Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter DURNIAŁABYŚ

Z liter DURNIAŁABYŚ można ułożyć aż 628 wyrazów - Sprawdź jakie!

11 literowe słowa:

durniałabyś23,

10 literowe słowa:

durniałbyś22, durniałaby18,

9 literowe słowa:

udarłabyś21, nadarłbyś19, śniadałby19, durniałaś18, naraiłbyś18, raniłabyś18, durniałby17,

8 literowe słowa:

udałabyś20, udarłbyś20, ubrdałaś19, darłabyś18, nadałbyś18, nadbiłaś17, raiłabyś17, raniłbyś17, łabudany16, śniadały16, udarłaby16, dłubania15, łabudani15, urabiały15, diurnały14, durniały14, nadarłby14, durniała13, naraiłby13, raniłaby13, ubrdania13, urabiany13,

7 literowe słowa:

dułabyś19, udałbyś19, dałabyś17, darłbyś17, dybałaś17, ubrałaś17, nabyłaś16, raiłbyś16, śniłaby16, udarłaś16, dłubany15, nabiłaś15, ubrdały15, udałaby15, udarłby15, dłubana14, dłubani14, łubiany14, śniadał14, ubrdała14, bandury13, biadały13, darłaby13, darśany13, dybaniu13, łubiana13, nabiału13, nadałby13, nadbiły13, raniłaś13, ubrdany13, urabiał13, badaniu12, badianu12, bandura12, diurnał12, durniał12, nabiały12, nabrały12, nadbiła12, raiłaby12, raniłby12, uabainy12, ubrdana12, ubrdani12, unibary12, badiany11, drabiny11, duriany11, dybania11, nadarły11, ubrania11, drabina10, duriana10, naraiły10, radianu10, radiany9,

6 literowe słowa:

dułbyś18, ubyłaś17, dałbyś16, ubiłaś16, dbałaś15, śniłby15, udałaś15, brałaś14, dułaby14, udałby14, anibyś13, bułany13, darłaś13, diabłu13, łabuda13, łubiny13, nadłub13, ubrały13, ubrdał13, badały12, banału12, brudny12, budyni12, bułana12, bułani12, dałaby12, darłby12, diabły12, dybała12, łubnia12, raiłaś12, rubidy12, śniady12, ubrała12, udarły12, badanu11, banały11, bandur11, baryła11, biadał11, brandu11, brauny11, brudna11, brudni11, burany11, darśan11, dbaniu11, diabła11, nabiły11, nabyła11, nadbił11, raiłby11, rubiny11, śniada11, ubrany11, udarła11, urynał11, badany10, bindry10, brandy10, braniu10, brauna10, durany10, nabiał10, nabiła10, nabrał10, nadały10, rabanu10, uabain10, ubrana10, ubrani10, udarny10, unibar10, urabia10, badani9, badian9, barany9, bindra9, dbania9, drabin9, draniu9, durian9, durnia9, nadarł9, nadiru9, rabany9, rabiny9, raniły9, ruanda9, rudnia9, udania9, udarna9, udarni9, anuria8, barani8, brania8, dinary8, dynara8, nadiry8, narady8, naraił8, rabina8, raniła8, urania8, ariany7, dinara7, drania7, radian7,

5 literowe słowa:

biduś14, byłaś14, dułaś14, śruby14, bałaś13, biłaś13, bydłu13, dułby13, rabuś13, śruba13, śudry13, bidłu12, dałaś12, naduś12, nibyś12, ryłaś12, śniły12, śudra12, ubiły12, ubyła12, baśni11, baudy11, brudy11, bułan11, bundy11, burdy11, bydła11, dałby11, dbały11, dubny11, dybał11, łubin11, łubni11, śniła11, ubiła11, ubrał11, udały11, ałuny10, badał10, bandu10, bardu10, barył10, bauda10, biały10, bidła10, brały10, bryła10, bunda10, burda10, dbała10, dubia10, nabył10, radłu10, rubid10, ubrda10, udała10, udarł10, ułany10, banał9, bandy9, baniu9, bardy9, biała9, bidny9, bindy9, biura9, brała9, braun9, buran9, darły9, diuny9, draby9, durny9, irydu9, ładny9, nabił9, raudy9, ruady9, rubai9, rubin9, rudny9, rundy9, udany9, udary9, ułana9, ułani9, yardu9, aniby8, araby8, badan8, banda8, barda8, barny8, biada8, bidna8, binda8, brand8, brany8, daniu8, darła8, dianu8, diuna8, draba8, drabi8, drała8, duran8, durna8, durni8, ładna8, ładni8, nadał8, nardu8, radiu8, radła8, raidu8, raiły8, rauda8, ruada8, rudna8, rudni8, ruiny8, runda8, rundi8, rybia8, rybna8, rybni8, udana8, udani8, urany8, uryna8, bania7, baran7, baria7, barna7, brana7, brani7, dainy7, dairy7, diany7, dynar7, dynia7, iryda7, łania7, nardy7, raban7, rabin7, radny7, raidy7, raiła7, randy7, ranił7, ruina7, yarda7, adria6, daina6, dania6, darni6, dinar6, drani6, nadir6, nairy6, narad6, radia6, radna6, radni6, randa6, rynia6, arian5, naira5, narai5,

4 literowe słowa:

śrub12, abyś11, buły11, dłub11, łuby11, ubył11, budy10, buła10, duby10, duły10, śnił10, ubił10, adaś9, auły9, badu9, bały9, baud9, bidu9, biły9, brud9, brył9, buda9, bund9, buny9, burd9, bury9, była9, dbał9, dubn9, duła9, łaby9, ładu9, łuny9, ruły9, ryłu9, udał9, ałun8, bady8, bała8, banu8, baru8, bidy8, biła8, biur8, brał8, buna8, bura8, dały8, dury8, łaba8, łady8, łanu8, łuna8, łyda8, nuba8, nudy8, rudy8, ruła8, udry8, ułan8, urdy8, adiu7, arby7, audi7, aury7, bada7, band7, bany7, bard7, bary7, bida7, bind7, biny7, bryi7, dała7, darł7, daru7, diun7, dniu7, drab7, dura7, inby7, indu7, łada7, łany7, niby7, nuda7, nury7, raby7, radu7, raud7, ruad7, ruda7, rund7, runy7, ryba7, rybi7, ryła7, uadi7, udar7, urny7, uryn7, arab6, arba6, arui6, aura6, bana6, bani6, bara6, barn6, bina6, dany6, dary6, dyna6, dyni6, dyra6, inba6, indy6, inru6, irdy6, iryd6, łani6, nura6, raba6, rabi6, rady6, raił6, ranu6, ruin6, runa6, runi6, unia6, uran6, urna6, yard6, dain5, dana5, dani5, dari5, dian5, dnia5, irda5, nada5, nard5, nary5, rada5, raid5, rand5, rany5, ryna5, aria4, arna4, arni4, inra4, nair4, nara4, rana4, rani4,

3 literowe słowa:

buś11, byś10, duś10, baś9, buł9, łaś9, łbu9, łub9, bud8, był8, duł8, łby8, ryś8, auł7, bał7, bił7, bru7, bun7, bur7, dyb7, iłu7, łab7, łba7, łun7, łyd7, ruł7, śni7, udy7, aby6, bad6, bid6, bry6, dał6, dba6, dnu6, dur6, idu6, iły6, ład6, nud6, rud6, ryb6, rył6, uda6, urd6, arb5, aua5, aur5, bai5, ban5, bar5, bin5, dny5, dry5, dyn5, ibn5, idy5, iła5, inb5, łan5, nur5, rab5, rui5, run5, urn5, ary4, dan4, dar4, dna4, dni4, ind4, ird4, nad4, rad4, ryn4, yin4, air3, ana3, ani3, ara3, inr3, nai3, nar3, rai3, ran3,

2 literowe słowa:

bu6, by5, ud5, au4, ba4, bi4, dy4, 4, nu4, ad3, da3, id3, ny3, aa2, ar2, in2, na2, ni2,


Najdłuższe wyrazy z liter DURNIAŁABYŚ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter DURNIAŁABYŚ to

durniałabyś

. Ilość liter które posiada: 11
Drugie najdłuższe słowo to

durniałaby

. Ilość liter: 10

Anagramy ze słowa DURNIAŁABYŚ

Ze słowa DURNIAŁABYŚ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter DURNIAŁABYŚ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter DURNIAŁABYŚ to

durniałabyś

. 23 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

durniałbyś

. wartość punktowa tego słowa to: 22

Informacje szczegółowe o słowie DURNIAŁABYŚ

Samogłoski

Ilość samogłosek: 5

Występujące samogłoski: A, A, I, U, Y

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 6

Występujące spółgłoski: B, D, N, R, Ł, Ś

Litery

Ilość wszystkich liter: 11

Litery w słowie DURNIAŁABYŚ w kolejności alfabetycznej: A, A, B, D, I, N, R, U, Y, Ł, Ś

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ś, Ł, Y, U, R, N, I, D, B, A, A


Jak prawidłowo wymawiać słowo DURNIAŁABYŚAnaliza liter - słowo DURNIAŁABYŚ

Słowo DURNIAŁABYŚ po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: A, B, D, I, Ł, N, R, Ś, U, Y . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera A w słowie DURNIAŁABYŚ

Wyrazy na literę A

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 59
4 271
5 732
6 1805
7 3516
8 5407
9 7531
10 9234
11 9715
12 9145
13 7672
14 6185
15 4643

Rozkład wyrazów na literę A

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
59
4 Ilość słów
271
5 Ilość słów
732
6 Ilość słów
1805
7 Ilość słów
3516
8 Ilość słów
5407
9 Ilość słów
7531
10 Ilość słów
9234
11 Ilość słów
9715
12 Ilość słów
9145
13 Ilość słów
7672
14 Ilość słów
6185
15 Ilość słów
4643

Wyrazy kończące się literę A

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 83
4 879
5 3140
6 6566
7 12471
8 19154
9 26059
10 31032
11 32614
12 32051
13 29784
14 25122
15 19028

Rozkład wyrazów kończących się literą A

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
83
4 Ilość słów
879
5 Ilość słów
3140
6 Ilość słów
6566
7 Ilość słów
12471
8 Ilość słów
19154
9 Ilość słów
26059
10 Ilość słów
31032
11 Ilość słów
32614
12 Ilość słów
32051
13 Ilość słów
29784
14 Ilość słów
25122
15 Ilość słów
19028

Wystąpienia litery A w słowach polskich

Ilość wystąpień litery A Ilość słów
0 891858
1 1261627
2 691472
3 167614
4 17526
5 727
6 15

Rozkład słow według wystąpień litery A

0 Ilość słów
891858
1 Ilość słów
1261627
2 Ilość słów
691472
3 Ilość słów
167614
4 Ilość słów
17526
5 Ilość słów
727
6 Ilość słów
15

Litera B w słowie DURNIAŁABYŚ

Wyrazy na literę B

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 96
4 472
5 1471
6 3012
7 5431
8 8552
9 10572
10 11710
11 10737
12 9023
13 6818
14 4946
15 3316

Rozkład wyrazów na literę B

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
96
4 Ilość słów
472
5 Ilość słów
1471
6 Ilość słów
3012
7 Ilość słów
5431
8 Ilość słów
8552
9 Ilość słów
10572
10 Ilość słów
11710
11 Ilość słów
10737
12 Ilość słów
9023
13 Ilość słów
6818
14 Ilość słów
4946
15 Ilość słów
3316

Wyrazy kończące się literę B

Ilość liter Ilość słów
3 49
4 102
5 157
6 126
7 96
8 67
9 33
10 22
11 18
12 4
13 3

Rozkład wyrazów kończących się literą B

3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
102
5 Ilość słów
157
6 Ilość słów
126
7 Ilość słów
96
8 Ilość słów
67
9 Ilość słów
33
10 Ilość słów
22
11 Ilość słów
18
12 Ilość słów
4
13 Ilość słów
3

Wystąpienia litery B w słowach polskich

Ilość wystąpień litery B Ilość słów
0 2417531
1 568523
2 43782
3 1003

Rozkład słow według wystąpień litery B

0 Ilość słów
2417531
1 Ilość słów
568523
2 Ilość słów
43782
3 Ilość słów
1003

Litera D w słowie DURNIAŁABYŚ

Wyrazy na literę D

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 89
4 407
5 1362
6 2800
7 5744
8 9784
9 14087
10 17230
11 18193
12 16512
13 13642
14 10521
15 7495

Rozkład wyrazów na literę D

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
89
4 Ilość słów
407
5 Ilość słów
1362
6 Ilość słów
2800
7 Ilość słów
5744
8 Ilość słów
9784
9 Ilość słów
14087
10 Ilość słów
17230
11 Ilość słów
18193
12 Ilość słów
16512
13 Ilość słów
13642
14 Ilość słów
10521
15 Ilość słów
7495

Wyrazy kończące się literę D

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 53
4 159
5 211
6 241
7 233
8 266
9 189
10 129
11 77
12 40
13 30
14 7
15 9

Rozkład wyrazów kończących się literą D

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
159
5 Ilość słów
211
6 Ilość słów
241
7 Ilość słów
233
8 Ilość słów
266
9 Ilość słów
189
10 Ilość słów
129
11 Ilość słów
77
12 Ilość słów
40
13 Ilość słów
30
14 Ilość słów
7
15 Ilość słów
9

Wystąpienia litery D w słowach polskich

Ilość wystąpień litery D Ilość słów
0 2323555
1 661594
2 45432
3 258

Rozkład słow według wystąpień litery D

0 Ilość słów
2323555
1 Ilość słów
661594
2 Ilość słów
45432
3 Ilość słów
258

Litera I w słowie DURNIAŁABYŚ

Wyrazy na literę I

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 39
4 144
5 319
6 648
7 1249
8 1962
9 2595
10 3574
11 3730
12 3750
13 3235
14 2620
15 1938

Rozkład wyrazów na literę I

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
319
6 Ilość słów
648
7 Ilość słów
1249
8 Ilość słów
1962
9 Ilość słów
2595
10 Ilość słów
3574
11 Ilość słów
3730
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
3235
14 Ilość słów
2620
15 Ilość słów
1938

Wyrazy kończące się literę I

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 64
4 517
5 2118
6 5704
7 13147
8 22788
9 34327
10 43392
11 51181
12 55175
13 53558
14 49383
15 43225

Rozkład wyrazów kończących się literą I

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
64
4 Ilość słów
517
5 Ilość słów
2118
6 Ilość słów
5704
7 Ilość słów
13147
8 Ilość słów
22788
9 Ilość słów
34327
10 Ilość słów
43392
11 Ilość słów
51181
12 Ilość słów
55175
13 Ilość słów
53558
14 Ilość słów
49383
15 Ilość słów
43225

Wystąpienia litery I w słowach polskich

Ilość wystąpień litery I Ilość słów
0 966757
1 1262697
2 630934
3 153279
4 16575
5 594
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery I

0 Ilość słów
966757
1 Ilość słów
1262697
2 Ilość słów
630934
3 Ilość słów
153279
4 Ilość słów
16575
5 Ilość słów
594
6 Ilość słów
3

Litera Ł w słowie DURNIAŁABYŚ

Wyrazy na literę Ł

Ilość liter Ilość słów
3 53
4 170
5 534
6 893
7 1302
8 1885
9 1886
10 1823
11 1508
12 1047
13 675
14 446
15 197

Rozkład wyrazów na literę Ł

3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
170
5 Ilość słów
534
6 Ilość słów
893
7 Ilość słów
1302
8 Ilość słów
1885
9 Ilość słów
1886
10 Ilość słów
1823
11 Ilość słów
1508
12 Ilość słów
1047
13 Ilość słów
675
14 Ilość słów
446
15 Ilość słów
197

Wyrazy kończące się literę Ł

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 164
5 643
6 1612
7 2989
8 4199
9 4384
10 3837
11 2986
12 2058
13 1251
14 720
15 357

Rozkład wyrazów kończących się literą Ł

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
164
5 Ilość słów
643
6 Ilość słów
1612
7 Ilość słów
2989
8 Ilość słów
4199
9 Ilość słów
4384
10 Ilość słów
3837
11 Ilość słów
2986
12 Ilość słów
2058
13 Ilość słów
1251
14 Ilość słów
720
15 Ilość słów
357

Wystąpienia litery Ł w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ł Ilość słów
0 2353633
1 632476
2 44690
3 40

Rozkład słow według wystąpień litery Ł

0 Ilość słów
2353633
1 Ilość słów
632476
2 Ilość słów
44690
3 Ilość słów
40

Litera N w słowie DURNIAŁABYŚ

Wyrazy na literę N

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 49
4 232
5 868
6 1821
7 4730
8 10859
9 21699
10 40594
11 68766
12 102343
13 132805
14 150507
15 147124

Rozkład wyrazów na literę N

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
232
5 Ilość słów
868
6 Ilość słów
1821
7 Ilość słów
4730
8 Ilość słów
10859
9 Ilość słów
21699
10 Ilość słów
40594
11 Ilość słów
68766
12 Ilość słów
102343
13 Ilość słów
132805
14 Ilość słów
150507
15 Ilość słów
147124

Wyrazy kończące się literę N

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 73
4 180
5 516
6 961
7 1015
8 1138
9 966
10 822
11 693
12 508
13 347
14 223
15 121

Rozkład wyrazów kończących się literą N

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
73
4 Ilość słów
180
5 Ilość słów
516
6 Ilość słów
961
7 Ilość słów
1015
8 Ilość słów
1138
9 Ilość słów
966
10 Ilość słów
822
11 Ilość słów
693
12 Ilość słów
508
13 Ilość słów
347
14 Ilość słów
223
15 Ilość słów
121

Wystąpienia litery N w słowach polskich

Ilość wystąpień litery N Ilość słów
0 1343316
1 1142049
2 468793
3 72920
4 3717
5 44

Rozkład słow według wystąpień litery N

0 Ilość słów
1343316
1 Ilość słów
1142049
2 Ilość słów
468793
3 Ilość słów
72920
4 Ilość słów
3717
5 Ilość słów
44

Litera R w słowie DURNIAŁABYŚ

Wyrazy na literę R

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 88
4 382
5 1233
6 2395
7 4650
8 7669
9 11295
10 14862
11 17854
12 18503
13 17340
14 14276
15 10597

Rozkład wyrazów na literę R

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
88
4 Ilość słów
382
5 Ilość słów
1233
6 Ilość słów
2395
7 Ilość słów
4650
8 Ilość słów
7669
9 Ilość słów
11295
10 Ilość słów
14862
11 Ilość słów
17854
12 Ilość słów
18503
13 Ilość słów
17340
14 Ilość słów
14276
15 Ilość słów
10597

Wyrazy kończące się literę R

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 84
4 185
5 472
6 655
7 577
8 609
9 549
10 481
11 318
12 216
13 150
14 81
15 51

Rozkład wyrazów kończących się literą R

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
84
4 Ilość słów
185
5 Ilość słów
472
6 Ilość słów
655
7 Ilość słów
577
8 Ilość słów
609
9 Ilość słów
549
10 Ilość słów
481
11 Ilość słów
318
12 Ilość słów
216
13 Ilość słów
150
14 Ilość słów
81
15 Ilość słów
51

Wystąpienia litery R w słowach polskich

Ilość wystąpień litery R Ilość słów
0 1686394
1 1192485
2 147933
3 3988
4 39

Rozkład słow według wystąpień litery R

0 Ilość słów
1686394
1 Ilość słów
1192485
2 Ilość słów
147933
3 Ilość słów
3988
4 Ilość słów
39

Litera Ś w słowie DURNIAŁABYŚ

Wyrazy na literę Ś

Ilość liter Ilość słów
3 7
4 39
5 166
6 499
7 984
8 1496
9 2198
10 2413
11 2204
12 1870
13 1320
14 995
15 622

Rozkład wyrazów na literę Ś

3 Ilość słów
7
4 Ilość słów
39
5 Ilość słów
166
6 Ilość słów
499
7 Ilość słów
984
8 Ilość słów
1496
9 Ilość słów
2198
10 Ilość słów
2413
11 Ilość słów
2204
12 Ilość słów
1870
13 Ilość słów
1320
14 Ilość słów
995
15 Ilość słów
622

Wyrazy kończące się literę Ś

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 27
4 44
5 170
6 414
7 1297
8 3732
9 7761
10 12441
11 15469
12 15882
13 13917
14 10783
15 7433

Rozkład wyrazów kończących się literą Ś

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
27
4 Ilość słów
44
5 Ilość słów
170
6 Ilość słów
414
7 Ilość słów
1297
8 Ilość słów
3732
9 Ilość słów
7761
10 Ilość słów
12441
11 Ilość słów
15469
12 Ilość słów
15882
13 Ilość słów
13917
14 Ilość słów
10783
15 Ilość słów
7433

Wystąpienia litery Ś w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ś Ilość słów
0 2688786
1 332144
2 9854
3 55

Rozkład słow według wystąpień litery Ś

0 Ilość słów
2688786
1 Ilość słów
332144
2 Ilość słów
9854
3 Ilość słów
55

Litera U w słowie DURNIAŁABYŚ

Wyrazy na literę U

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 44
4 303
5 946
6 2567
7 5004
8 7939
9 10748
10 12429
11 12623
12 11289
13 9626
14 7618
15 5832

Rozkład wyrazów na literę U

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
44
4 Ilość słów
303
5 Ilość słów
946
6 Ilość słów
2567
7 Ilość słów
5004
8 Ilość słów
7939
9 Ilość słów
10748
10 Ilość słów
12429
11 Ilość słów
12623
12 Ilość słów
11289
13 Ilość słów
9626
14 Ilość słów
7618
15 Ilość słów
5832

Wyrazy kończące się literę U

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 57
4 508
5 1564
6 2993
7 5253
8 8117
9 11972
10 16339
11 20248
12 23321
13 25538
14 25990
15 23825

Rozkład wyrazów kończących się literą U

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
57
4 Ilość słów
508
5 Ilość słów
1564
6 Ilość słów
2993
7 Ilość słów
5253
8 Ilość słów
8117
9 Ilość słów
11972
10 Ilość słów
16339
11 Ilość słów
20248
12 Ilość słów
23321
13 Ilość słów
25538
14 Ilość słów
25990
15 Ilość słów
23825

Wystąpienia litery U w słowach polskich

Ilość wystąpień litery U Ilość słów
0 2181564
1 761498
2 84063
3 3631
4 83

Rozkład słow według wystąpień litery U

0 Ilość słów
2181564
1 Ilość słów
761498
2 Ilość słów
84063
3 Ilość słów
3631
4 Ilość słów
83

Litera Y w słowie DURNIAŁABYŚ

Wyrazy na literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 4
4 13
5 31
6 39
7 52
8 51
9 29
10 18
11 4
12 7
13 1
14 2

Rozkład wyrazów na literę Y

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
4
4 Ilość słów
13
5 Ilość słów
31
6 Ilość słów
39
7 Ilość słów
52
8 Ilość słów
51
9 Ilość słów
29
10 Ilość słów
18
11 Ilość słów
4
12 Ilość słów
7
13 Ilość słów
1
14 Ilość słów
2

Wyrazy kończące się literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 56
4 699
5 2475
6 6156
7 13195
8 24197
9 39124
10 52808
11 62065
12 64281
13 59940
14 51113
15 39412

Rozkład wyrazów kończących się literą Y

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
56
4 Ilość słów
699
5 Ilość słów
2475
6 Ilość słów
6156
7 Ilość słów
13195
8 Ilość słów
24197
9 Ilość słów
39124
10 Ilość słów
52808
11 Ilość słów
62065
12 Ilość słów
64281
13 Ilość słów
59940
14 Ilość słów
51113
15 Ilość słów
39412

Wystąpienia litery Y w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Y Ilość słów
0 1706682
1 1010985
2 261517
3 45785
4 5529
5 336
6 5

Rozkład słow według wystąpień litery Y

0 Ilość słów
1706682
1 Ilość słów
1010985
2 Ilość słów
261517
3 Ilość słów
45785
4 Ilość słów
5529
5 Ilość słów
336
6 Ilość słów
5

Ilość liter w słowie DURNIAŁABYŚ: 11

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 11 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 11 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 9715
B 10737
C 8895
D 18193
E 4574
F 5648
G 7098
H 4457
I 3730
J 2528
K 19128
L 4935
M 11821
N 68766
O 30297
P 68418
R 17854
S 27362
T 9379
U 12623
W 34524
Y 4
Z 33707
Ó 16
Ć 203
Ł 1508
Ś 2204
Ź 56
Ż 1396

11 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
9715
B Ilość słów
10737
C Ilość słów
8895
D Ilość słów
18193
E Ilość słów
4574
F Ilość słów
5648
G Ilość słów
7098
H Ilość słów
4457
I Ilość słów
3730
J Ilość słów
2528
K Ilość słów
19128
L Ilość słów
4935
M Ilość słów
11821
N Ilość słów
68766
O Ilość słów
30297
P Ilość słów
68418
R Ilość słów
17854
S Ilość słów
27362
T Ilość słów
9379
U Ilość słów
12623
W Ilość słów
34524
Y Ilość słów
4
Z Ilość słów
33707
Ó Ilość słów
16
Ć Ilość słów
203
Ł Ilość słów
1508
Ś Ilość słów
2204
Ź Ilość słów
56
Ż Ilość słów
1396

Zestawienie słow 11 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 32614
B 18
C 2209
D 77
E 48874
F 26
G 94
H 23800
I 51181
J 17017
K 1935
L 85
M 55109
N 693
O 24620
P 36
R 318
S 89
T 246
U 20248
W 5378
Y 62065
Z 4578
Ą 24010
Ć 5128
Ę 5377
Ł 2986
Ń 6828
Ś 15469
Ź 6
Ż 8662

11 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
32614
B Ilość słów
18
C Ilość słów
2209
D Ilość słów
77
E Ilość słów
48874
F Ilość słów
26
G Ilość słów
94
H Ilość słów
23800
I Ilość słów
51181
J Ilość słów
17017
K Ilość słów
1935
L Ilość słów
85
M Ilość słów
55109
N Ilość słów
693
O Ilość słów
24620
P Ilość słów
36
R Ilość słów
318
S Ilość słów
89
T Ilość słów
246
U Ilość słów
20248
W Ilość słów
5378
Y Ilość słów
62065
Z Ilość słów
4578
Ą Ilość słów
24010
Ć Ilość słów
5128
Ę Ilość słów
5377
Ł Ilość słów
2986
Ń Ilość słów
6828
Ś Ilość słów
15469
Ź Ilość słów
6
Ż Ilość słów
8662

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa DURNIAŁABYŚ

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu DURNIAŁABYŚ - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty