Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter FRUTARIANIZMÓW

Z liter FRUTARIANIZMÓW można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

frutarianizmów26,

12 literowe słowa:

fruitarianów23, frutarianizm20,

11 literowe słowa:

frutarianów22,

10 literowe słowa:

afirmantów20, furiantami18, furtianami18, fruitarian17, fruwaniami17, trimaranów16, arianizmów15, trumniarza14, umartwiani14, utrwaniami14, wrzutniami14,

9 literowe słowa:

furiantów20, furtianów20, firmantów19, rafinatów18, furiatami17, futramina17, marunitów17, frutarian16, fuzariami16, trafianiu16, uranizmów16, utrafiani16, fratriami15, ramiarzów14, anturiami13, intruzami13, miniatura13, narzutami13, rzutniami13, trimaranu13, triumwira13, trumniarz13, wmiataniu13, zmiataniu13, arianizmu12, urwaniami12, utwarzani12, wmarzaniu12, zatruwani12, zatrwianu12, zawitaniu12, zmawianiu12, artzinami11, trawinami11, trwaniami11, trawiarni10,

8 literowe słowa:

triumfów20, fiumarów19, furiatów19, furmanów19, fuzariów18, matfizów18, firmanów17, futramin16, truizmów16, utrafiam16, anturiów15, farwatru15, furanami15, furianta15, furtiana15, furtiani15, futrzana15, futrzani15, intruzów15, murarzów15, nafruwam15, narzutów15, rafinatu15, rumianów15, ufaniami15, afirmant14, amiantów14, arfiarzu14, firmanta14, frantami14, fratrami14, fruwania14, tirówami14, artzinów13, firanami13, franiami13, marianów13, marranów13, namiarów13, równiami13, tarzanów13, trafiani13, zamiarów13, zarównam13, atawizmu12, miniatur12, naturami12, nutriami12, tamiarzu12, triumwir12, turniami12, tuzinami12, umartwia12, umiatani12, utwarzam12, wrzutami12, zatruwam12, anuriami11, mawianiu11, mazianiu11, murzania11, ramiarzu11, razurami11, tarzaniu11, umarzani11, umawiani11, uraniami11, utrwania11, wariantu11, warrantu11, wizurami11, wrzutnia11, namartwi10, natriami10, tarniami10, trimaran10, twarzami10, wiatrami10, winiarzu10, witamina10, wmiatani10, zamartwi10, zarwaniu10, zawianiu10, zmiatani10, anartrii9, arianizm9, inwarami9, maziarni9, nazirami9, rwaniami9, witarian9, zatrwian9, ziarnami9, zmawiani9, zwaniami9, winiarza8,

7 literowe słowa:

trumfów19, furanów17, frantów16, fratrów16, infimów16, fiutami15, funtami15, furtami15, futrami15, matfizu15, mazutów15, tumanów15, turfami15, ufitami15, faunami14, faunimi14, firmanu14, fumaraz14, furiami14, furiant14, furiata14, furmana14, furmani14, furtian14, mazunów14, mazurów14, namurów14, tuzinów14, umiarów14, unizmów14, urównam14, utrafia14, amantów13, atmanów13, awifaun13, fantami13, fararzu13, fartami13, fatwami13, fiatami13, fintami13, firmant13, fuzaria13, manatów13, matizów13, nafruwa13, naftami13, tafiami13, trafami13, trafiam13, uraniów13, wtórami13, zaufani13, fanzami12, firnami12, fratria12, fratrii12, frazami12, infamia12, maranów12, mazarów12, miniówa12, mizarów12, namazów12, natrafi12, natriów12, natwórz12, nizamów12, nóziami12, rafiami12, rafinat12, ratafii12, ratanów12, taranów12, wiórami12, zaframi12, ziramów12, zrównam12, amiantu11, arfiarz11, armatur11, marunit11, matunia11, natrium11, nazirów11, nurtami11, rautami11, rzutami11, triwium11, umartwi11, unitami11, zarówna11, anturia10, artzinu10, auramin10, awantur10, intruza10, intruzi10, mazaniu10, murarza10, murzana10, murzani10, namiaru10, narzuta10, ruinami10, rumiana10, rumiani10, runiami10, rzutnia10, trwaniu10, umazani10, uranami10, uranizm10, urazami10, utwarza10, witaniu10, wnurzam10, wrzutni10, zamiaru10, zatruwa10, zatwaru10, zurnami10, armatni9, atawizm9, atriami9, martini9, namartw9, nartami9, natiami9, rantami9, tamiarz9, tiamina9, tiarami9, tramwai9, tranami9, trawami9, trzniam9, urwania9, wantami9, wartami9, watrami9, wiatami9, wintami9, witamin9, witzami9, zamartw9, zaraniu9, zawitam9, zmartwi9, zwianiu9, armarii8, awizami8, iwanami8, izanami8, marnawi8, marrani8, maziani8, miziana8, nairami8, nazwami8, ramiarz8, tarzani8, trawina8, trwania8, waniami8, wariant8, warnami8, warrant8, warzami8, wianami8, wiarami8, witania8, zairami8, zimnawa8, zimnawi8, winiarz7, zaiwani7, zarwani7, zawiani7, zwiania7,

6 literowe słowa:

fiutów17, funtów17, turfów17, ufitów17, faunów16, fantów15, fartów15, fiatów15, trafów15, firnów14, triumf14, trumfa14, tufami14, amurów13, faunim13, fruwam13, furami13, furiat13, furman13, muniów13, murzów13, nurtów13, rautów13, rufami13, rzutów13, unitów13, utrafi13, utwórz13, zaufam13, zaumów13, aftami12, fatami12, faunia12, fitami12, franiu12, matfiz12, mirtów12, raufaz12, tafami12, tramów12, ufania12, uranów12, urazów12, urówna12, zmatów12, amanów11, aratów11, arfami11, atarów11, atriów11, fanami11, farami11, fazami11, finami11, firman11, franta11, fratra11, infami11, infima11, maarów11, manifa11, miniów11, mirzów11, namówi11, natraf11, nawrót11, rafami11, rantów11, równam11, tirówa11, trafia11, trafna11, trafni11, tranów11, wtórna11, wtórni11, zamówi11, zamrów11, zawrót11, zmówin11, atmanu10, atrium10, autami10, fararz10, firana10, frania10, izanów10, manitu10, matuni10, matura10, minuta10, nutami10, równia10, rutami10, tiurma10, trauma10, truizm10, trumna10, tumana10, tumani10, turami10, tuzami10, umartw10, umiata10, urtami10, utrwam10, zairów10, znarów10, zrówna10, aurami9, imaniu9, intruz9, inwitu9, maruna9, mazaru9, mazura9, miruna9, mizaru9, murarz9, murawa9, namazu9, narzut9, natura9, nurami9, nurzam9, nutria9, nutrii9, ratanu9, rumian9, runami9, rurami9, rzutna9, rzutni9, taranu9, turnia9, tuzina9, uazami9, umarza9, umawia9, umiana9, umiani9, uniami9, urnami9, wiatru9, wunami9, ziramu9, amiant8, amrita8, antami8, anuria8, anurii8, atimia8, inwaru8, itrami8, mantra8, marant8, martwa8, martwi8, matiza8, matnia8, natami8, nawaru8, nitami8, ratami8, razura8, rwaniu8, tanami8, tanimi8, tarami8, tarzam8, tiamin8, tirami8, triami8, urania8, uranii8, urwana8, urwani8, watami8, wianiu8, wizura8, wmiata8, wnurza8, zianiu8, ziarnu8, zmartw8, zmiata8, zwaniu8, aminaz7, ariami7, artzin7, imania7, inrami7, marani7, marian7, marina7, marran7, marzan7, mazani7, mizara7, namiar7, narami7, natria7, nawami7, nawita7, niwami7, nizama7, ranami7, rarami7, razami7, tarzan7, trawin7, trinia7, triwia7, trznia7, wanami7, warami7, wariat7, wazami7, wimana7, winami7, wirami7, witana7, witani7, wizami7, wmarza7, zamian7, zamiar7, zatwar7, zawita7, zinami7, zmawia7, zmiana7, zwarta7, awarii6, narazi6, nawarz6, nazira6, rawian6, rwania6, wazari6, wiania6, zarani6, zawini6, ziania6, ziarna6, zwania6, zwiana6, zwiani6,

5 literowe słowa:

fumów16, tufów16, fatów14, fitów14, fanów13, fatum13, finów13, mufti13, trumf13, tumów13, autów12, fantu12, fartu12, fiuta12, funta12, furta12, futra12, munów12, murów12, nutów12, rumów12, trafu12, turfa12, turów12, tuzów12, ufita12, umórz12, umówi12, utraf12, utwór12, wtóru12, aurów11, fauna11, fauni11, firnu11, fruwa11, furan11, furia11, furii11, matów11, mitów11, nóziu11, nurów11, runów11, uazów11, zaufa11, fanta10, farma10, farta10, fatwa10, fiata10, finta10, firma10, frant10, infim10, itrów10, izmów10, mafia10, mafii10, manif10, manów10, mirów10, mrówa10, nafta10, namów10, natów10, nimfa10, nitów10, tafia10, tafii10, tanów10, tarów10, tirów10, trafi10, triów10, twórz10, wtóra10, wtórz10, zamów10, zmówi10, fanza9, farna9, farni9, firan9, frani9, fraza9, mantu9, matur9, mazut9, minut9, mirtu9, mutra9, narów9, nawóz9, nózia9, rafia9, rafii9, rarów9, razów9, równa9, równi9, tiurm9, tramu9, traum9, tuman9, turma9, utami9, wióra9, zafra9, zawór9, zinów9, amanu8, amura8, ataru8, maaru8, marun8, mazun8, mazur8, mianu8, mirun8, munia8, muraw8, murza8, namur8, natur8, rantu8, rauta8, tranu8, turni8, turza8, tuzin8, umiar8, unita8, unizm8, utrwa8, uwita8, uzami8, uznam8, witzu8, wrzut8, wzuta8, zimnu8, amant7, amrit7, armat7, atami7, atman7, awizu7, iwanu7, izanu7, manat7, manta7, mantr7, martw7, matiz7, matni7, mirta7, mitra7, nurza7, razur7, ruina7, tanim7, trama7, trwam7, uraza7, urazi7, uwarz7, waniu7, wianu7, witam7, wizur7, wnurz7, zurna7, amina6, anima6, arami6, armia6, armii6, atari6, atria6, imana6, imani6, imina6, inwit6, iwami6, mania6, manii6, maran6, marin6, marna6, marni6, mawia6, mazai6, mazar6, mazia6, miana6, miani6, miara6, minia6, mirra6, mirza6, mizar6, mizia6, namaz6, narta6, natia6, natii6, nizam6, ramia6, ramii6, ratai6, ratan6, rwami6, tania6, taran6, tarni6, tarza6, tiara6, trawa6, trawi6, twarz6, wanta6, warta6, watra6, wiata6, wiatr6, wiman6, winta6, witza6, zamia6, zamii6, zanim6, zatai6, zimna6, zimni6, ziram6, zmian6, zwami6, zwita6, arian5, awiza5, inwar5, iwana5, iwina5, naira5, narai5, naraz5, nawar5, nazir5, nazwa5, rwana5, rwani5, wania5, waran5, warna5, warza5, wiana5, wiani5, wiara5, wrazi5, zaira5, zawii5, ziarn5, zrani5, zwana5, zwani5,

4 literowe słowa:

fitu11, fiut11, fuma11, funt11, furt11, mufa11, turf11, ufam11, faun10, fura10, rufa10, ufna10, ufni10, zafu10, afta9, amfa9, fama9, fant9, farm9, fart9, fata9, fiat9, fint9, firm9, fita9, naft9, nimf9, tafa9, traf9, trói9, arfa8, fair8, fana8, fani8, fanz8, fara8, faza8, fina8, firn8, fraz8, infa8, matu8, mitu8, mutr8, nózi8, rafa8, turm8, zafr8, amur7, auta7, itru7, izmu7, mazu7, miau7, miru7, muna7, muni7, muza7, nitu7, nurt7, nuta7, raut7, ruta7, rzut7, tanu7, triu7, tuan7, tura7, tuza7, umai7, unit7, urim7, urta7, utai7, zaum7, arui6, aura6, inru6, mant6, mata6, mirt6, mitr6, nura6, ranu6, razu6, ruin6, runa6, runi6, rura6, tama6, tram6, uaza6, unia6, unii6, uran6, uraz6, urna6, uzna6, zinu6, zurn6, aman5, amia5, amii5, amin5, anim5, anta5, arat5, atar5, imin5, maar5, mana5, mani5, mara5, marz5, mazi5, mian5, miar5, mina5, mini5, mira5, mirr5, nami5, nart5, nata5, nimi5, nita5, rama5, rami5, rant5, rata5, tana5, tani5, tara5, tiar5, tira5, tran5, tria5, trza5, zima5, zimn5, znam5, arar4, aria4, arii4, arna4, arni4, inia4, inra4, izan4, nair4, nara4, nazi4, rana4, rani4, rara4, raza4, razi4, zair4, zina4,Najdłuższe wyrazy z liter FRUTARIANIZMÓW

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter FRUTARIANIZMÓW to

frutarianizmów

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

fruitarianów

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa FRUTARIANIZMÓW

Ze słowa FRUTARIANIZMÓW nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter FRUTARIANIZMÓW - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter FRUTARIANIZMÓW to

frutarianizmów

. 26 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

fruitarianów

. wartość punktowa tego słowa to: 23

Informacje szczegółowe o słowie FRUTARIANIZMÓW

Samogłoski

Ilość samogłosek: 6

Występujące samogłoski: A, A, I, I, U, Ó

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 8

Występujące spółgłoski: F, M, N, R, R, T, W, Z

Litery

Ilość wszystkich liter: 14

Litery w słowie FRUTARIANIZMÓW w kolejności alfabetycznej: A, A, F, I, I, M, N, R, R, T, U, W, Z, Ó

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ó, Z, W, U, T, R, R, N, M, I, I, F, A, A


Jak prawidłowo wymawiać słowo FRUTARIANIZMÓWAnaliza liter - słowo FRUTARIANIZMÓW

Słowo FRUTARIANIZMÓW po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: A, F, I, M, N, Ó, R, T, U, W, Z . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera A w słowie FRUTARIANIZMÓW

Wyrazy na literę A

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 59
4 271
5 732
6 1805
7 3516
8 5407
9 7531
10 9234
11 9715
12 9145
13 7672
14 6185
15 4643

Rozkład wyrazów na literę A

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
59
4 Ilość słów
271
5 Ilość słów
732
6 Ilość słów
1805
7 Ilość słów
3516
8 Ilość słów
5407
9 Ilość słów
7531
10 Ilość słów
9234
11 Ilość słów
9715
12 Ilość słów
9145
13 Ilość słów
7672
14 Ilość słów
6185
15 Ilość słów
4643

Wyrazy kończące się literę A

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 83
4 879
5 3140
6 6566
7 12471
8 19154
9 26059
10 31032
11 32614
12 32051
13 29784
14 25122
15 19028

Rozkład wyrazów kończących się literą A

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
83
4 Ilość słów
879
5 Ilość słów
3140
6 Ilość słów
6566
7 Ilość słów
12471
8 Ilość słów
19154
9 Ilość słów
26059
10 Ilość słów
31032
11 Ilość słów
32614
12 Ilość słów
32051
13 Ilość słów
29784
14 Ilość słów
25122
15 Ilość słów
19028

Wystąpienia litery A w słowach polskich

Ilość wystąpień litery A Ilość słów
0 891858
1 1261627
2 691472
3 167614
4 17526
5 727
6 15

Rozkład słow według wystąpień litery A

0 Ilość słów
891858
1 Ilość słów
1261627
2 Ilość słów
691472
3 Ilość słów
167614
4 Ilość słów
17526
5 Ilość słów
727
6 Ilość słów
15

Litera F w słowie FRUTARIANIZMÓW

Wyrazy na literę F

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 42
4 248
5 851
6 1517
7 2589
8 3935
9 5339
10 5875
11 5648
12 4782
13 3840
14 2968
15 2188

Rozkład wyrazów na literę F

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
42
4 Ilość słów
248
5 Ilość słów
851
6 Ilość słów
1517
7 Ilość słów
2589
8 Ilość słów
3935
9 Ilość słów
5339
10 Ilość słów
5875
11 Ilość słów
5648
12 Ilość słów
4782
13 Ilość słów
3840
14 Ilość słów
2968
15 Ilość słów
2188

Wyrazy kończące się literę F

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 35
4 47
5 42
6 21
7 34
8 69
9 79
10 48
11 26
12 25
13 18
14 11
15 6

Rozkład wyrazów kończących się literą F

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
35
4 Ilość słów
47
5 Ilość słów
42
6 Ilość słów
21
7 Ilość słów
34
8 Ilość słów
69
9 Ilość słów
79
10 Ilość słów
48
11 Ilość słów
26
12 Ilość słów
25
13 Ilość słów
18
14 Ilość słów
11
15 Ilość słów
6

Wystąpienia litery F w słowach polskich

Ilość wystąpień litery F Ilość słów
0 2883305
1 142977
2 4532
3 25

Rozkład słow według wystąpień litery F

0 Ilość słów
2883305
1 Ilość słów
142977
2 Ilość słów
4532
3 Ilość słów
25

Litera I w słowie FRUTARIANIZMÓW

Wyrazy na literę I

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 39
4 144
5 319
6 648
7 1249
8 1962
9 2595
10 3574
11 3730
12 3750
13 3235
14 2620
15 1938

Rozkład wyrazów na literę I

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
319
6 Ilość słów
648
7 Ilość słów
1249
8 Ilość słów
1962
9 Ilość słów
2595
10 Ilość słów
3574
11 Ilość słów
3730
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
3235
14 Ilość słów
2620
15 Ilość słów
1938

Wyrazy kończące się literę I

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 64
4 517
5 2118
6 5704
7 13147
8 22788
9 34327
10 43392
11 51181
12 55175
13 53558
14 49383
15 43225

Rozkład wyrazów kończących się literą I

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
64
4 Ilość słów
517
5 Ilość słów
2118
6 Ilość słów
5704
7 Ilość słów
13147
8 Ilość słów
22788
9 Ilość słów
34327
10 Ilość słów
43392
11 Ilość słów
51181
12 Ilość słów
55175
13 Ilość słów
53558
14 Ilość słów
49383
15 Ilość słów
43225

Wystąpienia litery I w słowach polskich

Ilość wystąpień litery I Ilość słów
0 966757
1 1262697
2 630934
3 153279
4 16575
5 594
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery I

0 Ilość słów
966757
1 Ilość słów
1262697
2 Ilość słów
630934
3 Ilość słów
153279
4 Ilość słów
16575
5 Ilość słów
594
6 Ilość słów
3

Litera M w słowie FRUTARIANIZMÓW

Wyrazy na literę M

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 91
4 475
5 1636
6 3241
7 6001
8 8521
9 10998
10 11993
11 11821
12 10362
13 8522
14 6774
15 4904

Rozkład wyrazów na literę M

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
91
4 Ilość słów
475
5 Ilość słów
1636
6 Ilość słów
3241
7 Ilość słów
6001
8 Ilość słów
8521
9 Ilość słów
10998
10 Ilość słów
11993
11 Ilość słów
11821
12 Ilość słów
10362
13 Ilość słów
8522
14 Ilość słów
6774
15 Ilość słów
4904

Wyrazy kończące się literę M

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 69
4 245
5 1815
6 5832
7 12101
8 22179
9 33408
10 46213
11 55109
12 57373
13 55180
14 50308
15 41563

Rozkład wyrazów kończących się literą M

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
69
4 Ilość słów
245
5 Ilość słów
1815
6 Ilość słów
5832
7 Ilość słów
12101
8 Ilość słów
22179
9 Ilość słów
33408
10 Ilość słów
46213
11 Ilość słów
55109
12 Ilość słów
57373
13 Ilość słów
55180
14 Ilość słów
50308
15 Ilość słów
41563

Wystąpienia litery M w słowach polskich

Ilość wystąpień litery M Ilość słów
0 1866623
1 1022295
2 136350
3 5377
4 187
5 7

Rozkład słow według wystąpień litery M

0 Ilość słów
1866623
1 Ilość słów
1022295
2 Ilość słów
136350
3 Ilość słów
5377
4 Ilość słów
187
5 Ilość słów
7

Litera N w słowie FRUTARIANIZMÓW

Wyrazy na literę N

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 49
4 232
5 868
6 1821
7 4730
8 10859
9 21699
10 40594
11 68766
12 102343
13 132805
14 150507
15 147124

Rozkład wyrazów na literę N

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
232
5 Ilość słów
868
6 Ilość słów
1821
7 Ilość słów
4730
8 Ilość słów
10859
9 Ilość słów
21699
10 Ilość słów
40594
11 Ilość słów
68766
12 Ilość słów
102343
13 Ilość słów
132805
14 Ilość słów
150507
15 Ilość słów
147124

Wyrazy kończące się literę N

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 73
4 180
5 516
6 961
7 1015
8 1138
9 966
10 822
11 693
12 508
13 347
14 223
15 121

Rozkład wyrazów kończących się literą N

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
73
4 Ilość słów
180
5 Ilość słów
516
6 Ilość słów
961
7 Ilość słów
1015
8 Ilość słów
1138
9 Ilość słów
966
10 Ilość słów
822
11 Ilość słów
693
12 Ilość słów
508
13 Ilość słów
347
14 Ilość słów
223
15 Ilość słów
121

Wystąpienia litery N w słowach polskich

Ilość wystąpień litery N Ilość słów
0 1343316
1 1142049
2 468793
3 72920
4 3717
5 44

Rozkład słow według wystąpień litery N

0 Ilość słów
1343316
1 Ilość słów
1142049
2 Ilość słów
468793
3 Ilość słów
72920
4 Ilość słów
3717
5 Ilość słów
44

Litera Ó w słowie FRUTARIANIZMÓW

Wyrazy na literę Ó

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 1
4 7
5 3
6 16
7 4
8 23
9 13
10 31
11 16
12 23
13 17
14 7
15 4

Rozkład wyrazów na literę Ó

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
1
4 Ilość słów
7
5 Ilość słów
3
6 Ilość słów
16
7 Ilość słów
4
8 Ilość słów
23
9 Ilość słów
13
10 Ilość słów
31
11 Ilość słów
16
12 Ilość słów
23
13 Ilość słów
17
14 Ilość słów
7
15 Ilość słów
4

W języku polskim nie występują słowa kończące się na literę Ó

Wystąpienia litery Ó w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ó Ilość słów
0 2913551
1 115630
2 1649
3 9

Rozkład słow według wystąpień litery Ó

0 Ilość słów
2913551
1 Ilość słów
115630
2 Ilość słów
1649
3 Ilość słów
9

Litera R w słowie FRUTARIANIZMÓW

Wyrazy na literę R

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 88
4 382
5 1233
6 2395
7 4650
8 7669
9 11295
10 14862
11 17854
12 18503
13 17340
14 14276
15 10597

Rozkład wyrazów na literę R

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
88
4 Ilość słów
382
5 Ilość słów
1233
6 Ilość słów
2395
7 Ilość słów
4650
8 Ilość słów
7669
9 Ilość słów
11295
10 Ilość słów
14862
11 Ilość słów
17854
12 Ilość słów
18503
13 Ilość słów
17340
14 Ilość słów
14276
15 Ilość słów
10597

Wyrazy kończące się literę R

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 84
4 185
5 472
6 655
7 577
8 609
9 549
10 481
11 318
12 216
13 150
14 81
15 51

Rozkład wyrazów kończących się literą R

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
84
4 Ilość słów
185
5 Ilość słów
472
6 Ilość słów
655
7 Ilość słów
577
8 Ilość słów
609
9 Ilość słów
549
10 Ilość słów
481
11 Ilość słów
318
12 Ilość słów
216
13 Ilość słów
150
14 Ilość słów
81
15 Ilość słów
51

Wystąpienia litery R w słowach polskich

Ilość wystąpień litery R Ilość słów
0 1686394
1 1192485
2 147933
3 3988
4 39

Rozkład słow według wystąpień litery R

0 Ilość słów
1686394
1 Ilość słów
1192485
2 Ilość słów
147933
3 Ilość słów
3988
4 Ilość słów
39

Litera T w słowie FRUTARIANIZMÓW

Wyrazy na literę T

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 86
4 387
5 1293
6 2714
7 4734
8 6971
9 8860
10 9619
11 9379
12 7798
13 6410
14 4940
15 3627

Rozkład wyrazów na literę T

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
86
4 Ilość słów
387
5 Ilość słów
1293
6 Ilość słów
2714
7 Ilość słów
4734
8 Ilość słów
6971
9 Ilość słów
8860
10 Ilość słów
9619
11 Ilość słów
9379
12 Ilość słów
7798
13 Ilość słów
6410
14 Ilość słów
4940
15 Ilość słów
3627

Wyrazy kończące się literę T

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 82
4 249
5 571
6 783
7 842
8 820
9 610
10 416
11 246
12 110
13 74
14 34
15 13

Rozkład wyrazów kończących się literą T

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
82
4 Ilość słów
249
5 Ilość słów
571
6 Ilość słów
783
7 Ilość słów
842
8 Ilość słów
820
9 Ilość słów
610
10 Ilość słów
416
11 Ilość słów
246
12 Ilość słów
110
13 Ilość słów
74
14 Ilość słów
34
15 Ilość słów
13

Wystąpienia litery T w słowach polskich

Ilość wystąpień litery T Ilość słów
0 2187191
1 758863
2 80773
3 3931
4 81

Rozkład słow według wystąpień litery T

0 Ilość słów
2187191
1 Ilość słów
758863
2 Ilość słów
80773
3 Ilość słów
3931
4 Ilość słów
81

Litera U w słowie FRUTARIANIZMÓW

Wyrazy na literę U

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 44
4 303
5 946
6 2567
7 5004
8 7939
9 10748
10 12429
11 12623
12 11289
13 9626
14 7618
15 5832

Rozkład wyrazów na literę U

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
44
4 Ilość słów
303
5 Ilość słów
946
6 Ilość słów
2567
7 Ilość słów
5004
8 Ilość słów
7939
9 Ilość słów
10748
10 Ilość słów
12429
11 Ilość słów
12623
12 Ilość słów
11289
13 Ilość słów
9626
14 Ilość słów
7618
15 Ilość słów
5832

Wyrazy kończące się literę U

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 57
4 508
5 1564
6 2993
7 5253
8 8117
9 11972
10 16339
11 20248
12 23321
13 25538
14 25990
15 23825

Rozkład wyrazów kończących się literą U

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
57
4 Ilość słów
508
5 Ilość słów
1564
6 Ilość słów
2993
7 Ilość słów
5253
8 Ilość słów
8117
9 Ilość słów
11972
10 Ilość słów
16339
11 Ilość słów
20248
12 Ilość słów
23321
13 Ilość słów
25538
14 Ilość słów
25990
15 Ilość słów
23825

Wystąpienia litery U w słowach polskich

Ilość wystąpień litery U Ilość słów
0 2181564
1 761498
2 84063
3 3631
4 83

Rozkład słow według wystąpień litery U

0 Ilość słów
2181564
1 Ilość słów
761498
2 Ilość słów
84063
3 Ilość słów
3631
4 Ilość słów
83

Litera W w słowie FRUTARIANIZMÓW

Wyrazy na literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 66
4 412
5 1749
6 4393
7 9840
8 17451
9 26074
10 32232
11 34524
12 32073
13 26459
14 20075
15 14361

Rozkład wyrazów na literę W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
66
4 Ilość słów
412
5 Ilość słów
1749
6 Ilość słów
4393
7 Ilość słów
9840
8 Ilość słów
17451
9 Ilość słów
26074
10 Ilość słów
32232
11 Ilość słów
34524
12 Ilość słów
32073
13 Ilość słów
26459
14 Ilość słów
20075
15 Ilość słów
14361

Wyrazy kończące się literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 28
4 134
5 753
6 1832
7 3271
8 5079
9 5766
10 6077
11 5378
12 3738
13 2593
14 1649
15 1019

Rozkład wyrazów kończących się literą W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
28
4 Ilość słów
134
5 Ilość słów
753
6 Ilość słów
1832
7 Ilość słów
3271
8 Ilość słów
5079
9 Ilość słów
5766
10 Ilość słów
6077
11 Ilość słów
5378
12 Ilość słów
3738
13 Ilość słów
2593
14 Ilość słów
1649
15 Ilość słów
1019

Wystąpienia litery W w słowach polskich

Ilość wystąpień litery W Ilość słów
0 1684393
1 1133664
2 196654
3 15489
4 637
5 2

Rozkład słow według wystąpień litery W

0 Ilość słów
1684393
1 Ilość słów
1133664
2 Ilość słów
196654
3 Ilość słów
15489
4 Ilość słów
637
5 Ilość słów
2

Litera Z w słowie FRUTARIANIZMÓW

Wyrazy na literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 293
5 1329
6 3836
7 8941
8 16055
9 24393
10 30950
11 33707
12 32332
13 27469
14 21764
15 16221

Rozkład wyrazów na literę Z

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
293
5 Ilość słów
1329
6 Ilość słów
3836
7 Ilość słów
8941
8 Ilość słów
16055
9 Ilość słów
24393
10 Ilość słów
30950
11 Ilość słów
33707
12 Ilość słów
32332
13 Ilość słów
27469
14 Ilość słów
21764
15 Ilość słów
16221

Wyrazy kończące się literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 46
4 188
5 418
6 988
7 1969
8 3417
9 4970
10 5198
11 4578
12 3471
13 2339
14 1457
15 846

Rozkład wyrazów kończących się literą Z

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
46
4 Ilość słów
188
5 Ilość słów
418
6 Ilość słów
988
7 Ilość słów
1969
8 Ilość słów
3417
9 Ilość słów
4970
10 Ilość słów
5198
11 Ilość słów
4578
12 Ilość słów
3471
13 Ilość słów
2339
14 Ilość słów
1457
15 Ilość słów
846

Wystąpienia litery Z w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Z Ilość słów
0 1721858
1 1049916
2 234263
3 23430
4 1302
5 69
6 1

Rozkład słow według wystąpień litery Z

0 Ilość słów
1721858
1 Ilość słów
1049916
2 Ilość słów
234263
3 Ilość słów
23430
4 Ilość słów
1302
5 Ilość słów
69
6 Ilość słów
1

Ilość liter w słowie FRUTARIANIZMÓW: 14

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 14 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 14 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 6185
B 4946
C 4370
D 10521
E 3074
F 2968
G 3001
H 2688
I 2620
J 1581
K 10141
L 1819
M 6774
N 150507
O 14324
P 57138
R 14276
S 15590
T 4940
U 7618
W 20075
Y 2
Z 21764
Ó 7
Ć 105
Ł 446
Ś 995
Ź 13
Ż 442

14 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
6185
B Ilość słów
4946
C Ilość słów
4370
D Ilość słów
10521
E Ilość słów
3074
F Ilość słów
2968
G Ilość słów
3001
H Ilość słów
2688
I Ilość słów
2620
J Ilość słów
1581
K Ilość słów
10141
L Ilość słów
1819
M Ilość słów
6774
N Ilość słów
150507
O Ilość słów
14324
P Ilość słów
57138
R Ilość słów
14276
S Ilość słów
15590
T Ilość słów
4940
U Ilość słów
7618
W Ilość słów
20075
Y Ilość słów
2
Z Ilość słów
21764
Ó Ilość słów
7
Ć Ilość słów
105
Ł Ilość słów
446
Ś Ilość słów
995
Ź Ilość słów
13
Ż Ilość słów
442

Zestawienie słow 14 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 25122
C 647
D 7
E 46122
F 11
G 12
H 31231
I 49383
J 18656
K 507
L 12
M 50308
N 223
O 23699
P 7
R 81
S 11
T 34
U 25990
W 1649
Y 51113
Z 1457
Ą 18686
Ć 2042
Ę 1505
Ł 720
Ń 3819
Ś 10783
Ż 5093

14 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
25122
C Ilość słów
647
D Ilość słów
7
E Ilość słów
46122
F Ilość słów
11
G Ilość słów
12
H Ilość słów
31231
I Ilość słów
49383
J Ilość słów
18656
K Ilość słów
507
L Ilość słów
12
M Ilość słów
50308
N Ilość słów
223
O Ilość słów
23699
P Ilość słów
7
R Ilość słów
81
S Ilość słów
11
T Ilość słów
34
U Ilość słów
25990
W Ilość słów
1649
Y Ilość słów
51113
Z Ilość słów
1457
Ą Ilość słów
18686
Ć Ilość słów
2042
Ę Ilość słów
1505
Ł Ilość słów
720
Ń Ilość słów
3819
Ś Ilość słów
10783
Ż Ilość słów
5093

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa FRUTARIANIZMÓW

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu FRUTARIANIZMÓW - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty