Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa


Słowa z liter FRUSTROWAŁBY

Z liter FRUSTROWAŁBY można ułożyć ponad 1000 wyrazów

12 literowe słowa:

frustrowałby24,

11 literowe słowa:

frustrowały21,

10 literowe słowa:

futrowałby22, sfruwałoby21, surfowałby21, frustrował19, struwałoby18,

9 literowe słowa:

fruwałoby20, sfruwałby20, futrowały19, surfowały18, otruwałby17, struwałby17, turbowały17, utrwałoby17, rurowałby16,

8 literowe słowa:

fruwałby19, futrował17, sfruwały17, butowały16, fusowaty16, otrułaby16, sfruwało16, stołbury16, strułaby16, strułoby16, surfował16, tyfusowa16, ustałoby16, utarłoby16, utrwałby16, obsuwały15, osuwałby15, suwałoby15, turbował15, urosłaby15, urwałoby15, usrałoby15, abortusy14, otruwały14, otwarłby14, starłoby14, struwały14, sytuował14, trwałoby14, trybował14, wstałoby14, wtarłoby14, obsrywał13, rurowały13, struwało13, usrywało13, wrosłaby13, rurowaty12, rastrowy10, warystor10,

7 literowe słowa:

ufałoby18, fruwały16, fruwało15, frytura15, fryturo15, otrułby15, sfruwał15, strułby15, trułaby15, trułoby15, trybuła15, trybuło15, turfowy15, ustałby15, utarłby15, butował14, farbowy14, obuwały14, stołbur14, suwałby14, turfowa14, ubywało14, urwałby14, usrałby14, burtowy13, bytował13, fartowy13, faworyt13, obstały13, obsuwał13, obtarły13, ostałby13, otarłby13, roburyt13, robusty13, ryftowa13, stałoby13, starłby13, tarłoby13, trwałby13, tryfora13, utrwały13, utyrało13, wstałby13, wtarłby13, wytruła13, wytruło13, abortus12, brawury12, bryłowa12, bursowy12, burtowa12, farsowy12, obrywał12, obsrały12, osrałby12, osuwały12, otruwał12, robusta12, rosłaby12, rwałoby12, rybował12, sorbatu12, srałoby12, struwał12, urywało12, usrywał12, utrwało12, worałby12, wybrało12, aorystu11, bratowy11, brawuro11, browaru11, bursowa11, obstawy11, otwarły11, rautowy11, rurował11, rytował11, sorbaty11, tarłowy11, taurowy11, trałowy11, trybowa11, wtrysła11, wtrysło11, wyrostu11, wysortu11, wystało11, wytarło11, browary10, obsrywa10, osrywał10, rysował10, wyrosła10, wysrało10, ostrawy9, trasowy9,

6 literowe słowa:

fabuły17, ufałby17, fabuło16, bufory15, bufora14, bułaty14, fruwał14, frytur14, futory14, sufaty14, tołuby14, trułby14, trybuł14, tufowy14, tyfusa14, buławy13, fałowy13, furory13, fyrało13, łubowy13, rufowy13, stołbu13, sufato13, tołuba13, tufowa13, ubrały13, ubywał13, aftowy12, aubryt12, barytu12, bawołu12, boruty12, buławo12, bursty12, faworu12, fratry12, furora12, łubowa12, łutowy12, obuwał12, obwału12, otruły12, rotuły12, rufowa12, rybałt12, rytuał12, sfruwa12, stałby12, stołby12, strofy12, struły12, tarłby12, taryfo12, tawuły12, tryfor12, tubowy12, ubrało12, ustały12, utarły12, utyrał12, wytruł12, abortu11, abrysu11, baryło11, bawoły11, boruta11, burasy11, burawy11, bywało11, fawory11, łutowa11, obławy11, obrały11, obrusy11, obryła11, obrysu11, obrywu11, obstał11, obsuwy11, obsyła11, obtarł11, obwały11, obywał11, orałby11, otruła11, rafowy11, robury11, robust11, rotuła11, rubato11, rwałby11, rywuła11, rywuło11, sabotu11, srałby11, strofa11, struła11, struło11, subway11, suwały11, taboru11, tawuło11, tubowa11, urosły11, urwały11, urywał11, usrały11, ustało11, utarło11, utrwał11, wyboru11, wybrał11, wyrobu11, wysołu11, aborty10, autory10, autowy10, bratwy10, brawur10, bystra10, bystro10, bytowa10, łatowy10, obrusa10, obryta10, obsrał10, obsuwa10, obwaru10, ostały10, osuwał10, otarły10, robura10, saboty10, sorytu10, starły10, suwało10, tabory10, torusy10, trwały10, trysła10, trysło10, turowy10, tyłowa10, tyrało10, urosła10, urwało10, usrało10, ustawy10, utwory10, wstały10, wtarły10, wystał10, wytarł10, aurory9, barowy9, basowy9, bratwo9, łysawo9, obrywa9, obstaw9, obwary9, osrały9, otruwa9, otwarł9, rastru9, rurowy9, sorbat9, starło9, struwa9, stworu9, surowy9, torusa9, towaru9, trwało9, turowa9, usrywa9, ustawo9, worały9, wrosły9, wrostu9, wstało9, wtarło9, wyorał9, wysrał9, aoryst8, browar8, rastry8, roraty8, rostry8, rurowa8, satyro8, strawy8, stwory8, surowa8, torysa8, towary8, wrosła8, wrosty8, wyrost8, wysort8, osrywa7, rasowy7, rostra7, sowary7, strawo7, stwora7,

5 literowe słowa:

fabuł15, ufały14, bufor13, furty13, ryftu13, turfy13, tyfus13, ufało13, bałtu12, basfy12, błotu12, bułat12, farby12, fartu12, fortu12, frysu12, furta12, furto12, futor12, futra12, futro12, fyrał12, obsyf12, obuły12, softu12, stafu12, sufat12, surfy12, tołub12, torfu12, trafu12, turfa12, ubyła12, ubyło12, utraf12, afryt11, bałty11, brytu11, buław11, burty11, busty11, farbo11, farty11, fatwy11, forty11, froty11, fruwa11, fryta11, fryto11, furor11, łusty11, obuła11, obuty11, softy11, stafy11, stryf11, stuły11, surfa11, taryf11, torfy11, trafy11, truły11, trybu11, tsuby11, ubrał11, ubyto11, utyła11, utyło11, barył10, bławy10, błota10, bortu10, borut10, brały10, bratu10, brusy10, bryła10, bryło10, burst10, bursy10, burta10, burto10, busta10, bywał10, farsy10, farys10, fatwo10, forsy10, forta10, frota10, obrył10, obuta10, obyła10, otruł10, rotuł10, rubat10, rywuł10, sfory10, słaby10, stołb10, stołu10, strof10, struł10, stuła10, stuło10, tarłu10, tawuł10, trafo10, trału10, truła10, truło10, tsuba10, tsubo10, turbo10, ubawy10, ubywa10, ułatw10, ustał10, utarł10, uwały10, wobły10, absty9, barty9, baryt9, borty9, brało9, brasu9, braty9, brawu9, brusa9, buras9, bursa9, burso9, farso9, fawor9, forsa9, łatwy9, łotry9, obław9, obrał9, obrus9, obsuw9, obuwa9, obwał9, obyta9, osłab9, otyła9, rauty9, robur9, rubra9, sfora9, słabo9, słoty9, słowu9, stały9, stoły9, sutry9, suwał9, tarły9, torby9, toury9, trały9, tryba9, trybo9, trysł9, tyrał9, tyrsu9, ubarw9, urwał9, usrał9, utyra9, wobła9, abort8, abrys8, absto8, asury8, autor8, baory8, barto8, barwy8, borta8, brasy8, bratw8, łatwo8, ławry8, łotra8, obawy8, obrys8, obryw8, obywa8, orały8, ostał8, osuwy8, otarł8, robry8, rosły8, rwały8, sabot8, sabry8, sławy8, słota8, słowy8, sortu8, srały8, stało8, starł8, stawu8, sutra8, sutro8, swotu8, tabor8, tarło8, torba8, torsu8, torus8, trasu8, trwał8, tworu8, urywa8, ustaw8, utrwa8, włosy8, wryła8, wryło8, wstał8, wtarł8, aorty7, astry7, asuro7, auror7, barwo7, brawo7, ławro7, obsra7, obwar7, osław7, osrał7, ostry7, ostwy7, osuwa7, otawy7, robra7, rosła7, rwało7, sabro7, satyr7, sławo7, słowa7, sorty7, soryt7, srało7, stary7, stawy7, story7, swaru7, swaty7, swoty7, torsy7, torys7, trasy7, trawy7, twory7, warsu7, warty7, watry7, włosa7, worał7, wryta7, wryto7, asowy6, astro6, ostaw6, ostra6, ostwa6, otraw6, rastr6, rorat6, rostr6, sorry6, sorta6, staro6, stawo6, stora6, straw6, stwor6, swary6, towar6, traso6, trawo6, warsy6, warto6, watro6, wrost6, wrota6, wysra6, sowar5,

4 literowe słowa:

bufy13, bufa12, bufo12, fału12, fobu12, tufy12, ufał12, buły11, fały11, foby11, furt11, fury11, fusy11, łuby11, rufy11, syfu11, tofu11, turf11, ubył11, usyf11, afty10, basf10, buła10, buło10, buty10, bytu10, farb10, fasu10, foty10, fryt10, fura10, furo10, fusa10, łuty10, obłu10, obuł10, rufa10, rufo10, ryft10, surf10, tafy10, tryf10, tuby10, tyłu10, utył10, afto9, arfy9, auły9, bałt9, bały9, batu9, błot9, botu9, boyu9, brut9, brył9, burt9, bury9, bust9, busy9, buta9, buto9, była9, było9, fart9, fary9, fasy9, fatw9, fort9, fory9, fosy9, fota9, frot9, frys9, fyra9, łaby9, łust9, łuta9, obły9, obył9, orfy9, osyf9, rafy9, ruły9, ryłu9, soft9, sofy9, staf9, stuł9, syfa9, tabu9, tafo9, torf9, traf9, truł9, tsub9, tuba9, tubo9, tuła9, afro8, arfo8, auty8, bało8, baru8, basu8, baty8, boru8, boty8, brał8, brus8, bryt8, bura8, buro8, burs8, busa8, byto8, faro8, fars8, faso8, fora8, fors8, fosa8, łabo8, łaty8, łowu8, obła8, orfa8, orłu8, osłu8, outy8, rafo8, ruła8, ruło8, ruty8, rytu8, safo8, sfor8, sofa8, suty8, taby8, toby8, tryb8, tury8, tyła8, tyło8, ubaw8, urty8, usty8, uwał8, wału8, wołu8, abst7, arby7, aury7, auto7, bart7, bary7, basy7, bort7, bory7, bosy7, bota7, boya7, brat7, bywa7, łasy7, łato7, ławy7, łotr7, łowy7, łysa7, łyso7, orły7, ortu7, osły7, ostu7, raby7, raut7, roby7, rury7, rusy7, ruta7, ruto7, ryba7, rybo7, ryła7, ryło7, rysu7, słot7, stał7, sury7, suta7, suto7, sutr7, suwy7, tarł7, torb7, toru7, tour7, trał7, tura7, turo7, uowy7, urta7, urto7, usta7, wały7, woły7, wrył7, wyła7, wyło7, wyru7, arbo6, auro6, baor6, barw6, bora6, bosa6, bras6, braw6, ławo6, ławr6, obaw6, orał6, orła6, orty6, osła6, osty6, osuw6, owsu6, raty6, roba6, roty6, rowu6, rura6, ruro6, rusa6, rwał6, ryta6, ryto6, sabr6, sław6, srał6, stoy6, sura6, suro6, suwa6, syta6, syto6, tary6, tory6, tyra6, tyrs6, uowa6, usra6, waru6, waty6, włos6, woła6, woru6, wyto6, aort5, arsy5, astr5, orta5, otaw5, owsy5, rasy5, rato5, rosy5, rota5, rowy5, rysa5, ryso5, sort5, sowy5, star5, staw5, stoa5, stor5, swat5, swot5, taro5, tora5, tors5, tras5, traw5, trwa5, wart5, wary5, wato5, watr5, wory5, wota5, wyra5, wyro5, arso4, osra4, owsa4, raso4, rosa4, sowa4, swar4, wars4, wora4,

3 literowe słowa:

tfu10, tuf10, fru9, fur9, fus9, ruf9, ufo9, fot8, arf7, far7, for7, fos7, frr7, orf7, raf7, sof7, out6, rut6, stu6, tur6, urt6, ust6, uto6, oru5, rur5, rus5, sou5, sru5, sur5, suw5, ort4, rot4, sto4, tor4, trr4, aro3, ora3, osa3, ros3, rwo3, wrr3,Jakie najdłuższe słowa można ułożyć z liter FRUSTROWAŁBY?

Najdłużym słowem, możliwym do ułożenia z liter FRUSTROWAŁBY jest wyraz Frustrowałby. Ilość liter: 12.
Drugim najdłuższym słowem jest słowo Frustrowały. Ilość liter: 11

Jakie anagramy można ułożyć ze słowa FRUSTROWAŁBY?

Niestety w języku polskim, nie występuje słowo, będące anagramem słowa Frustrowałby.

Ile punktów w Scrabble możemy otrzymać za słowa utworzone z liter F,R,U,S,T,R,O,W,A,Ł,B,Y?

Najlepiej punktowanym słowem, możliwym do ułożenia z liter FRUSTROWAŁBY jest słowo Frustrowałby. Ilość punktów które za niego można otrzymać to: 24. Drugim słowem pod względem ilości punktów jest słowo Futrowałby. Ilość punktów możliwych: 22.

Ile liter ma słowo FRUSTROWAŁBY? Ile ma samogłosek i spółgłosek?

Wyraz Frustrowałby - ilość liter: 12. Słowo Frustrowałby posiada samogłoski. Ich ilość to: 4. Lista samogłosek występujących w tym wyrazie to: A, O, U, Y. Słowo Frustrowałby posiada spółgłoski. Ich ilość to: 8. Lista spółgosek występujących w tym wyrazie: B, F, R, R, S, T, W, Ł.

Jak prawidłowo wymawiać słowo FRUSTROWAŁBY?


Analiza liter - słowo FRUSTROWAŁBY

Słowo FRUSTROWAŁBY po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: A, B, F, Ł, O, R, S, T, U, W, Y . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera A w słowie FRUSTROWAŁBY

Wyrazy na literę A

Ilość liter Ilość słów [%]
2 11 0,0
3 59 0,1
4 271 0,4
5 732 1,1
6 1805 2,7
7 3516 5,3
8 5407 8,2
9 7531 11,4
10 9234 14,0
11 9715 14,7
12 9145 13,9
13 7672 11,6
14 6185 9,4
15 4643 7,0

Rozkład wyrazów na literę A

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
59
4 Ilość słów
271
5 Ilość słów
732
6 Ilość słów
1805
7 Ilość słów
3516
8 Ilość słów
5407
9 Ilość słów
7531
10 Ilość słów
9234
11 Ilość słów
9715
12 Ilość słów
9145
13 Ilość słów
7672
14 Ilość słów
6185
15 Ilość słów
4643

Wyrazy kończące się na literę A

Ilość liter Ilość słów [%]
2 13 0,0
3 83 0,0
4 879 0,4
5 3140 1,3
6 6566 2,8
7 12471 5,2
8 19154 8,0
9 26059 10,9
10 31032 13,0
11 32614 13,7
12 32051 13,5
13 29784 12,5
14 25122 10,6
15 19028 8,0

Rozkład wyrazów kończących się literą A

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
83
4 Ilość słów
879
5 Ilość słów
3140
6 Ilość słów
6566
7 Ilość słów
12471
8 Ilość słów
19154
9 Ilość słów
26059
10 Ilość słów
31032
11 Ilość słów
32614
12 Ilość słów
32051
13 Ilość słów
29784
14 Ilość słów
25122
15 Ilość słów
19028

Wystąpienia litery A w słowach polskich

Ilość wystąpień litery A Ilość słów [%]
0 891858 29,4
1 1261627 41,6
2 691472 22,8
3 167614 5,5
4 17526 0,6
5 727 0,0
6 15 0,0

Rozkład słow według wystąpień litery A

0 Ilość słów
891858
1 Ilość słów
1261627
2 Ilość słów
691472
3 Ilość słów
167614
4 Ilość słów
17526
5 Ilość słów
727
6 Ilość słów
15

Litera B w słowie FRUSTROWAŁBY

Wyrazy na literę B

Ilość liter Ilość słów [%]
2 6 0,0
3 96 0,1
4 472 0,6
5 1471 1,9
6 3012 4,0
7 5431 7,1
8 8552 11,2
9 10572 13,9
10 11710 15,4
11 10737 14,1
12 9023 11,8
13 6818 9,0
14 4946 6,5
15 3316 4,4

Rozkład wyrazów na literę B

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
96
4 Ilość słów
472
5 Ilość słów
1471
6 Ilość słów
3012
7 Ilość słów
5431
8 Ilość słów
8552
9 Ilość słów
10572
10 Ilość słów
11710
11 Ilość słów
10737
12 Ilość słów
9023
13 Ilość słów
6818
14 Ilość słów
4946
15 Ilość słów
3316

Wyrazy kończące się na literę B

Ilość liter Ilość słów [%]
3 49 7,2
4 102 15,1
5 157 23,2
6 126 18,6
7 96 14,2
8 67 9,9
9 33 4,9
10 22 3,2
11 18 2,7
12 4 0,6
13 3 0,4

Rozkład wyrazów kończących się literą B

3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
102
5 Ilość słów
157
6 Ilość słów
126
7 Ilość słów
96
8 Ilość słów
67
9 Ilość słów
33
10 Ilość słów
22
11 Ilość słów
18
12 Ilość słów
4
13 Ilość słów
3

Wystąpienia litery B w słowach polskich

Ilość wystąpień litery B Ilość słów [%]
0 2417531 79,8
1 568523 18,8
2 43782 1,4
3 1003 0,0

Rozkład słow według wystąpień litery B

0 Ilość słów
2417531
1 Ilość słów
568523
2 Ilość słów
43782
3 Ilość słów
1003

Litera F w słowie FRUSTROWAŁBY

Wyrazy na literę F

Ilość liter Ilość słów [%]
2 4 0,0
3 42 0,1
4 248 0,6
5 851 2,1
6 1517 3,8
7 2589 6,5
8 3935 9,9
9 5339 13,4
10 5875 14,8
11 5648 14,2
12 4782 12,0
13 3840 9,6
14 2968 7,5
15 2188 5,5

Rozkład wyrazów na literę F

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
42
4 Ilość słów
248
5 Ilość słów
851
6 Ilość słów
1517
7 Ilość słów
2589
8 Ilość słów
3935
9 Ilość słów
5339
10 Ilość słów
5875
11 Ilość słów
5648
12 Ilość słów
4782
13 Ilość słów
3840
14 Ilość słów
2968
15 Ilość słów
2188

Wyrazy kończące się na literę F

Ilość liter Ilość słów [%]
2 2 0,4
3 35 7,6
4 47 10,2
5 42 9,1
6 21 4,5
7 34 7,3
8 69 14,9
9 79 17,1
10 48 10,4
11 26 5,6
12 25 5,4
13 18 3,9
14 11 2,4
15 6 1,3

Rozkład wyrazów kończących się literą F

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
35
4 Ilość słów
47
5 Ilość słów
42
6 Ilość słów
21
7 Ilość słów
34
8 Ilość słów
69
9 Ilość słów
79
10 Ilość słów
48
11 Ilość słów
26
12 Ilość słów
25
13 Ilość słów
18
14 Ilość słów
11
15 Ilość słów
6

Wystąpienia litery F w słowach polskich

Ilość wystąpień litery F Ilość słów [%]
0 2883305 95,1
1 142977 4,7
2 4532 0,1
3 25 0,0

Rozkład słow według wystąpień litery F

0 Ilość słów
2883305
1 Ilość słów
142977
2 Ilość słów
4532
3 Ilość słów
25

Litera Ł w słowie FRUSTROWAŁBY

Wyrazy na literę Ł

Ilość liter Ilość słów [%]
3 53 0,4
4 170 1,4
5 534 4,3
6 893 7,2
7 1302 10,5
8 1885 15,2
9 1886 15,2
10 1823 14,7
11 1508 12,1
12 1047 8,4
13 675 5,4
14 446 3,6
15 197 1,6

Rozkład wyrazów na literę Ł

3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
170
5 Ilość słów
534
6 Ilość słów
893
7 Ilość słów
1302
8 Ilość słów
1885
9 Ilość słów
1886
10 Ilość słów
1823
11 Ilość słów
1508
12 Ilość słów
1047
13 Ilość słów
675
14 Ilość słów
446
15 Ilość słów
197

Wyrazy kończące się na literę Ł

Ilość liter Ilość słów [%]
2 2 0,0
3 43 0,2
4 164 0,6
5 643 2,5
6 1612 6,4
7 2989 11,8
8 4199 16,6
9 4384 17,4
10 3837 15,2
11 2986 11,8
12 2058 8,2
13 1251 5,0
14 720 2,9
15 357 1,4

Rozkład wyrazów kończących się literą Ł

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
164
5 Ilość słów
643
6 Ilość słów
1612
7 Ilość słów
2989
8 Ilość słów
4199
9 Ilość słów
4384
10 Ilość słów
3837
11 Ilość słów
2986
12 Ilość słów
2058
13 Ilość słów
1251
14 Ilość słów
720
15 Ilość słów
357

Wystąpienia litery Ł w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ł Ilość słów [%]
0 2353633 77,7
1 632476 20,9
2 44690 1,5
3 40 0,0

Rozkład słow według wystąpień litery Ł

0 Ilość słów
2353633
1 Ilość słów
632476
2 Ilość słów
44690
3 Ilość słów
40

Litera O w słowie FRUSTROWAŁBY

Wyrazy na literę O

Ilość liter Ilość słów [%]
2 15 0,0
3 65 0,0
4 409 0,2
5 1401 0,8
6 4192 2,2
7 9360 5,0
8 16569 8,9
9 24207 13,0
10 29686 15,9
11 30297 16,2
12 26446 14,2
13 20161 10,8
14 14324 7,7
15 9613 5,1

Rozkład wyrazów na literę O

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
65
4 Ilość słów
409
5 Ilość słów
1401
6 Ilość słów
4192
7 Ilość słów
9360
8 Ilość słów
16569
9 Ilość słów
24207
10 Ilość słów
29686
11 Ilość słów
30297
12 Ilość słów
26446
13 Ilość słów
20161
14 Ilość słów
14324
15 Ilość słów
9613

Wyrazy kończące się na literę O

Ilość liter Ilość słów [%]
2 13 0,0
3 63 0,0
4 601 0,3
5 1958 1,1
6 3592 1,9
7 7070 3,8
8 12134 6,6
9 17893 9,7
10 21799 11,8
11 24620 13,3
12 25392 13,7
13 24839 13,4
14 23699 12,8
15 21146 11,4

Rozkład wyrazów kończących się literą O

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
601
5 Ilość słów
1958
6 Ilość słów
3592
7 Ilość słów
7070
8 Ilość słów
12134
9 Ilość słów
17893
10 Ilość słów
21799
11 Ilość słów
24620
12 Ilość słów
25392
13 Ilość słów
24839
14 Ilość słów
23699
15 Ilość słów
21146

Wystąpienia litery O w słowach polskich

Ilość wystąpień litery O Ilość słów [%]
0 1083172 35,7
1 1279044 42,2
2 539953 17,8
3 113711 3,8
4 13919 0,5
5 989 0,0
6 49 0,0
7 2 0,0

Rozkład słow według wystąpień litery O

0 Ilość słów
1083172
1 Ilość słów
1279044
2 Ilość słów
539953
3 Ilość słów
113711
4 Ilość słów
13919
5 Ilość słów
989
6 Ilość słów
49
7 Ilość słów
2

Litera R w słowie FRUSTROWAŁBY

Wyrazy na literę R

Ilość liter Ilość słów [%]
2 2 0,0
3 88 0,1
4 382 0,3
5 1233 1,0
6 2395 2,0
7 4650 3,8
8 7669 6,3
9 11295 9,3
10 14862 12,3
11 17854 14,7
12 18503 15,3
13 17340 14,3
14 14276 11,8
15 10597 8,7

Rozkład wyrazów na literę R

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
88
4 Ilość słów
382
5 Ilość słów
1233
6 Ilość słów
2395
7 Ilość słów
4650
8 Ilość słów
7669
9 Ilość słów
11295
10 Ilość słów
14862
11 Ilość słów
17854
12 Ilość słów
18503
13 Ilość słów
17340
14 Ilość słów
14276
15 Ilość słów
10597

Wyrazy kończące się na literę R

Ilość liter Ilość słów [%]
2 3 0,1
3 84 1,9
4 185 4,2
5 472 10,7
6 655 14,8
7 577 13,0
8 609 13,7
9 549 12,4
10 481 10,9
11 318 7,2
12 216 4,9
13 150 3,4
14 81 1,8
15 51 1,2

Rozkład wyrazów kończących się literą R

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
84
4 Ilość słów
185
5 Ilość słów
472
6 Ilość słów
655
7 Ilość słów
577
8 Ilość słów
609
9 Ilość słów
549
10 Ilość słów
481
11 Ilość słów
318
12 Ilość słów
216
13 Ilość słów
150
14 Ilość słów
81
15 Ilość słów
51

Wystąpienia litery R w słowach polskich

Ilość wystąpień litery R Ilość słów [%]
0 1686394 55,6
1 1192485 39,3
2 147933 4,9
3 3988 0,1
4 39 0,0

Rozkład słow według wystąpień litery R

0 Ilość słów
1686394
1 Ilość słów
1192485
2 Ilość słów
147933
3 Ilość słów
3988
4 Ilość słów
39

Litera S w słowie FRUSTROWAŁBY

Wyrazy na literę S

Ilość liter Ilość słów [%]
2 4 0,0
3 79 0,0
4 572 0,3
5 2317 1,2
6 5673 3,0
7 10762 5,8
8 17032 9,1
9 22936 12,3
10 27033 14,5
11 27362 14,7
12 24547 13,2
13 20413 11,0
14 15590 8,4
15 11840 6,4

Rozkład wyrazów na literę S

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
79
4 Ilość słów
572
5 Ilość słów
2317
6 Ilość słów
5673
7 Ilość słów
10762
8 Ilość słów
17032
9 Ilość słów
22936
10 Ilość słów
27033
11 Ilość słów
27362
12 Ilość słów
24547
13 Ilość słów
20413
14 Ilość słów
15590
15 Ilość słów
11840

Wyrazy kończące się na literę S

Ilość liter Ilość słów [%]
2 5 0,2
3 60 2,8
4 187 8,7
5 331 15,4
6 387 18,0
7 361 16,8
8 271 12,6
9 241 11,2
10 138 6,4
11 89 4,1
12 42 2,0
13 29 1,3
14 11 0,5
15 1 0,0

Rozkład wyrazów kończących się literą S

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
60
4 Ilość słów
187
5 Ilość słów
331
6 Ilość słów
387
7 Ilość słów
361
8 Ilość słów
271
9 Ilość słów
241
10 Ilość słów
138
11 Ilość słów
89
12 Ilość słów
42
13 Ilość słów
29
14 Ilość słów
11
15 Ilość słów
1

Wystąpienia litery S w słowach polskich

Ilość wystąpień litery S Ilość słów [%]
0 2011402 66,4
1 913075 30,1
2 101900 3,4
3 4382 0,1
4 73 0,0
5 7 0,0

Rozkład słow według wystąpień litery S

0 Ilość słów
2011402
1 Ilość słów
913075
2 Ilość słów
101900
3 Ilość słów
4382
4 Ilość słów
73
5 Ilość słów
7

Litera T w słowie FRUSTROWAŁBY

Wyrazy na literę T

Ilość liter Ilość słów [%]
2 8 0,0
3 86 0,1
4 387 0,6
5 1293 1,9
6 2714 4,1
7 4734 7,1
8 6971 10,4
9 8860 13,3
10 9619 14,4
11 9379 14,0
12 7798 11,7
13 6410 9,6
14 4940 7,4
15 3627 5,4

Rozkład wyrazów na literę T

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
86
4 Ilość słów
387
5 Ilość słów
1293
6 Ilość słów
2714
7 Ilość słów
4734
8 Ilość słów
6971
9 Ilość słów
8860
10 Ilość słów
9619
11 Ilość słów
9379
12 Ilość słów
7798
13 Ilość słów
6410
14 Ilość słów
4940
15 Ilość słów
3627

Wyrazy kończące się na literę T

Ilość liter Ilość słów [%]
2 4 0,1
3 82 1,7
4 249 5,1
5 571 11,8
6 783 16,1
7 842 17,3
8 820 16,9
9 610 12,6
10 416 8,6
11 246 5,1
12 110 2,3
13 74 1,5
14 34 0,7
15 13 0,3

Rozkład wyrazów kończących się literą T

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
82
4 Ilość słów
249
5 Ilość słów
571
6 Ilość słów
783
7 Ilość słów
842
8 Ilość słów
820
9 Ilość słów
610
10 Ilość słów
416
11 Ilość słów
246
12 Ilość słów
110
13 Ilość słów
74
14 Ilość słów
34
15 Ilość słów
13

Wystąpienia litery T w słowach polskich

Ilość wystąpień litery T Ilość słów [%]
0 2187191 72,2
1 758863 25,0
2 80773 2,7
3 3931 0,1
4 81 0,0

Rozkład słow według wystąpień litery T

0 Ilość słów
2187191
1 Ilość słów
758863
2 Ilość słów
80773
3 Ilość słów
3931
4 Ilość słów
81

Litera U w słowie FRUSTROWAŁBY

Wyrazy na literę U

Ilość liter Ilość słów [%]
2 6 0,0
3 44 0,1
4 303 0,3
5 946 1,1
6 2567 3,0
7 5004 5,8
8 7939 9,1
9 10748 12,4
10 12429 14,3
11 12623 14,5
12 11289 13,0
13 9626 11,1
14 7618 8,8
15 5832 6,7

Rozkład wyrazów na literę U

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
44
4 Ilość słów
303
5 Ilość słów
946
6 Ilość słów
2567
7 Ilość słów
5004
8 Ilość słów
7939
9 Ilość słów
10748
10 Ilość słów
12429
11 Ilość słów
12623
12 Ilość słów
11289
13 Ilość słów
9626
14 Ilość słów
7618
15 Ilość słów
5832

Wyrazy kończące się na literę U

Ilość liter Ilość słów [%]
2 13 0,0
3 57 0,0
4 508 0,3
5 1564 0,9
6 2993 1,8
7 5253 3,2
8 8117 4,9
9 11972 7,2
10 16339 9,9
11 20248 12,2
12 23321 14,1
13 25538 15,4
14 25990 15,7
15 23825 14,4

Rozkład wyrazów kończących się literą U

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
57
4 Ilość słów
508
5 Ilość słów
1564
6 Ilość słów
2993
7 Ilość słów
5253
8 Ilość słów
8117
9 Ilość słów
11972
10 Ilość słów
16339
11 Ilość słów
20248
12 Ilość słów
23321
13 Ilość słów
25538
14 Ilość słów
25990
15 Ilość słów
23825

Wystąpienia litery U w słowach polskich

Ilość wystąpień litery U Ilość słów [%]
0 2181564 72,0
1 761498 25,1
2 84063 2,8
3 3631 0,1
4 83 0,0

Rozkład słow według wystąpień litery U

0 Ilość słów
2181564
1 Ilość słów
761498
2 Ilość słów
84063
3 Ilość słów
3631
4 Ilość słów
83

Litera W w słowie FRUSTROWAŁBY

Wyrazy na literę W

Ilość liter Ilość słów [%]
2 3 0,0
3 66 0,0
4 412 0,2
5 1749 0,8
6 4393 2,0
7 9840 4,5
8 17451 7,9
9 26074 11,9
10 32232 14,7
11 34524 15,7
12 32073 14,6
13 26459 12,0
14 20075 9,1
15 14361 6,5

Rozkład wyrazów na literę W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
66
4 Ilość słów
412
5 Ilość słów
1749
6 Ilość słów
4393
7 Ilość słów
9840
8 Ilość słów
17451
9 Ilość słów
26074
10 Ilość słów
32232
11 Ilość słów
34524
12 Ilość słów
32073
13 Ilość słów
26459
14 Ilość słów
20075
15 Ilość słów
14361

Wyrazy kończące się na literę W

Ilość liter Ilość słów [%]
2 3 0,0
3 28 0,1
4 134 0,4
5 753 2,0
6 1832 4,9
7 3271 8,8
8 5079 13,6
9 5766 15,5
10 6077 16,3
11 5378 14,4
12 3738 10,0
13 2593 6,9
14 1649 4,4
15 1019 2,7

Rozkład wyrazów kończących się literą W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
28
4 Ilość słów
134
5 Ilość słów
753
6 Ilość słów
1832
7 Ilość słów
3271
8 Ilość słów
5079
9 Ilość słów
5766
10 Ilość słów
6077
11 Ilość słów
5378
12 Ilość słów
3738
13 Ilość słów
2593
14 Ilość słów
1649
15 Ilość słów
1019

Wystąpienia litery W w słowach polskich

Ilość wystąpień litery W Ilość słów [%]
0 1684393 55,6
1 1133664 37,4
2 196654 6,5
3 15489 0,5
4 637 0,0
5 2 0,0

Rozkład słow według wystąpień litery W

0 Ilość słów
1684393
1 Ilość słów
1133664
2 Ilość słów
196654
3 Ilość słów
15489
4 Ilość słów
637
5 Ilość słów
2

Litera Y w słowie FRUSTROWAŁBY

Wyrazy na literę Y

Ilość liter Ilość słów [%]
2 2 0,8
3 4 1,6
4 13 5,1
5 31 12,3
6 39 15,4
7 52 20,6
8 51 20,2
9 29 11,5
10 18 7,1
11 4 1,6
12 7 2,8
13 1 0,4
14 2 0,8

Rozkład wyrazów na literę Y

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
4
4 Ilość słów
13
5 Ilość słów
31
6 Ilość słów
39
7 Ilość słów
52
8 Ilość słów
51
9 Ilość słów
29
10 Ilość słów
18
11 Ilość słów
4
12 Ilość słów
7
13 Ilość słów
1
14 Ilość słów
2

Wyrazy kończące się na literę Y

Ilość liter Ilość słów [%]
2 6 0,0
3 56 0,0
4 699 0,2
5 2475 0,6
6 6156 1,5
7 13195 3,2
8 24197 5,8
9 39124 9,4
10 52808 12,7
11 62065 14,9
12 64281 15,5
13 59940 14,4
14 51113 12,3
15 39412 9,5

Rozkład wyrazów kończących się literą Y

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
56
4 Ilość słów
699
5 Ilość słów
2475
6 Ilość słów
6156
7 Ilość słów
13195
8 Ilość słów
24197
9 Ilość słów
39124
10 Ilość słów
52808
11 Ilość słów
62065
12 Ilość słów
64281
13 Ilość słów
59940
14 Ilość słów
51113
15 Ilość słów
39412

Wystąpienia litery Y w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Y Ilość słów [%]
0 1706682 56,3
1 1010985 33,4
2 261517 8,6
3 45785 1,5
4 5529 0,2
5 336 0,0
6 5 0,0

Rozkład słow według wystąpień litery Y

0 Ilość słów
1706682
1 Ilość słów
1010985
2 Ilość słów
261517
3 Ilość słów
45785
4 Ilość słów
5529
5 Ilość słów
336
6 Ilość słów
5

Ilość liter w słowie FRUSTROWAŁBY: 12

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 12 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 12 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów [%]
A 9145 2,1
B 9023 2,1
C 7651 1,8
D 16512 3,8
E 4567 1,1
F 4782 1,1
G 5658 1,3
H 3757 0,9
I 3750 0,9
J 2286 0,5
K 16960 3,9
L 3750 0,9
M 10362 2,4
N 102343 23,7
O 26446 6,1
P 74169 17,2
R 18503 4,3
S 24547 5,7
T 7798 1,8
U 11289 2,6
W 32073 7,4
Y 7 0,0
Z 32332 7,5
Ó 23 0,0
Ć 197 0,0
Ł 1047 0,2
Ś 1870 0,4
Ź 29 0,0
Ż 1005 0,2

12 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
9145
B Ilość słów
9023
C Ilość słów
7651
D Ilość słów
16512
E Ilość słów
4567
F Ilość słów
4782
G Ilość słów
5658
H Ilość słów
3757
I Ilość słów
3750
J Ilość słów
2286
K Ilość słów
16960
L Ilość słów
3750
M Ilość słów
10362
N Ilość słów
102343
O Ilość słów
26446
P Ilość słów
74169
R Ilość słów
18503
S Ilość słów
24547
T Ilość słów
7798
U Ilość słów
11289
W Ilość słów
32073
Y Ilość słów
7
Z Ilość słów
32332
Ó Ilość słów
23
Ć Ilość słów
197
Ł Ilość słów
1047
Ś Ilość słów
1870
Ź Ilość słów
29
Ż Ilość słów
1005

Zestawienie słow 12 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów [%]
A 32051 7,4
B 4 0,0
C 1662 0,4
D 40 0,0
E 50796 11,8
F 25 0,0
G 53 0,0
H 28647 6,6
I 55175 12,8
J 18699 4,3
K 1270 0,3
L 44 0,0
M 57373 13,3
N 508 0,1
O 25392 5,9
P 12 0,0
R 216 0,1
S 42 0,0
T 110 0,0
U 23321 5,4
W 3738 0,9
Y 64281 14,9
Z 3471 0,8
Ą 23880 5,5
Ć 4183 1,0
Ę 3873 0,9
Ł 2058 0,5
Ń 6367 1,5
Ś 15882 3,7
Ź 5 0,0
Ż 8703 2,0

12 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
32051
B Ilość słów
4
C Ilość słów
1662
D Ilość słów
40
E Ilość słów
50796
F Ilość słów
25
G Ilość słów
53
H Ilość słów
28647
I Ilość słów
55175
J Ilość słów
18699
K Ilość słów
1270
L Ilość słów
44
M Ilość słów
57373
N Ilość słów
508
O Ilość słów
25392
P Ilość słów
12
R Ilość słów
216
S Ilość słów
42
T Ilość słów
110
U Ilość słów
23321
W Ilość słów
3738
Y Ilość słów
64281
Z Ilość słów
3471
Ą Ilość słów
23880
Ć Ilość słów
4183
Ę Ilość słów
3873
Ł Ilość słów
2058
Ń Ilość słów
6367
Ś Ilość słów
15882
Ź Ilość słów
5
Ż Ilość słów
8703

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa FRUSTROWAŁBY

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu FRUSTROWAŁBY - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty