Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter HANDIKAPUJESZ

Z liter HANDIKAPUJESZ można ułożyć ponad 1000 wyrazów

13 literowe słowa:

handikapujesz22,

11 literowe słowa:

handikapuje20, zadunajskie17, paskudzenia16,

10 literowe słowa:

handikapuj19, handszpaku17, niejuhaska17, paskudniej17, dupniejsza16, juhaszenia16, nakapujesz16, napakujesz16, napikujesz16, naszpikuje16, panikujesz16, zadunajski16, zaskanduje16, handszpaki15, napaskudzi15, paskudzeni15, zainkasuje15, zespajaniu15, sadzeniaku14,

9 literowe słowa:

ekspanduj16, handikapu16, paskudnej16, zahukanej16, dunajskie15, dziekanuj15, nadpisuje15, naszpikuj15, niejudzka15, pakhausie15, psiukanej15, skupianej15, spanikuje15, zaskanduj15, zindeksuj15, handszpak14, paskudnie14, paskudzie14, usadzanej14, uzasadnij14, zadaniuje14, zahukanie14, zainkasuj14, zapadniku14, zasiaduje14, danajskie13, hiszpanek13, hiszpanka13, nadpijasz13, nadpijesz13, skinheada13, upadniesz13, upaniszad13, zapukanie13, usadzanie12, usadzenia12, zapisanej12, zasadniej12, zasikanej12, zespajani12, nakapiesz11, sadzeniak11,

8 literowe słowa:

hajdaniu15, hakujesz15, juhaskie15, zahuknij15, danajsku14, daszkuje14, dauhanek14, dauhanki14, dunajska14, dunajski14, hindusek14, hinduska14, indeksuj14, kadziuje14, kapujesz14, nadpisuj14, nadpsuje14, nakapuje14, napakuje14, napikuje14, niejadku14, pakujesz14, panikuje14, piaskuje14, pikujesz14, skanduje14, spanikuj14, szpikuje14, ukapanej14, zakapuje14, zapakuje14, zapikuje14, dekapuaz13, dniujesz13, dupniaka13, duszniej13, hajdanie13, handikap13, hukniesz13, indujesz13, inkasuje13, jadzeniu13, judzenia13, kujniesz13, kuszanej13, nadpieku13, nakazuje13, napuszaj13, nasikuje13, naszukaj13, nieujska13, panujesz13, paskudna13, paskudne13, paskudni13, paskudzi13, spajaniu13, szpanuje13, szukanej13, udzianej13, ujadanie13, ukazanej13, upajanie13, upasanej13, zadaniuj13, zahukane13, zahukani13, zahuknie13, zakasuje13, zapanuje13, zapasuje13, zapisuje13, zasiaduj13, zasikuje13, zeskanuj13, zjadaniu13, asenizuj12, danajski12, dukniesz12, dupniesz12, kadzeniu12, nadziaku12, nakupisz12, napsikaj12, napukasz12, niehadka12, niejadka12, pakajsie12, pejzanka12, pejzanki12, psikanej12, psiukana12, psiukane12, pukniesz12, sanepidu12, skinhead12, skinheda12, skupiana12, skupiane12, spadaniu12, szahidek12, szahidka12, szpinaku12, szupinek12, szupinka12, ukapanie12, ukapiesz12, upadanie12, zapadnij12, zapasiku12, zapiekaj12, zhasanej12, zhasaniu12, akinezja11, aszkunie11, daszeniu11, duszenia11, hiszpana11, jadzenia11, kanausie11, kaszanej11, kuszania11, kuszanie11, kuszenia11, nadajesz11, nadzieja11, najadzie11, napijesz11, nasiekaj11, niehaska11, niejaska11, paszeniu11, puszenia11, sadzanej11, sadzaniu11, sadzeniu11, skazanej11, skazaniu11, spajanie11, szukania11, szukanie11, ukazanie11, upasanie11, usadzane11, usadzani11, usadzeni11, usiekana11, uzasadni11, zapadnik11, zapijane11, zasadnej11, zasiekaj11, zaspanej11, zaspaniu11, zjadanie11, zsikanej11, dziekana10, kadzenia10, kanadzie10, kapniesz10, nadpisze10, napadzie10, nasiadek10, padniesz10, panaksie10, piszanek10, piszanka10, skandzie10, spadanie10, spiekana10, szkapina10, zadaniek10, zapadnie10, zasiadek10, zasianej10, zhasanie10, daszenia9, kaszanie9, nasadzie9, paszenia9, sadzanie9, sadzenia9, skazanie9, zapisane9, zasadnie9, zasikane9, zaspanie9, zesikana9, zsiekana9,

7 literowe słowa:

hajduka15, hajduki15, dekapuj14, juhasek14, juhaska14, juhaski14, zahukaj14, zhakuje14, apijsku13, daszkuj13, dukanej13, hadkiej13, judaika13, judzkie13, juhasia13, juhasie13, kadziuj13, nadpsuj13, nakapuj13, napakuj13, napikuj13, napukaj13, pakajsu13, pakhaus13, panikuj13, paskuje13, piaskuj13, psiukaj13, pukanej13, sajdaku13, sejpaku13, skanduj13, skapuje13, skupiaj13, spajaku13, spakuje13, spenduj13, spiduje13, spikuje13, szpikuj13, udepnij13, upadnij13, zadekuj13, zajadku13, zakapuj13, zapakuj13, zapikuj13, zapukaj13, znajdku13, adhezja12, adhezji12, aneksuj12, dansuje12, dizajnu12, dupinek12, dupinka12, dupniak12, dupnika12, dusznej12, hajdane12, hajdani12, hajdasz12, haskiej12, heksanu12, hepaniu12, hindusa12, hukania12, hukanie12, induzja12, inkasuj12, jadaniu12, jakuzie12, jespanu12, jezuska12, jezuski12, judasza12, judasze12, judzeni12, kahunie12, kajaniu12, knujesz12, nahajek12, nahajki12, najazdu12, nakazuj12, napsuje12, nasikuj12, paskuda12, sankhij12, sankhja12, sankhje12, sankhji12, sankuje12, siaduje12, skanuje12, skazuje12, szpanuj12, udajesz12, ujadane12, ujadani12, ujadasz12, upajane12, upajani12, upajasz12, upijana12, upijane12, upijasz12, upijesz12, usadzaj12, usiadaj12, usiekaj12, zakasuj12, zapanuj12, zapasuj12, zapisuj12, zasikuj12, zesikuj12, znakuje12, zsikuje12, apijska11, auszpik11, diapauz11, dukania11, dukanie11, dzikusa11, hasaniu11, indeksu11, janusza11, janusze11, jednaka11, jednaki11, kadiszu11, kapanej11, kapaniu11, kapusia11, kapusie11, kapusze11, kapuzie11, kidanej11, kidusze11, knajpie11, nadpija11, nadpije11, nadpisu11, padaniu11, padunie11, pajdzie11, panaksu11, panisku11, pasiaku11, piesaku11, pikanej11, pisanku11, piukasz11, pukania11, pukanie11, pusanek11, pusanka11, pusanki11, puzanek11, puzanka11, puzanki11, sadniku11, sadzaku11, sajdaki11, sedniku11, sejpaki11, sekunda11, skapiej11, skapnij11, skinhed11, skudzie11, spadnij11, spajaki11, spiekaj11, sudanek11, sudanka11, sudanki11, szanuje11, ukapane11, ukapani11, upadasz11, upadnie11, upadzie11, usianej11, zadanku11, zadupia11, zadupie11, zajadek11, zajadki11, zakupie11, zapikaj11, zapisku11, zasnuje11, znajdek11, znajdka11, znajdki11, ajaksie10, aksenij10, aneksja10, aneksji10, aspazje10, aspazji10, asuanek10, asuanki10, duszeni10, dzianej10, eskapad10, hepania10, hiszpan10, iskanej10, jadanie10, jankesa10, jankesi10, jednasz10, jespana10, jezdnia10, kajanie10, kasanej10, kasaniu10, kazanej10, kazaniu10, kazusie10, kuszana10, kuszane10, kuszani10, kuszeni10, nadjesz10, nadpiek10, nadziej10, najdzie10, napusza10, nasiadu10, nasikaj10, naszuka10, niejaka10, niekusa10, pasanej10, pasaniu10, pisanej10, puszeni10, sanijek10, sanijka10, sankhia10, sankhie10, sapaniu10, spajane10, spajani10, spaniej10, spijana10, spijane10, szahida10, szepnij10, szpadek10, szpadka10, szpadki10, szpeniu10, szukana10, szukane10, szukani10, udziana10, udziane10, ukazane10, ukazani10, unikasz10, upasane10, upasani10, upinasz10, upniesz10, uszanek10, uszanka10, uszanki10, zadanej10, zadaniu10, zadniej10, zakusie10, zanikaj10, zapadek10, zapadki10, zapianu10, zapinaj10, zasieku10, zasikaj10, zesikaj10, zespaja10, zjadane10, zjadani10, zsiadaj10, zsiekaj10, adaksie9, apaszek9, apaszki9, dziekan9, hasanie9, kadisza9, kadisze9, kanapie9, kandzie9, kapanie9, kapiesz9, nadpisz9, nadziak9, nakadzi9, nakapie9, napsika9, nasadek9, nasadki9, padanie9, pandzie9, paniska9, pasieka9, piesaka9, pineska9, pinezka9, pisanek9, pisanka9, pizanek9, pizanka9, psianek9, psianka9, psikana9, psikane9, sadnika9, sadzaki9, sajanie9, sanepid9, sedanka9, sedanki9, sednika9, skapnie9, spadnie9, spadzie9, szkapie9, szkapin9, szpinak9, szuanie9, uzansie9, zadanek9, zakapie9, zapadni9, zapasek9, zapasik9, zapaski9, zapieka9, zapinek9, zapinka9, zapisek9, zapiska9, zasunie9, zdaniek9, zhasane9, zhasani9, akineza8, aksenia8, aspanie8, daszeni8, kasanie8, kaszane8, kaszani8, kazanie8, kazeina8, nakazie8, napasie8, napisze8, nasadzi8, nasapie8, nasieka8, pasanie8, peniasz8, sadzane8, sadzani8, sadzeni8, sapanie8, siekana8, siepana8, skazane8, skazani8, szpanie8, szpenia8, zadanie8, zapasie8, zasadne8, zasadni8, zasapie8, zasieka8, zaspane8, zaspani8, zsikana8, zsikane8, sazanie7, zasiane7,

6 literowe słowa:

hajduk14, hakuje13, huknij13, zhakuj13, deskuj12, duknij12, dupnej12, dupnij12, hisuje12, judzka12, judzki12, juhasa12, juhasi12, kapuje12, kupnej12, nahaju12, pajuka12, pajuki12, pakuje12, paskuj12, pijaku12, pikuje12, piukaj12, puknij12, skapuj12, spakuj12, spiduj12, spikuj12, upadaj12, ajaksu11, dansuj11, disuje11, dniuje11, dupnik11, dupska11, dzieju11, epizuj11, hadesu11, hadisu11, hazuka11, hazuki11, hepnij11, hindus11, huknie11, induje11, jakuza11, jasaku11, junaka11, junaki11, jundze11, kahuna11, kahuni11, kasuje11, kujnie11, kuniej11, kupida11, napsuj11, paduki11, pajdek11, pajdka11, pajdki11, panuje11, paskud11, pasuje11, pijusa11, pisuje11, sankuj11, sepiuj11, siaduj11, sipaju11, skanuj11, spadku11, suhaka11, suhaki11, udanej11, udziej11, ujdzie11, ujskie11, unikaj11, upadek11, upadki11, upasaj11, upinaj11, zahuka11, zajadu11, zakuje11, znakuj11, zupnej11, apijek10, apijka10, audika10, depnij10, diasku10, dinksu10, dipsja10, dipsje10, dukana10, dukane10, dukani10, duknie10, dupina10, dupnie10, hadkie10, hajsie10, huanie10, idejka10, jeansu10, jednak10, juanie10, kajdan10, kapnij10, kapuza10, knajpa10, kupien10, kupnie10, nadpij10, nahaje10, nakupi10, napadu10, napuka10, nidzku10, padnij10, paduna10, pajdei10, pakajs10, pasiku10, paziku10, pedziu10, pekanu10, pekinu10, piasku10, pijaka10, pisaku10, piskaj10, piuska10, pniaku10, pnisku10, psiaku10, psikaj10, psiuka10, pudzie10, pukana10, pukane10, pukani10, puknie10, sajanu10, sajdak10, sanuje10, sejpak10, skandu10, skupia10, spadaj10, spajak10, spanku10, ukapie10, uznaje10, zadupi10, zakpij10, zakupi10, zapadu10, zapuka10, zdanku10, zjadki10, zupaka10, zupaki10, adasiu9, akaniu9, aspanu9, dajnie9, dizajn9, hadena9, handze9, haskie9, heksan9, hepana9, hepani9, inkasu9, jadane9, jadani9, jadzie9, jankes9, japsie9, jasaki9, jasiek9, jaskie9, jednia9, jespan9, jezdna9, jezdni9, kahina9, kanaus9, kaniej9, knieja9, ksenij9, nadaje9, nadusi9, najazd9, najedz9, nakazu9, napije9, napisu9, nieuka9, nijaka9, padaki9, pajsie9, pajzie9, paniej9, pauzie9, paziej9, peniaj9, pensja9, pensji9, pianej9, pijana9, pijane9, pikada9, puazie9, sandhi9, sapnij9, sedanu9, siadaj9, sianku9, siekaj9, sipaja9, sipaje9, spadek9, spadki9, spaniu9, spinaj9, suknia9, sundae9, supina9, szahad9, szahid9, udania9, udanie9, usiada9, zadaje9, zaniku9, zapiej9, zapija9, zapije9, zapnij9, zdanej9, zdaniu9, zepnij9, ziejka9, zijada9, zjedna9, znajda9, znikaj9, zupina9, adenka8, adenki8, ahinsa8, akedia8, anusie8, daszka8, daszki8, deiksa8, diasek8, diaska8, dinksa8, espada8, indeks8, kadisz8, kapane8, kapani8, kapnie8, kapsie8, kidana8, kidane8, kidasz8, knadze8, nadpis8, nasiej8, nidzka8, padnie8, panaks8, panika8, panisk8, pasiak8, pasiek8, pasika8, pazika8, pekana8, pianek8, pianka8, piasek8, piesak8, pieska8, pikana8, pikane8, pikasa8, pisaka8, pniaka8, pniska8, psiaka8, psinek8, psinka8, sadnik8, sadzak8, sahnie8, saunie8, sednik8, sianej8, spanek8, spanka8, spieka8, spinek8, spinka8, usiana8, usiane8, zapika8, zdanek8, zdanka8, adasie7, adenia7, akanie7, akinez7, dansie7, dasein7, dziana7, inkasa7, iskana7, iskane7, kasane7, kasani7, kaszan7, kazani7, kazein7, kinaza7, kineza7, knezia7, ksenia7, nadasz7, nasiad7, nasika7, naspie7, pasane7, pasani7, penisa7, pinasa7, pisana7, pisane7, sapnie7, sedana7, sianek7, sianka7, skanie7, spania7, spanie7, sznika7, zadani7, zadnia7, zanika7, zapian7, zapina7, zdania7, zsiada7,


Najdłuższe wyrazy z liter HANDIKAPUJESZ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter HANDIKAPUJESZ to

handikapujesz

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

handikapuje

. Ilość liter: 11

Anagramy ze słowa HANDIKAPUJESZ

Ze słowa HANDIKAPUJESZ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter HANDIKAPUJESZ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter HANDIKAPUJESZ to

handikapujesz

. 22 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

handikapuje

. wartość punktowa tego słowa to: 20


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty