Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter KONSERWATORKACH

Z liter KONSERWATORKACH można ułożyć ponad 1000 wyrazów

15 literowe słowa:

konserwatorkach21,

14 literowe słowa:

konsekratorach20, koronkarstwach20, konserwatorach19,

13 literowe słowa:

ketonokwasach19, renowatorkach18, konserwatorka16,

12 literowe słowa:

konwektorach18, chonaksowate17, konwertorach17, kwarteronach17, charterowano16, ekstrahowano16, renowatorach16, konsekratora15, koronkarstwa15, konserwatora14,

11 literowe słowa:

eksaktorach17, ketokwasach17, korektorach17, kowerkotach17, kreatorkach17, kwestarkach17, kwestorkach17, skwaterkach17, tokarenkach17, wrotkarkach17, anachoretko16, konwerskach16, korowarkach16, nowatorkach16, ortokwasach16, ostrakonach16, senatorkach16, serwantkach16, skowronkach16, osnowarkach15, skrachowane15, skrachowano15, karotenowca14, konsekrator14, koronkarstw14, narostkowca14, narostkowce14, eskortowana13, konserwator13, renowatorka13,

10 literowe słowa:

kantorkach16, kenkartach16, konkretach16, kraterkach16, kretonkach16, krokantach16, krwotokach16, kwaterkach16, charkotano15, charkowska15, charkowsko15, ekwatorach15, hackerstwa15, hackerstwo15, karotenach15, kasetonach15, kastoreach15, koreankach15, koronatach15, korsarkach15, krakersach15, kreatorach15, kwarterach15, kwestorach15, narteksach15, nawrotkach15, nestorkach15, networkach15, nowostkach15, oktonarach15, oratorkach15, ostrewkach15, reaktorach15, rekontrach15, rowkarkach15, sekatorach15, serwatkach15, skwaterach15, snekkarach15, woskarkach15, anachoreto14, charterowa14, cohenowska14, harcerstwa14, harcerstwo14, konserwach14, konwersach14, koronerach14, norkrosach14, nowatorach14, resorakach14, senatorach14, snookerach14, snowarkach14, sororatach14, trawersach14, artrockowa13, artrockowe13, ekskawator13, eskortowca13, hanowerska13, hanowersko13, kantorowca13, kantorowce13, karetarsko13, kartkowane13, kartkowano13, kenkartowa13, ketonokwas13, koncertowa13, konwektora13, koronkarce13, kostkowana13, kostkowane13, kraskowate13, kratkowane13, kratkowano13, kreatorska13, kreatorsko13, ranwersach13, schorowana13, schorowane13, serowarach13, wrotkarska13, wrotkarsko13, ceranowska12, ceranowsko12, karotenowa12, karotowane12, kasetonowa12, kasetowano12, kastrowane12, kastrowano12, konwertora12, koronerska12, kreskowana12, kreskowano12, kwarterona12, nowatorska12, nowotarska12, okratowane12, ortocerasa12, otaksowane12, reaktorowa12, skartowane12, skartowano12, skrakowane12, skrakowano12, karesowano11, karosowane11, rastrowane11, rastrowano11, renowatora11, resorowana10,

9 literowe słowa:

aktorkach15, karetkach15, karotkach15, kasetkach15, korektach15, kosatkach15, kotarkach15, kotewkach15, krostkach15, oktawkach15, tokarkach15, charakter14, ekotonach14, eskontach14, eskortach14, hackerska14, hackersko14, hackerstw14, kantorach14, karnetach14, karterach14, kartonach14, kastorach14, knastrach14, kokserach14, konewkach14, kontorach14, koreksach14, kornakach14, kornetach14, koronkach14, kororkach14, korsakach14, kortonach14, korwetach14, kosterach14, kowarkach14, krakenach14, krakerach14, kraterach14, kratonach14, krechtano14, kretonach14, krotonach14, kwasotach14, kwaterach14, naskokach14, nawetkach14, nektarach14, okrawkach14, orantkach14, ostrakach14, otworkach14, ranketach14, rektorach14, roratkach14, sektorach14, skatenach14, skaterach14, skontrach14, skrawkach14, skwarkach14, skwerkach14, sonatkach14, stokerach14, stronkach14, stworkach14, taksonach14, tenorkach14, tocharska14, tocharsko14, towarkach14, trakenach14, trawskach14, trokarach14, warkotach14, wektorach14, wrostkach14, arsenkach13, astronach13, chatowano13, ekwansach13, estronach13, hackowane13, hackowano13, hakerstwa13, hakerstwo13, harcerska13, harcersko13, harcerstw13, harkotano13, hektarowa13, honoratce13, honoratek13, honoratka13, karnesach13, karwonach13, kawernach13, kornerach13, kostkarce13, kratkowca13, kratkowce13, nakresach13, narostach13, nawrotach13, nestorach13, oratorach13, orchestra13, orchestro13, orchowska13, osteonach13, ostrowach13, rankerach13, rankorach13, rawenkach13, rechotano13, resorkach13, resortach13, rosochata13, rosochate13, rowerkach13, sarenkach13, schowanek13, schowanka13, schowanko13, skanerach13, sorterach13, soternach13, steranach13, strachane13, strachano13, tawernach13, tensorach13, ternarach13, tkankowca13, tkankowce13, traserach13, tresorach13, weronkach13, akcentowa12, akcentowo12, antkowska12, antkowsko12, eksaktora12, eranosach12, hanowerka12, hanowerko12, harcowano12, hartowane12, hartowano12, heksanowa12, kacerstwa12, kacerstwo12, kantorska12, kantorsko12, kantowska12, kantowsko12, kasetkowa12, kasetowca12, koacerwat12, kokosance12, konwektor12, korektora12, korektowa12, korkowata12, korkowate12, kortowska12, kreatorka12, kreatorko12, krostawca12, krostawce12, krostkowa12, krostkowe12, kwestarka12, kwestarko12, kwestorka12, kwestorko12, rachowane12, rachowano12, rektorska12, rektorsko12, schronowa12, schronowe12, skateowca12, skwaterka12, skwaterko12, tokarenka12, tokarenko12, wersorach12, wrotkarce12, wrotkarek12, wrotkarka12, wrotkarko12, acetonowa11, certowano11, cetnarowa11, eskortowa11, kanarkowe11, kantorowa11, kantorowe11, karaskowe11, karcerowa11, karnetowa11, kartonowa11, kartonowe11, kartowane11, kartowano11, kastorowa11, kastorowe11, knastrowa11, knastrowe11, koksowana11, koksowane11, konwerska11, konwersko11, konwertor11, koreksowa11, korkowana11, korkowane11, kornetowa11, korowarce11, korowarek11, korowarka11, krakowane11, krakowano11, kraterowa11, kratowane11, kratowano11, kretonowa11, kretowana11, kretowano11, kwarteron11, nektarowa11, nerkowata11, nerkowato11, nowatorce11, nowatorek11, nowatorka11, okrawarce11, okrawarek11, okrawarko11, oratorska11, ortoceras11, owocarska11, sektorowa11, senatorka11, senatorko11, sercowata11, sercowato11, serwantka11, serwantko11, skacowane11, skatowane11, skatowano11, skowronek11, skowronka11, skrawarce11, skrawarek11, skrawarko11, taksowane11, taksowano11, tarasowce11, tarnowska11, tarnowsko11, warkotano11, krosowana10, krosowane10, kserowana10, kserowano10, nasercowa10, nestorowa10, osnowarce10, osnowarek10, osnowarka10, renowator10, resorowca10, resortowa10, scerowana10, scerowano10, skanerowa10, sortowana10, sortowane10, starowane10, starowano10, sterowana10, sterowano10, tensorowa10, trasowane10, trasowano10, tresowana10, tresowano10, woroneska10,

8 literowe słowa:

kantkach14, kartkach14, knotkach14, kokotach14, kostkach14, kratkach14, tkankach14, akontach13, aktorach13, atenkach13, chakasko13, karetach13, karotach13, kasetach13, kastrach13, katenach13, katerach13, katonach13, kawskach13, ketonach13, kochanek13, kochanka13, kochanko13, kokerach13, kokonach13, kokosach13, konakach13, kontrach13, kotarach13, kotonach13, kraksach13, krakwach13, kraskach13, kreskach13, krostach13, kwakrach13, kwantach13, kwarkach13, kwartach13, kwaskach13, kwastach13, kwestach13, okonkach13, okorkach13, oktanach13, oktawach13, ootekach13, ostrkach13, rokokach13, skontach13, skorkach13, skwatach13, starkach13, stawkach13, steakach13, stonkach13, strokach13, swatkach13, tarnkach13, tarokach13, tokenach13, trawkach13, treskach13, troskach13, wrotkach13, wskokach13, wtorkach13, akronach12, aksonach12, akwenach12, aneksach12, archonta12, arnotach12, asertach12, charkano12, chowanek12, chowanka12, chowanko12, ekranach12, eksonach12, erratach12, etnarcha12, etnarcho12, etnosach12, hakerska12, hakersko12, hakerstw12, hakowate12, hakowato12, harcerka12, harcerko12, hecarska12, hecarsko12, karchera12, karesach12, kawonach12, kesonach12, knorrach12, konarach12, konchowa12, konchowe12, koranach12, koronach12, koserach12, kowarach12, kowerach12, krosnach12, ksoanach12, notesach12, ochronek12, ochronka12, okrasach12, okresach12, okserach12, oksonach12, onkosach12, orankach12, orantach12, orchestr12, orkanach12, ornatach12, ostanach12, otworach12, rastrach12, rechtano12, rekonach12, retorach12, roratach12, rostrach12, rotorach12, senatach12, serakach12, setonach12, shotokan12, skarnach12, sknerach12, skrawach12, skwarach12, skwerach12, sokorach12, sonatach12, sonetach12, stornach12, strawach12, stronach12, stworach12, swetrach12, taserach12, tenorach12, terasach12, tonerach12, toranach12, torerach12, toronach12, torosach12, towarach12, towerach12, towosach12, transach12, wnorkach12, wronkach12, wrostach12, wtachane12, wtachano12, aktorska11, aktorsko11, arsenach11, awersach11, cekowska11, cekowsko11, eksaktor11, hakowane11, hakowano11, hartowna11, hartowne11, hecowano11, kacerska11, kacersko11, kacerstw11, kakaowce11, kancerka11, kancerko11, kantorek11, kantorka11, karateko11, kartkowa11, kartkowe11, katarsko11, katowska11, katowsko11, kenkarta11, kenkarto11, ketokwas11, korektor11, korkowca11, korkowce11, kostkowa11, kostkowe11, kostowca11, kostowce11, kotorska11, kowerkot11, kraterka11, kratkowa11, kratkowe11, krawatce11, krawatek11, krawatko11, krektano11, kretonka11, kretonko11, kwaterka11, kwaterko11, kwoktano11, narowach11, okonecka11, osnowach11, ranchera11, ranchero11, resorach11, rockerka11, rockerko11, rostocka11, rowerach11, santocka11, saronach11, schowana11, schowane11, schowano11, skakance11, sonarach11, sowarach11, stekowca11, tancerka11, tancerko11, tankowca11, tankowce11, tarencka11, tkankowa11, tkankowe11, tokarska11, tokarsko11, tonkowca11, tonkowce11, toroncka11, trackera11, trashowa11, trashowe11, akantowe10, akcesora10, aksakowe10, ankarsko10, astrowca10, astrowce10, centrowa10, centrowo10, ceratowa10, cetanowa10, ekwatora10, etosowca10, hanowera10, harasowe10, harowano10, kantaros10, karaceno10, karatowe10, karetowa10, kasakowe10, kasetowa10, kastorea10, katarowe10, katowane10, katowano10, ketonowa10, kocowana10, kocowane10, koreanka10, koreanko10, koronata10, kororska10, korowata10, korowate10, korsarce10, korsarek10, korsarka10, korsarko10, kostnawa10, kostnawe10, kotowana10, kotowane10, kowarska10, kowarsko10, krakersa10, kreatora10, kreskowa10, kresowca10, krosowca10, krosowce10, kwartera10, kwestora10, nastawce10, nastawek10, nastawko10, natowska10, natowsko10, nawrotce10, nawrotek10, nawrotka10, nawrotko10, nerkowca10, nestorka10, nestorko10, notowska10, nowostce10, nowostek10, nowostka10, octanowa10, octanowe10, octowana10, octowane10, oktanowa10, oktanowe10, oktonara10, oratorce10, oratorek10, oratorka10, ortokwas10, ostrakon10, ostrewka10, ostrewko10, owocanek10, owocanka10, owocarek10, owocarka10, rakowate10, rakowska10, rakowsko10, reaktora10, rekontra10, rekontro10, rockersa10, rorancka10, rorancko10, rowkarce10, rowkarek10, rowkarka10, rowkarko10, sawantce10, sawantek10, sawantko10, scenkowa10, sekatora10, sercanka10, sercanko10, serwatka10, serwatko10, skarcona10, skarcone10, skarcono10, skorcona10, skorcone10, skracane10, skracano10, skwatera10, snekkara10, snowacka10, snowacko10, starorak10, stawarce10, stawarek10, stawarko10, sterowca10, stracona10, stracone10, stracono10, troskano10, tworoska10, waraktor10, woskarce10, woskarek10, woskarka10, woskarko10, wronecka10, wronecko10, wtaskane10, wtaskano10, aksonowa9, aksonowe9, aneksowa9, casanowo9, cerowana9, cerowano9, coronera9, ekranowa9, kanarowe9, kasanowo9, kasowane9, kasowano9, kesonowa9, konserwa9, konserwo9, konwersa9, koranowa9, koranowe9, koronera9, korowana9, korowane9, kreowana9, kreowano9, narewska9, narewsko9, nawarsko9, norowata9, norowate9, norweska9, norwesko9, notesowa9, nowatora9, oceanowa9, okrawane9, okrawano9, okresowa9, orkanowa9, orkanowe9, ornatowa9, ornatowe9, oscarowa9, oscarowe9, oskarowa9, oskarowe9, ostawano9, rastrowa9, rastrowe9, ratanowe9, ratowane9, ratowano9, resoraka9, rokowana9, rokowane9, rotowana9, rotowane9, sekowana9, sekowano9, senatora9, serowata9, skrawane9, skrawano9, snookera9, snowarce9, snowarek9, snowarka9, snowarko9, sonatowa9, sonatowe9, sonetowa9, starowna9, starowne9, sterowna9, taranowe9, tarasowe9, tarasowo9, tarowane9, tarowano9, tasowane9, tasowano9, tenorowa9, terasowa9, terowana9, terowano9, toranowa9, toranowe9, torowana9, torowane9, transowa9, transowe9, transowo9, wrastano9, aaronowe8, arrasowe8, arsenowa8, rasowane8, rasowano8, resorowa8, serowara8, sonarowa8, sonarowe8,

7 literowe słowa:

ekwator9, eskonta9, eskorta9, kantowe9, karoten9, kartowe9, kaseton9, kastowe9, knaster9, korneta9, korweta9, kostera9, kratowe9, kwatero9, kwestor9, narteks9, nawetko9, network9, orantek9, sekator9, sektora9, skatowe9, skontra9, sonatek9, srokate9, stokera9, stronek9, stronka9, stworek9, stworka9, tenorka9, towarek9, trakowe9, trawsko9, twersko9, wektora9, wetkano9, wrostek9, wrostka9, ankrowe8, kawerno8, konserw8, konwers8, kranowe8, krasowe8, krenowa8, kresowa8, nerkowa8, nestora8, rawenko8, rentowa8, sarenko8, senator8, skwarne8, skwarno8, stanowe8, sterano8, tawerno8, tensora8, towarne8, tranowe8, waresko8, weronka8,


Najdłuższe wyrazy z liter KONSERWATORKACH

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter KONSERWATORKACH to

konserwatorkach

. Ilość liter które posiada: 15
Drugie najdłuższe słowo to

konsekratorach

. Ilość liter: 14

Anagramy ze słowa KONSERWATORKACH

Ze słowa KONSERWATORKACH nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter KONSERWATORKACH - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter KONSERWATORKACH to

konserwatorkach

. 21 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

konsekratorach

. wartość punktowa tego słowa to: 20


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty