Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter KONRADYSTEK

Z liter KONRADYSTEK można ułożyć ponad 1000 wyrazów

11 literowe słowa:

konradystek16,

10 literowe słowa:

konkatedry15, dyskontera14, redyskonta14,

9 literowe słowa:

dyskoteka14, dyskretka14, dyskretko14, anorektyk13, dekatrony13, dekstrany13, dekstryna13, dekstryno13, dysektora13, dyskonter13, dyskretna13, edytorska13, eksaktory13, eksykator13, konkatedr13, redyskont13, tynkarsko13, eskadrony12, nadrostek12, sekardyno12,

8 literowe słowa:

dyskotek13, odkrytek13, odkrytka13, dekstryn12, desykant12, doktryna12, dotykane12, dysektor12, dyskonta12, estokady12, kenkarty12, konkrety12, koryntek12, koryntka12, kretynka12, kretynko12, krokanty12, nadkryte12, nadkryto12, narkotyk12, odetkany12, odtykane12, oksydant12, oktaedry12, danskery11, dekarsko11, dekatron11, dekstran11, denkarko11, dokerska11, dynarsko11, eksaktor11, estradko11, kantorek11, karoteny11, kasetony11, kenkarto11, keratyno11, kreatyno11, krektano11, kretonka11, narteksy11, ostendka11, sardynek11, sardynko11, sekardyn11, sekatory11, snekkary11, tryskano11, danserko10, eskadron10, nestorka10, senatory10, stearyno10,

7 literowe słowa:

dekokty12, kondykt12, akordyk11, dekorty11, detaksy11, detoksy11, dokarty11, doktryn11, dotrysk11, dyskont11, eksykat11, kadetko11, kantyko11, katedry11, kodeksy11, kokardy11, korekty11, korytek11, korytka11, kretyka11, odkryta11, odkryte11, skrytek11, skrytka11, skrytko11, aktorek10, ankeryt10, dakrony10, denatko10, desanty10, destany10, destroy10, detakso10, donaksy10, donaryt10, dorkasy10, dostany10, dynarek10, dynasto10, edytora10, ekdyson10, erotyka10, eskadry10, eskonty10, eskorty10, estokad10, estrady10, kantory10, karetko10, karnety10, karotek10, karotyn10, kartony10, kasetko10, kastory10, katedro10, kendoka10, kenkart10, keratyn10, knastry10, koksery10, konkret10, koreksy10, korekta10, kornety10, kortyna10, kosatek10, kostery10, kosynek10, kosynka10, kotarek10, krakeny10, kratony10, kreatyn10, kretony10, kretyna10, krokant10, krostek10, krostka10, ksykano10, nakryte10, nakryto10, natrysk10, nektary10, noetyka10, nordyka10, odsetka10, odstany10, oktaedr10, ordynat10, ordynek10, ordynka10, oskardy10, rankety10, redoksy10, redyska10, redysko10, sektory10, skateny10, skatery10, srokaty10, stokery10, stykane10, stykano10, taksony10, tokarek10, toksyna10, torsady10, trakeny10, trykane10, trykano10, tyranek10, tyranko10, aerodyn9, andorek9, arysteo9, aryston9, astrony9, dansery9, dansker9, derkano9, dostane9, eskadro9, eskonta9, eskorta9, estrado9, estrony9, karnesy9, karoten9, kaseton9, knaster9, koksera9, korneta9, kostera9, nakresy9, narosty9, narteks9, nestory9, odstane9, orantek9, radosny9, rodanek9, sardyno9, sedanko9, sekator9, sektora9, skanery9, skontra9, snekkar9, sonatek9, sordyna9, soterny9, srokate9, stearyn9, sterany9, steryna9, steryno9, stokera9, stronek9, stronka9, styrane9, syrenka9, syrenko9, tenorka9, tensory9, tersyna9, tersyno9, eranosy8, nestora8, radosne8, sarenko8, senator8, sterano8, tensora8,

6 literowe słowa:

dakoty10, dekokt10, dokety10, dotyka10, kadety10, kantyk10, katody10, kordyt10, kredyt10, kretyk10, odtyka10, adyton9, akondy9, akordy9, aktory9, aktyno9, dekort9, dekory9, denaty9, destry9, detaks9, detoks9, dokart9, dokery9, doketa9, donaty9, doryta9, doryte9, dronty9, dynksa9, dysten9, edytor9, eratyk9, erotyk9, kantek9, kantko9, karety9, karoty9, kartek9, kartko9, kasety9, kastry9, kasydo9, katedr9, kateny9, katery9, katony9, kendyr9, ketony9, knotek9, knotka9, kodeka9, kodeks9, kodery9, kokard9, kokery9, kontry9, korekt9, kortyn9, koryta9, kostek9, kostka9, kostny9, kotary9, kraksy9, kratek9, kratko9, kredka9, kredko9, krekta9, kretyn9, krosty9, krotny9, krysek9, kryska9, krysko9, noetyk9, nordyk9, odarty9, odetka9, okryta9, okryte9, oktany9, rdesty9, rokady9, skandy9, skryta9, skryte9, skryto9, sotady9, stadek9, stadko9, stadny9, standy9, steryd9, stryka9, stynek9, stynka9, stynko9, styrak9, syndet9, tendry9, tkanek9, tkanko9, tokeny9, toksyn9, trendy9, tryska9, tykane9, tykano9, tyrado9, adenko8, adresy8, akrony8, aksony8, aneksy8, aoryst8, ardeny8, arendy8, arnoty8, aserty8, atenko8, dakron8, dekora8, denary8, desant8, destan8, destra8, destro8, dokera8, donaks8, dorkas8, doyena8, dranek8, dranko8, drasek8, drasko8, dronta8, ekrany8, eksony8, ekstra8, eskadr8, eskont8, eskort8, estrad8, etnosy8, kantor8, karesy8, kareto8, karnet8, karsko8, karton8, karyno8, kaseto8, kastor8, kastro8, kasyno8, kateno8, katero8, kesony8, knastr8, kodera8, kokera8, kokser8, konary8, kontra8, korany8, koreks8, kornak8, kornet8, korsak8, kosery8, koster8, kostna8, kostne8, kraken8, krakso8, krasek8, krasko8, krasny8, kraton8, kreska8, kresko8, kreton8, krosta8, krotna8, krotne8, narody8, naskok8, nektar8, nosaty8, notesy8, odarte8, odeska8, odryna8, okaryn8, okrasy8, okresy8, oksery8, oranty8, oready8, orendy8, orkany8, ornaty8, oryksa8, osadek8, oskard8, ostany8, ostrak8, ostrek8, ostrka8, radony8, randek8, randko8, ranket8, ratyno8, redany8, redoks8, rekony8, rondek8, rondka8, ryokan8, sandry8, sardyn8, satyno8, satyro8, sedany8, sektor8, senaty8, serdak8, setony8, skarny8, skaten8, skater8, sknery8, skonta8, skorek8, skorka8, sonaty8, sonety8, sordyn8, stadne8, starek8, starko8, steryn8, steyra8, stoker8, stonek8, stonka8, stroka8, strony8, styren8, sykane8, sykano8, syrton8, takson8, tarnek8, tarnko8, tasery8, tendra8, tenory8, terany8, terasy8, tersyn8, teryna8, teryno8, tokena8, tonery8, torany8, tornad8, torsad8, torysa8, traken8, transy8, treska8, tresko8, troska8, tyrano8, yatren8, arendo7, arseny7, arsyno7, astron7, danser7, estron7, karnes7, kosera7, krasne7, krasno7, krosna7, nakres7, narost7, nestor7, nosate7, oksera7, oneska7, oranek7, orenda7, osrany7, sarony7, seryna7, seryno7, setona7, skaner7, sknera7, sknero7, sonary7, sotern7, steran7, storna7, strona7, syrena7, syreno7, tenora7, tensor7, terano7, teraso7, tonera7, eranos6, osrane6,

5 literowe słowa:

dotyk9, dykta9, dykto9, dytek9, dytka9, edykt9, aktyn8, antyk8, dakko8, dakot8, darty8, datek8, dosyt8, dynks8, dysek8, dyska8, dysko8, etyka8, etyko8, kadet8, kadry8, kandy8, kanty8, kardy8, karty8, kasty8, kasyd8, katod8, keksy8, kenty8, knoty8, kodak8, kodek8, koksy8, kordy8, korty8, koryt8, kotek8, kotka8, kotny8, kraty8, kredy8, krety8, kryta8, kryte8, kryto8, ksyka8, redyk8, retyk8, sekty8, skaty8, skody8, skoty8, stryk8, styka8, takko8, taksy8, takyr8, teksy8, tkany8, tryka8, trysk8, tyrad8, tyska8, tysko8, akond7, akont7, akord7, aktor7, ankry7, anody7, antek7, aorty7, astry7, danek7, danko7, dansy7, darte7, darto7, dekor7, denat7, denka7, denko7, derka7, derko7, deska7, desko7, destr7, doker7, donat7, dorny7, doyen7, drako7, dreny7, dresy7, dront7, drony7, dynar7, enaty7, eroty7, eskry7, estry7, etany7, etosy7, kadro7, kaesy7, kanek7, kanko7, kaony7, kardo7, karet7, karny7, karot7, karto7, karyn7, kaset7, kasko7, kasto7, kastr7, kasyn7, katen7, kater7, katon7, keksa7, kendo7, kenta7, keton7, knota7, koany7, koder7, koker7, koksa7, konak7, konta7, kontr7, korda7, korek7, korka7, korny7, kotar7, kotna7, kotne7, kraks7, krany7, krasy7, krato7, kreda7, kredo7, kresy7, kreta7, krony7, krost7, krosy7, nadto7, nardy7, narty7, nasty7, natek7, natko7, nerdy7, noksy7, nordy7, noryt7, notek7, notka7, nysek7, nyska7, nysko7, odryn7, odrys7, okary7, oktan7, onyks7, oryks7, osady7, ostek7, ostka7, ostry7, radny7, raksy7, randy7, ranty7, ratek7, ratko7, ratyn7, rdest7, reksy7, renty7, rodak7, rodny7, rokad7, ronty7, rynek7, rynka7, rynko7, rysak7, rysek7, ryska7, rysko7, ryton7, sadek7, sakry7, sardy7, satyn7, satyr7, seaty7, sekta7, sekto7, setka7, setko7, setny7, skand7, skany7, skate7, skaye7, skoda7, skont7, skony7, skory7, skota7, sodek7, sodka7, sondy7, sorty7, soryt7, sotad7, stado7, stand7, stany7, stary7, steak7, steka7, steny7, stery7, steyr7, story7, strok7, synek7, synka7, synod7, sytna7, sytne7, takso7, tanek7, tanko7, taony7, tardo7, tarek7, tarko7, tarok7, teksa7, teryn7, tkane7, tkano7, token7, tonda7, tonek7, tonka7, torsy7, torys7, trany7, trasy7, trend7, treny7, tresy7, troka7, trony7, trosk7, tyran7, yorka7, adres6, akron6, akson6, aneks6, ankro6, arden6, areko6, arend6, areny6, arnot6, arony6, arsyn6, asert6, aster6, astro6, danso6, denar6, dosra6, dresa6, drona6, ekran6, ekson6, erosy6, erota6, eskra6, etnos6, kanoe6, kares6, karne6, keson6, konar6, koran6, korna6, korne6, korsa6, koser6, krase6, kraso6, kresa6, kreso6, krosa6, ksera6, ksero6, nader6, naosy6, narto6, narys6, naste6, nerda6, nerka6, nerko6, neska6, nesko6, noksa6, norda6, norek6, norka6, nosek6, noska6, notes6, noysa6, okras6, okres6, okser6, orant6, orany6, oread6, orend6, orkan6, ornat6, orska6, ostan6, ostra6, ostre6, radne6, radon6, rakso6, ranek6, ranko6, rayon6, redan6, rekon6, reksa6, renta6, rento6, reska6, resko6, rodea6, rodna6, rodne6, ronda6, sakro6, sandr6, sanek6, sardo6, sarny6, sedan6, sedna6, sedno6, senat6, serak6, serka6, seryn6, setna6, seton6, skarn6, skner6, skona6, skora6, skore6, sonat6, sonda6, sonet6, sorek6, sorka6, sorta6, srako6, sroka6, stano6, stare6, staro6, stena6, stera6, stone6, stora6, storn6, stron6, syren6, taser6, tenor6, teras6, terna6, terno6, toner6, toran6, trans6, traso6, tresa6, treso6, areno5, arsen5, erosa5, orane5, saren5, sarno5, saron5, sonar5, srano5,

4 literowe słowa:

arko5, kano5, kaon5, karo5, koan5, kona5, kora5, kron5, nako5, noka5, okar5, okna5, okra5, orka5,


Najdłuższe wyrazy z liter KONRADYSTEK

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter KONRADYSTEK to

konradystek

. Ilość liter które posiada: 11
Drugie najdłuższe słowo to

dyskontera

. Ilość liter: 10

Anagramy ze słowa KONRADYSTEK

Ze słowa KONRADYSTEK nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter KONRADYSTEK - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter KONRADYSTEK to

konradystek

. 16 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

konkatedry

. wartość punktowa tego słowa to: 15


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty