Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter KONSEKRATORY

Z liter KONSEKRATORY można ułożyć ponad 1000 wyrazów

12 literowe słowa:

konsekratory16,

11 literowe słowa:

konsekrator14,

10 literowe słowa:

kreatorsko13, koronerska12,

9 literowe słowa:

anorektyk13, eksaktory13, eksykator13, korektory13, tynkarsko13, kantorsko12, korektora12, kreatorko12, ostrakony12, rektorska12, rektorsko12, tokarenko12, senatorko11,

8 literowe słowa:

kenkarty12, konkrety12, koryntek12, koryntka12, koryntko12, kretynka12, kretynko12, krokanty12, narkotyk12, aktorsko11, eksaktor11, kantorek11, karoteny11, karotyno11, kasetony11, kenkarto11, keratyno11, korektor11, koronaty11, kotorska11, krakersy11, kreatory11, kreatyno11, krektano11, kretonka11, kretonko11, narteksy11, oktonary11, reaktory11, rekontry11, retoryka11, retoryko11, ryterska11, sekatory11, snekkary11, tokarsko11, tryskano11, koreanko10, koronery10, kororska10, korsarek10, korsarko10, nestorka10, nestorko10, norkrosy10, oratorek10, ostrakon10, rekontra10, rekontro10, senatory10, snookery10, sororaty10, stearyno10, troskano10, koronera9, snookera9,

7 literowe słowa:

eksykat11, kantyko11, korekty11, korytek11, korytka11, korytko11, kretyka11, skrytek11, skrytka11, skrytko11, aktorek10, aktorko10, ankeryt10, ekotony10, erotyka10, erotyko10, eskonty10, eskorty10, kantory10, karetko10, karnety10, karotek10, karotko10, karotyn10, kartery10, kartony10, kasetko10, kastory10, kenkart10, keratyn10, knastry10, koksery10, konkret10, kontory10, koreksy10, korekta10, korekto10, kornety10, kortony10, kortyna10, kortyno10, kosatek10, kosatko10, kostery10, kosynek10, kosynka10, kosynko10, kotarek10, kotarko10, krakeny10, krakery10, kratery10, kratony10, kreatyn10, kretony10, kretyna10, krokant10, krostek10, krostka10, krostko10, krotony10, ksykano10, nakryte10, nakryto10, natrysk10, nektary10, noetyka10, noetyko10, oksyton10, rankety10, rektory10, retoryk10, sektory10, skateny10, skatery10, srokaty10, stokery10, stykane10, stykano10, taksony10, tokarek10, tokarko10, toksyna10, toksyno10, trakeny10, trokary10, trykane10, trykano10, tyranek10, tyranko10, arysteo9, aryston9, astrony9, eskonta9, eskonto9, eskorta9, eskorto9, estrony9, karnesy9, karoten9, kaseton9, knaster9, koksera9, kontora9, kornery9, korneta9, koronat9, koronek9, koronka9, kororek9, kororka9, kostera9, kostero9, krakers9, kreator9, nakresy9, narosty9, narteks9, nestory9, okaryno9, okostna9, okostne9, oktonar9, orantek9, orantko9, oratory9, osteony9, rankery9, rankory9, reaktor9, rekontr9, rektora9, resorty9, roratek9, roratko9, roratny9, sekator9, sektora9, skanery9, skontra9, skontro9, snekkar9, sonatek9, sonatko9, sortery9, soterny9, srokate9, stearyn9, sterany9, steryna9, steryno9, stokera9, stronek9, stronka9, stronko9, styrane9, syrenka9, syrenko9, tenorka9, tenorko9, tensory9, ternary9, tersyna9, tersyno9, trasery9, tresory9, eranosy8, kornera8, koroner8, nestora8, norkros8, resorak8, resorka8, roratne8, sarenko8, senator8, snooker8, sororat8, sortera8, sterano8, tensora8,

6 literowe słowa:

kantyk10, kokoty10, kretyk10, aktory9, aktyno9, eratyk9, erotyk9, kantek9, kantko9, karety9, karoty9, kartek9, kartko9, kasety9, kastry9, kateny9, katery9, katony9, ketony9, knotek9, knotka9, kokery9, kokony9, kokosy9, kokota9, kontry9, korekt9, kortyn9, koryta9, koryto9, kostek9, kostka9, kostko9, kostny9, kotary9, kotony9, kraksy9, kratek9, kratko9, krekta9, kretyn9, krosty9, krotny9, krysek9, kryska9, krysko9, noetyk9, okryta9, okryte9, okryto9, oktany9, skryta9, skryte9, skryto9, stryka9, stynek9, stynka9, stynko9, styrak9, tkanek9, tkanko9, tokeny9, toksyn9, tryska9, tykane9, tykano9, akonto8, akrony8, aksony8, aneksy8, aoryst8, arnoty8, aserty8, atenko8, ekoton8, ekrany8, eksony8, ekstra8, erraty8, eskont8, eskort8, etnosy8, kantor8, karesy8, kareto8, karnet8, karoto8, karsko8, karter8, karton8, karyno8, kaseto8, kastor8, kastro8, kasyno8, kateno8, katero8, kesony8, knastr8, knorry8, kokera8, kokona8, kokosa8, kokser8, konary8, kontor8, kontra8, kontro8, korany8, koreks8, kornak8, kornet8, korony8, korsak8, korton8, kosery8, koster8, kostna8, kostne8, kotaro8, kotona8, kraken8, kraker8, krakso8, krasek8, krasko8, krasny8, krater8, kraton8, kreska8, kresko8, kreton8, krosta8, krosto8, krotna8, krotne8, kroton8, naskok8, nektar8, nosaty8, notesy8, okaryn8, okonek8, okonka8, okorek8, okorka8, okrasy8, okresy8, oksery8, oksony8, onkosy8, ooteka8, oranty8, orkany8, ornaty8, oryksa8, ostany8, ostrak8, ostrek8, ostrka8, ranket8, rastry8, ratyno8, rekony8, rektor8, retory8, rokoka8, roraty8, rostry8, rotory8, ryokan8, satyno8, satyro8, sektor8, senaty8, setony8, skarny8, skaten8, skater8, sknery8, skonta8, skonto8, skorek8, skorka8, sokory8, sonaty8, sonety8, starek8, starko8, steryn8, steyra8, stoker8, stonek8, stonka8, stonko8, stroka8, strony8, styren8, sykane8, sykano8, syrton8, takson8, tarnek8, tarnko8, tasery8, tenory8, terany8, terasy8, tersyn8, teryna8, teryno8, tokena8, tonery8, torany8, torery8, torony8, torosy8, torysa8, traken8, transy8, treska8, tresko8, trokar8, troska8, trosko8, tyrano8, yatren8, arnoto7, arseny7, arsyno7, astron7, errato7, estron7, karnes7, knorra7, korner7, korona7, kosera7, krasne7, krasno7, krosna7, krosno7, nakres7, narost7, nestor7, nosate7, okraso7, oksera7, oneska7, onesko7, oranek7, oranko7, orator7, osrany7, ostano7, osteon7, rankor7, raster7, resort7, resory7, retora7, rostra7, rostro7, rotora7, sarony7, seryna7, seryno7, setona7, skaner7, sknera7, sknero7, sokora7, sonary7, sonato7, sorter7, sotern7, steran7, storna7, storno7, strona7, strono7, syrena7, syreno7, tenora7, tensor7, terano7, teraso7, ternar7, tonera7, torano7, torera7, torero7, traser7, tresor7, eranos6, osrane6, osrano6, resora6, sonore6,

5 literowe słowa:

aktyn8, antyk8, etyka8, etyko8, kanty8, karty8, kasty8, keksy8, kenty8, knoty8, kokot8, koksy8, korty8, koryt8, kotek8, kotka8, kotko8, kotny8, kraty8, krety8, kryta8, kryte8, kryto8, ksyka8, retyk8, sekty8, skaty8, skoty8, stryk8, styka8, takko8, taksy8, takyr8, teksy8, tkany8, tryka8, trysk8, tyska8, tysko8, akont7, aktor7, ankry7, antek7, aorty7, astry7, enaty7, eroty7, eskry7, estry7, etany7, etosy7, kaesy7, kanek7, kanko7, kaony7, karet7, karny7, karot7, karto7, karyn7, kaset7, kasko7, kasto7, kastr7, kasyn7, katen7, kater7, katon7, keksa7, kenta7, keton7, knota7, koany7, koker7, kokon7, kokos7, koksa7, kokso7, konak7, konta7, konto7, kontr7, korek7, korka7, korny7, kotar7, kotna7, kotne7, koton7, kraks7, krany7, krasy7, krato7, kresy7, kreta7, krony7, krost7, krosy7, narty7, nasty7, natek7, natko7, noksy7, noryt7, notek7, notka7, notko7, nysek7, nyska7, nysko7, okary7, oktan7, onyks7, ootek7, oryks7, ostek7, ostka7, ostko7, ostry7, otoka7, raksy7, ranty7, ratek7, ratko7, ratyn7, reksy7, renty7, rokok7, ronty7, rooty7, rynek7, rynka7, rynko7, rysak7, rysek7, ryska7, rysko7, ryton7, sakry7, satyn7, satyr7, seaty7, sekta7, sekto7, setka7, setko7, setny7, skany7, skate7, skaye7, skont7, skony7, skory7, skota7, sorty7, soryt7, stany7, stary7, steak7, steka7, steny7, stery7, steyr7, story7, strok7, synek7, synka7, sytna7, sytne7, takso7, tanek7, tanko7, taony7, tarek7, tarko7, tarok7, teksa7, teryn7, tkane7, tkano7, token7, tonek7, tonka7, tonko7, torsy7, torys7, trany7, trasy7, treny7, tresy7, troka7, trony7, trosk7, tyran7, yorka7, akron6, akson6, aneks6, ankro6, aorto6, areko6, areny6, arnot6, arony6, arsyn6, asert6, aster6, astro6, ekran6, ekson6, erosy6, erota6, errat6, eskra6, etnos6, kanoe6, kares6, karne6, keson6, knorr6, konar6, koran6, korna6, korne6, koron6, korsa6, korso6, koser6, krase6, kraso6, kresa6, kreso6, krosa6, ksera6, ksero6, naosy6, narto6, narys6, naste6, nerka6, nerko6, neska6, nesko6, noksa6, norek6, norka6, norko6, nosek6, noska6, notes6, noysa6, okaro6, okras6, okres6, okser6, okson6, onkos6, orant6, orany6, orkan6, ornat6, orska6, osoka6, ostan6, ostra6, ostre6, ostro6, rakso6, ranek6, ranko6, rastr6, rayon6, rekon6, reksa6, renta6, rento6, reska6, resko6, retor6, retro6, roota6, rorat6, rostr6, rotor6, rynar6, sakro6, sanek6, sarny6, senat6, serak6, serka6, seryn6, setna6, seton6, skarn6, skner6, skona6, skora6, skore6, skoro6, sokor6, sonat6, sonet6, sorek6, sorka6, sorko6, sorry6, sorta6, sorto6, srako6, sroka6, sroko6, stano6, stare6, staro6, stena6, stera6, stone6, stora6, storn6, storo6, stron6, syren6, taser6, tenor6, teras6, terna6, terno6, toner6, toran6, toron6, toros6, trans6, traso6, tresa6, treso6, areno5, arsen5, erosa5, orane5, orano5, resor5, saren5, sarno5, saron5, sonar5, srano5,

4 literowe słowa:

akyn6, etko6, kany6, kark6, kart6, kasy6, keks6, keto6, knot6, koks6, kont6, kort6, kory6, kosy6, krak6, krat6, okey6, okry6, skay6, skok6, skot6, stok6, syka6, teko6, trak6, trok6, york6, ansy5, arek5, arko5, astr5, eksa5, erka5, erko5, eska5, esko5, kaes5, kano5, kaon5, kare5, karo5, kaso5, koan5, kona5, kora5, kore5, koro5, kors5, kosa5, kose5, koso5, kran5, kras5, kres5, kron5, kros5, kser5, nako5, nart5, nesk5, noka5, noks5, nory5, noto5, nysa5, okar5, okna5, okno5, okra5, okro5, orek5, orka5, orko5, orny5, oska5, osok5, raks5, rant5, reks5, ront5, rosy5, ryno5, ryso5, sake5, sakr5, sany5, skan5, skon5, skra5, skro5, srak5, srok5, star5, stoo5, syna5, tera5, tono5, tran5, tras5, tron5, anso4, aren4, aron4, arso4, eona4, eros4, naos4, nera4, nero4, nora4, nosa4, orna4, orne4, osra4, rano4, raso4, rena4, rosa4, sarn4, sera4, sona4,


Najdłuższe wyrazy z liter KONSEKRATORY

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter KONSEKRATORY to

konsekratory

. Ilość liter które posiada: 12
Drugie najdłuższe słowo to

konsekrator

. Ilość liter: 11

Anagramy ze słowa KONSEKRATORY

Ze słowa KONSEKRATORY nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter KONSEKRATORY - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter KONSEKRATORY to

konsekratory

. 16 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

konsekrator

. wartość punktowa tego słowa to: 14


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty