Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter HANDLUJĄCEGO

Z liter HANDLUJĄCEGO można ułożyć ponad 1000 wyrazów

12 literowe słowa:

handlującego27,

10 literowe słowa:

hulającego24, dolegująca23, handlujące23, odlegująca23,

9 literowe słowa:

dolegując22, handlując22, hulajnogą22, odlegując22, glanujące21, jednouchą21, udającego21, dolegając20, endlująca20, ondulacją20, anodujące19, chlujnego19, dojechaną19, elongacją19, goluchnej19, odjechaną19, oglądanej19, guldenach18, jednoucha17, uchlanego17, ondulacje16,

8 literowe słowa:

alegując20, dolegują20, dującego20, glancują20, glanując20, goluchną20, handlują20, hodująca20, hodujące20, holująca20, holujące20, hulające20, legująca20, logująca20, logujące20, odlegują20, ulegając20, dulącego19, endlując19, honująca19, honujące19, lodująca19, lodujące19, negująca19, negująco19, nogująca19, nogujące19, oglądach19, ujechaną19, anodując18, dającego18, dolegają18, donucają18, hacjendą18, jadącego18, judogach18, jugolach18, nacelują18, nachleją18, naglącej18, odegnają17, glancuje16, gluonach16, goluchna16, goluchne16, handluje16, legunach16, oglądane16, uchlanej16, halogenu15, nodulach15, ondulach15, ujechano15, chlanego14, donegalu14, dualnego14, hacjendo14, ochlanej14, celadonu13, lodenach13,

7 literowe słowa:

chlujną19, dachują19, hodując19, holując19, hulając19, legując19, lochują19, logując19, uchlają19, uchleją19, alegują18, dulącej18, glanują18, honując18, lodując18, negując18, nogując18, ulegają18, chlajną17, eluacją17, endlują17, godecją17, golącej17, legacją17, legając17, lgnącej17, lochają17, lunacją17, ochlają17, ochleją17, oglądaj17, uchlaną17, udające17, agencją16, anodują16, delacją16, dognają16, gdulach16, gnające16, gnojąca16, gnojące16, jagodną16, jungach16, negacją16, ceglaną15, chlujna15, chlujne15, chudego15, dachuje15, doleguj15, donacją15, glancuj15, glejach15, goudach15, handluj15, lochuje15, nadleją15, naglące15, nagląco15, najduch15, ocaleją15, ochlaju15, ochlaną15, odleguj15, olejąca15, udojach15, ugodach15, doulach14, duolach14, galeoną14, genuach14, glanuje14, gnojach14, hangule14, jengach14, locandą14, nadlecą14, naoleją14, nohajcu14, chanelu13, chlajno13, chlanej13, chodnej13, coulage13, cudnego13, dengach13, dolegaj13, dongach13, donucaj13, dualnej13, dulonej13, eluacjo13, geodach13, glonach13, godecja13, guldena13, hacjend13, hulance13, launche13, legacjo13, logaedu13, longach13, ludnego13, lunacje13, lunacjo13, naceluj13, nachlej13, nochalu13, noclegu13, ochlaje13, olejach13, uchlane13, uchlano13, udolnej13, udonach13, ulenach13, uncjale13, agencjo12, anoduje12, delacjo12, endlach12, gaconej12, galeonu12, halnego12, halogen12, hanojce12, jagodne12, jechano12, jeonach12, luandce12, nagojce12, negacjo12, nohajce12, nohajec12, odegnaj12, onegdaj12, udanego12, ulanego12, ulegano12, acenolu11, dolanej11, donacje11, donegal11, enolach11, helanco11, nochale11, ochlane11, odlanej11, celadon10,

6 literowe słowa:

hecują17, hodują17, holują17, hulają17, judogą17, legują17, logują17, cedują16, celują16, chlają16, chleją16, chudną16, duchną16, dująca16, dujące16, elucją16, honują16, ląduje16, lodują16, negują16, nogują16, oglądu16, udając16, udecją16, ugnoją16, duląca15, dulące15, gające15, gnając15, gnącej15, gnojąc15, goecją15, gojąca15, gojące15, jagodą15, jugach15, laguną15, lądach15, legają15, nocują15, ulegną15, chlaną14, chodną14, chudej14, dachuj14, dające14, dochną14, dojąca14, dojące14, doleją14, donucą14, dualną14, dugach14, duloną14, gajoną14, glajdu14, goląca14, golące14, gulach14, jadące14, lacuną14, lejąca14, lgnąca14, lgnące14, lochuj14, lujach14, nagląc14, nodulą14, odleją14, ogląda14, ognają14, olejąc14, ondulą14, uchlaj14, uchlej14, udolną14, ulgach14, agendą13, aleguj13, dolecą13, enacją13, gaconą13, galeną13, gauche13, gaucho13, gejach13, glanuj13, gojach13, gonadą13, hadeną13, hangul13, hoduje13, holuje13, jogach13, judoga13, jugola13, jugole13, junach13, jungle13, lageną13, loguje13, ludach13, nadoją13, naleją13, odegną13, odlecą13, olejną13, ulegaj13, chlajn12, cudnej12, dejach12, dogach12, dojach12, dolaną12, ducego12, duchen12, duchna12, duchno12, elucja12, elucjo12, endluj12, gadule12, glancu12, godach12, golach12, gulden12, hacelu12, handlu12, hoganu12, honuje12, hulace12, jodach12, jolach12, judoce12, launch12, legach12, lejach12, lochaj12, loduje12, logach12, ludnej12, lunach12, lunche12, nalecą12, noguje12, nudach12, nulach12, ochlaj12, ochlej12, odlaną12, uchola12, uchole12, udecja12, udecjo12, uedach12, angolu11, anoduj11, dognaj11, dolach11, galonu11, genach11, gnojce11, godnej11, goecja11, gonach11, halnej11, halonu11, hulano11, jenach11, jodanu11, jonach11, laguno11, lanugo11, leguna11, lodach11, nocuje11, nogach11, nogalu11, udanej11, ulanej11, celonu10, chanel10, chlane10, chlano10, chodna10, chodne10, clonej10, dochen10, dochna10, dolega10, dolnej10, donach10, donuca10, dualne10, dulona10, dulone10, endach10, gajone10, glance10, handel10, handle10, lachon10, lacuno10, leucon10, lodenu10, logaed10, nadlej10, nochal10, nocleg10, nodula10, nodule10, ocalej10, oleach10, ondula10, ondule10, udolna10, udolne10, agendo9, angole9, danego9, enacjo9, eonach9, gacone9, galeno9, galeon9, hadeno9, lageno9, lanego9, legano9, locand9, nadoje9, naolej9, nogale9, oceanu9, odegna9, olanej9, olejna9, acenol8, codena8, dolane8, odlane8,

5 literowe słowa:

juchą16, chudą15, dując15, gdulą15, jungą15, ląduj15, choją14, duląc14, gając14, gajdą14, gojąc14, goudą14, hulną14, udają14, udoją14, ugodą14, ujadą14, uleją14, uncją14, caudą13, cudną13, dając13, dechą13, dojąc13, doulą13, duolą13, ganją13, gądce13, genuą13, glacą13, gnają13, gnoją13, goląc13, hangą13, hojną13, jadąc13, jengą13, lachą13, laudą13, lechą13, lejąc13, lgnąc13, lochą13, locją13, ludną13, ogląd13, olchą13, ulecą13, achną12, aleją12, alohą12, aojdą12, cajgu12, chuja12, chuje12, congą12, dajną12, dengą12, dogną12, dojną12, encją12, gachu12, geodą12, gleju12, gnąca12, gnące12, godną12, golną12, hajcu12, halną12, hecną12, hecuj12, hoduj12, holuj12, hondą12, hulaj12, jedną12, jucha12, jucho12, judog12, jugol12, lajną12, legną12, leguj12, lejną12, loguj12, nacją12, naglą12, najdą12, nocją12, ogacą12, oleją12, onucą12, udaną12, ulaną12, uleną12, agoną11, ceduj11, celną11, celuj11, chlaj11, chlej11, chodu11, chuda11, chude11, chudo11, cloną11, cugla11, cugle11, dachu11, dolną11, ducha11, duchn11, gdula11, gdule11, gdulo11, glajd11, gnoju11, golcu11, gulce11, haclu11, honuj11, jelcu11, junga11, jungo11, lachu11, lancą11, lejcu11, lochu11, loduj11, lunch11, neguj11, noguj11, ocalą11, uchla11, uchol11, udach11, ulach11, aloną10, ancug10, anodą10, chanu10, choja10, choje10, dolcu10, dongu10, dulce10, elaną10, gajdo10, glonu10, gluon10, gojce10, gouda10, hajce10, jagle10, joule10, lagun10, lanug10, legaj10, legun10, longu10, nocuj10, oceną10, ohelu10, olaną10, oleju10, udaje10, udoje10, ugoda10, ulega10, uncja10, uncje10, uncjo10, agonu9, alund9, caudo9, chale9, cudna9, cudne9, dajce9, dalej9, dealu9, decha9, decho9, dnach9, dolej9, doula9, doule9, duale9, dunce9, duola9, duole9, endlu9, gadce9, ganje9, ganjo9, genua9, genuo9, glace9, glaco9, glanc9, gnoja9, gnoje9, godle9, golca9, golce9, golec9, guano9, hacel9, hacle9, halce9, hango9, hogan9, hojna9, hojne9, jadle9, jelca9, jenga9, jengo9, jodle9, jolce9, lacho9, lacun9, lajce9, landu9, laudo9, leadu9, lecha9, lecho9, lejca9, lnach9, locha9, locja9, locje9, ludna9, ludne9, ludno9, nodul9, nulce9, ocelu9, ochla9, odach9, odlej9, ognaj9, olcha9, agend8, alejo8, angol8, chona8, cnego8, conga8, dajno8, danej8, denga8, dengo8, dogna8, dojna8, dojne8, dolca8, dolce8, dolec8, donga8, encja8, encjo8, enolu8, galen8, galon8, geoda8, glona8, godna8, godne8, gonad8, haden8, halne8, halon8, hecna8, helan8, honda8, jedna8, jedno8, jodan8, lagen8, lajno8, lanej8, lejna8, longa8, nacho8, nacje8, nacjo8, nadje8, nagle8, nalej8, nauce8, nocja8, nocje8, nogal8, onuca8, onuce8, udane8, udano8, ulane8, ulano8, ulena8, uleno8, celna7, celon7, clona7, clone7, coden7, dance7, dolna7, dolne7, eland7, endla7, jeona7, lance7, lanco7, lando7, loden7, ocela7, canoe6, elano6, ocean6, ocena6, olane6,

4 literowe słowa:

jugą14, dugą13, duhą13, dują13, gulą13, uchą13, uhlą13, ujdą13, ulgą13, ducą12, dulą12, gają12, hoją12, huną12, jagą12, lądu12, ugną12, uląc12, algą11, aulą11, chną11, chuj11, dagą11, dają11, doją11, gacą11, galą11, gnąc11, halą11, hecą11, helą11, jadą11, jolą11, juch11, lagą11, legą11, leją11, lgną11, luną11, nucą11, nudą11, celą10, dalą10, dolą10, duch10, gaju10, gdul10, geju10, haju10, huja10, huje10, jeną10, juga10, jung10, ladą10, lecą10, nagą10, nają10, cajg9, ceną9, cuga9, daną9, deju9, doju9, duga9, duha9, duho9, duje9, echu9, gach9, gadu9, gajd9, galu9, glej9, gula9, gule9, hajc9, helu9, holu9, hula9, jadu9, jodu9, jolu9, juce9, judo9, laną9, leju9, luja9, luje9, ucha9, udaj9, uhla9, uhle9, uhlo9, ulej9, ulga9, calu8, caud8, celu8, chla8, cuda8, cudo8, dach8, dech8, doul8, dual8, duca8, duce8, duco8, duol8, gaje8, geja8, genu8, glac8, gnaj8, guan8, haje8, hang8, hanu8, heja8, huan8, huna8, huno8, jang8, jeng8, jonu8, juan8, juna8, lach8, laud8, lech8, lejc8, lodu8, luce8, luda8, ulec8, alej7, aloh7, anch7, aule7, aulo7, chan7, chen7, chna7, chno7, chon7, cnej7, daje7, dajn7, deja7, deng7, echa7, egal7, endu7, gale7, ganc7, glan7, hale7, halo7, heca7, hela7, hola7, hond7, jace7, jale7, jola7, lajn7, lega7, leja7, luna7, luno7, nuda7, nudo7, nula7, nule7, onuc7, udon7, ulen7, alce6, cale6, cela6, coda6, dale6, deal6, dola6, jena6, lace6, lado6, lanc6, land6, lead6, loda6, naje6, alon5, anod5, cena5, dane5, dano5, dona5, elan5, enda5, lane5, lano5, nade5,


Najdłuższe wyrazy z liter HANDLUJĄCEGO

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter HANDLUJĄCEGO to

handlującego

. Ilość liter które posiada: 12
Drugie najdłuższe słowo to

dolegująca

. Ilość liter: 10

Anagramy ze słowa HANDLUJĄCEGO

Ze słowa HANDLUJĄCEGO nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter HANDLUJĄCEGO - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter HANDLUJĄCEGO to

handlującego

. 27 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

hulającego

. wartość punktowa tego słowa to: 24


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty