Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter DUPOWŁAZACH

Z liter DUPOWŁAZACH można ułożyć aż 708 wyrazów - Sprawdź jakie!

11 literowe słowa:

dupowłazach20,

9 literowe słowa:

odhuczała17, poduczała16, podwałach16, dupowłaza15, ładowaczu15, odczuwała15, poczuwała15, podawaczu14,

8 literowe słowa:

odłupach17, pochudła17, odhuczał16, upławach16, upłazach16, zapuchła16, zapuchło16, dopałach15, dopchała15, odpałach15, padołach15, podłucza15, poduczał15, uchowała15, zuchwała15, chadzało14, cudowała14, dachował14, douczała14, dupowłaz14, ochładza14, odczuwał14, odhaczał14, oduczała14, odwałach14, pochwała14, poczuwał14, pouczała14, poudawał14, powałach14, pucowała14, władzach14, zapchało14, pauzował13, uwadzało13, zachował13, czadował12, ładowacz12, pozdawał12, zawodach12, podawacz11, podawcza11,

7 literowe słowa:

pochudł16, pudłach16, chałupa15, chałupo15, łopucha15, ochłapu15, opuchła15, upałach15, upchała15, upchało15, zapuchł15, złudach15, dopchał14, huczała14, huczało14, padłach14, płodach14, poducha14, uchował14, uchwała14, uchwało14, upadach14, uwałach14, wahadłu14, wałachu14, chadzał13, chapało13, chudawa13, chudawo13, cudował13, douczał13, duchowa13, łapaczu13, łupacza13, ochłapa13, odczuła13, oduczał13, odwachu13, opałach13, opchała13, pachoła13, pauzach13, pazucha13, pazucho13, pławach13, płazach13, płozach13, pochwał13, poczuła13, podwału13, pouczał13, puazach13, puchowa13, pucował13, upadało13, zachodu13, zapachu13, zapchał13, zładach13, chałowa12, chowała12, czuwała12, czuwało12, doczłap12, dopłaca12, hałdowa12, odpłaca12, odpłacz12, opadach12, podhacz12, poducza12, udawało12, uwadzał12, uwłacza12, wahaczu12, wahadło12, włazach12, wołaczu12, zuchowa12, zwałach12, dachowa11, odczuwa11, odhacza11, owadach11, ozuwała11, pachowa11, płacowa11, poczuwa11, podawał11, podława11, pozłaca11, pozwach11, udawacz11, upadowa11, władcza11, władczo11, wodzach11, wpadało11, zapadło11, zapodał11, zwadach11, zwodach11, podawca10, pozwała10, wołacza10, zachowa10, zdawało10, czadowa9, daczowa9,

6 literowe słowa:

chałup14, chłodu14, chłopu14, chudła14, chudło14, łopuch14, łupach14, opuchł14, puchła14, puchło14, upchał14, aułach13, dupach13, huczał13, łuzach13, poduch13, pudach13, uchwał13, chapał12, chłopa12, człapu12, dławcu12, dołach12, dopału12, ładach12, łapach12, łupacz12, ochłap12, odczuł12, odhucz12, odpału12, opchał12, opłucz12, pachoł12, padołu12, pałach12, pałacu12, pazuch12, pchała12, pchało12, płaczu12, płocha12, poczuł12, połach12, upadał12, upadła12, upadło12, upłacz12, uzdach12, wchodu12, wpłucz12, zaduch12, zupach12, achało11, chałwa11, chałwo11, chował11, chwała11, chwało11, czuwał11, dopcha11, ławach11, łochwa11, łowach11, łozach11, odwału11, padach11, poducz11, powału11, uazach11, uchowa11, udawał11, uładza11, uwłacz11, wałach11, wczuła11, wczuło11, wołach11, zapału11, złacha11, zołach11, chadza10, dławca10, doucza10, dozach10, łapacz10, łuzowa10, odhacz10, oducza10, odwach10, opadał10, opadła10, opłaca10, opłacz10, ozuwał10, pacało10, padało10, pochwa10, podała10, podwał10, poucza10, pozach10, pudowa10, upowca10, wadach10, wahało10, wczłap10, władca10, władco10, wodach10, wpadał10, wpadła10, wpadło10, wpłaca10, zachap10, zadach10, zapach10, zapadł10, zapadu10, zapcha10, zawału10, dawało9, łowcza9, oazach9, owłada9, ozłaca9, powała9, pozwał9, uwadza9, wahacz9, wazach9, władza9, władzo9, wołacz9, wozach9, zadało9, zadław9, zawodu9, zdawał9, zupowa9, ozwała8, zapoda8, zawało8, zawoła8, zawado7,

5 literowe słowa:

chudł13, puchł13, hołdu12, łachu12, chłap11, chłop11, chodu11, chuda11, chudo11, chupa11, chupo11, dachu11, ducha11, hucpa11, hucpo11, odłup11, padłu11, pchał11, pchła11, pchło11, płach11, płoch11, płodu11, płuca11, płuco11, płucz11, pucha11, pucho11, pudła11, pudło11, uchap11, udach11, upadł11, upcha11, achał10, chała10, chało10, chałw10, chowu10, chwał10, cwału10, czołu10, czuha10, czuho10, czuła10, czuło10, dupcz10, hałda10, hałdo10, łacha10, łacho10, łochw10, łowcu10, łzach10, opału10, pławu10, płazu10, płozu10, udała10, udało10, udław10, upłaz10, uzach10, wczuł10, załup10, złach10, zładu10, złuda10, złudo10, zucha10, cauda9, caudo9, cudza9, cudzo9, czadu9, człap9, czopu9, dopał9, doucz9, odach9, odpał9, oducz9, opach9, opadł9, opadu9, opcha9, ozuła9, pacał9, pacha9, pacho9, padał9, padła9, padło9, pałac9, płaca9, płaco9, płacz9, pochw9, podał9, podła9, poucz9, upada9, wahał9, włazu9, wpadł9, wzuła9, wzuło9, zwału9, aowcu8, chowa8, czoła8, czuwa8, dawał8, łowca8, odwał8, ozach8, pauza8, pauzo8, pława8, pławo8, płaza8, płazo8, płowa8, płoza8, pował8, pozwu8, puaza8, udowa8, wacha8, wacho8, wałcz8, wdała8, wdało8, włada8, władz8, wodzu8, zadał8, załap8, zapał8, zdała8, zdało8, zdław8, zdoła8, zwach8, zwodu8, czapa7, czapo7, czopa7, dacza7, daczo7, dawca7, dawco7, łzawa7, łzawo7, łzowa7, opada7, ozuwa7, ozwał7, wpada7, zapad7, zawał7, zwała7, zwało7, zwoła7, aowca6, owada6, owcza6, wodza6, zawad6, zwada6, zwado6, azowa5,

4 literowe słowa:

chup10, duch10, hucp10, płuc10, puch10, chał9, czuh9, czuł9, dołu9, duha9, duho9, duła9, duło9, hałd9, hołd9, hucz9, łach9, ładu9, łapu9, łupa9, łupo9, ołup9, puha9, puho9, ucha9, ucho9, udał9, ułap9, upał9, włup9, złud9, złup9, zuch9, capu8, caud8, chap8, cuda8, cudo8, dach8, duca8, duco8, dupa8, dupo8, łowu8, łuza8, łuzo8, ozuł8, pach8, pacu8, padł8, padu8, pcha8, płac8, puca8, puco8, pucz8, puda8, ucap8, upad8, uwał8, wału8, wołu8, wzuł8, acha7, cała7, cało7, cwał7, dała7, dało7, dhow7, dław7, doła7, hacz7, hopa7, łada7, łado7, łapa7, łapo7, oczu7, opał7, pała7, pało7, pauz7, pław7, płaz7, płoz7, poła7, puaz7, uzda7, uzdo7, wach7, wadu7, wdał7, wodu7, zadu7, zdał7, zład7, złap7, zupa7, zupo7, capa6, coda6, czad6, czap6, czop6, dacz6, ława6, ławo6, łoza6, łzaw6, opad6, paca6, paco6, pacz6, pada6, poda6, uaza6, uowa6, waha6, wała6, właz6, woła6, wozu6, zoła6, zwał6, doza5, owad5, owca5, poza5, wada5, wado5, woda5, zada5, zwad5, oaza4, waza4, wazo4, woza4,

3 literowe słowa:

chu8, cłu8, duh8, duł8, łup8, phu8, płu8, puh8, uch8, auł7, cud7, cup7, duc7, dup7, hau7, łuz7, puc7, pud7, uha7, złu7, ach6, cha6, cła6, cło6, dał6, duo6, dwu6, hoc6, hop6, ład6, łap6, och6, opu6, pał6, pła6, pło6, ucz6, uda6, udo6, uzd6, zup6, aha5, aua5, cap5, cod5, doc5, hao5, ław5, łza5, łzo5, ozu5, pac5, pad5, pod5, uaz5, uza5, uzo5, wał5, zła5, zło5, zwu5, acz4, dao4, doz4, dwa4, oda4, paw4, wad4, wda4, zad4, zda4, oaz3, owa3, waz3,

2 literowe słowa:

hu6, ud5, au4, ha4, ho4, oh4, uz4, wu4, ad3, co3, da3, do3, od3, op3, pa3, po3, aa2, oz2, za2,


Najdłuższe wyrazy z liter DUPOWŁAZACH

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter DUPOWŁAZACH to

dupowłazach

. Ilość liter które posiada: 11
Drugie najdłuższe słowo to

dupowłaza

. Ilość liter: 9

Anagramy ze słowa DUPOWŁAZACH

Ze słowa DUPOWŁAZACH nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter DUPOWŁAZACH - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter DUPOWŁAZACH to

dupowłazach

. 20 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

odhuczała

. wartość punktowa tego słowa to: 17

Informacje szczegółowe o słowie DUPOWŁAZACH

Samogłoski

Ilość samogłosek: 4

Występujące samogłoski: A, A, O, U

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 7

Występujące spółgłoski: C, D, H, P, W, Z, Ł

Litery

Ilość wszystkich liter: 11

Litery w słowie DUPOWŁAZACH w kolejności alfabetycznej: A, A, C, D, H, O, P, U, W, Z, Ł

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ł, Z, W, U, P, O, H, D, C, A, A


Jak prawidłowo wymawiać słowo DUPOWŁAZACHAnaliza liter - słowo DUPOWŁAZACH

Słowo DUPOWŁAZACH po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: A, C, D, H, Ł, O, P, U, W, Z . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera A w słowie DUPOWŁAZACH

Wyrazy na literę A

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 59
4 271
5 732
6 1805
7 3516
8 5407
9 7531
10 9234
11 9715
12 9145
13 7672
14 6185
15 4643

Rozkład wyrazów na literę A

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
59
4 Ilość słów
271
5 Ilość słów
732
6 Ilość słów
1805
7 Ilość słów
3516
8 Ilość słów
5407
9 Ilość słów
7531
10 Ilość słów
9234
11 Ilość słów
9715
12 Ilość słów
9145
13 Ilość słów
7672
14 Ilość słów
6185
15 Ilość słów
4643

Wyrazy kończące się literę A

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 83
4 879
5 3140
6 6566
7 12471
8 19154
9 26059
10 31032
11 32614
12 32051
13 29784
14 25122
15 19028

Rozkład wyrazów kończących się literą A

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
83
4 Ilość słów
879
5 Ilość słów
3140
6 Ilość słów
6566
7 Ilość słów
12471
8 Ilość słów
19154
9 Ilość słów
26059
10 Ilość słów
31032
11 Ilość słów
32614
12 Ilość słów
32051
13 Ilość słów
29784
14 Ilość słów
25122
15 Ilość słów
19028

Wystąpienia litery A w słowach polskich

Ilość wystąpień litery A Ilość słów
0 891858
1 1261627
2 691472
3 167614
4 17526
5 727
6 15

Rozkład słow według wystąpień litery A

0 Ilość słów
891858
1 Ilość słów
1261627
2 Ilość słów
691472
3 Ilość słów
167614
4 Ilość słów
17526
5 Ilość słów
727
6 Ilość słów
15

Litera C w słowie DUPOWŁAZACH

Wyrazy na literę C

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 63
4 290
5 1045
6 2402
7 4536
8 6709
9 8588
10 9304
11 8895
12 7651
13 5847
14 4370
15 3278

Rozkład wyrazów na literę C

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
290
5 Ilość słów
1045
6 Ilość słów
2402
7 Ilość słów
4536
8 Ilość słów
6709
9 Ilość słów
8588
10 Ilość słów
9304
11 Ilość słów
8895
12 Ilość słów
7651
13 Ilość słów
5847
14 Ilość słów
4370
15 Ilość słów
3278

Wyrazy kończące się literę C

Ilość liter Ilość słów
3 32
4 86
5 238
6 589
7 987
8 1691
9 2411
10 2552
11 2209
12 1662
13 1100
14 647
15 326

Rozkład wyrazów kończących się literą C

3 Ilość słów
32
4 Ilość słów
86
5 Ilość słów
238
6 Ilość słów
589
7 Ilość słów
987
8 Ilość słów
1691
9 Ilość słów
2411
10 Ilość słów
2552
11 Ilość słów
2209
12 Ilość słów
1662
13 Ilość słów
1100
14 Ilość słów
647
15 Ilość słów
326

Wystąpienia litery C w słowach polskich

Ilość wystąpień litery C Ilość słów
0 1828059
1 1011929
2 177312
3 13063
4 471
5 5

Rozkład słow według wystąpień litery C

0 Ilość słów
1828059
1 Ilość słów
1011929
2 Ilość słów
177312
3 Ilość słów
13063
4 Ilość słów
471
5 Ilość słów
5

Litera D w słowie DUPOWŁAZACH

Wyrazy na literę D

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 89
4 407
5 1362
6 2800
7 5744
8 9784
9 14087
10 17230
11 18193
12 16512
13 13642
14 10521
15 7495

Rozkład wyrazów na literę D

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
89
4 Ilość słów
407
5 Ilość słów
1362
6 Ilość słów
2800
7 Ilość słów
5744
8 Ilość słów
9784
9 Ilość słów
14087
10 Ilość słów
17230
11 Ilość słów
18193
12 Ilość słów
16512
13 Ilość słów
13642
14 Ilość słów
10521
15 Ilość słów
7495

Wyrazy kończące się literę D

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 53
4 159
5 211
6 241
7 233
8 266
9 189
10 129
11 77
12 40
13 30
14 7
15 9

Rozkład wyrazów kończących się literą D

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
159
5 Ilość słów
211
6 Ilość słów
241
7 Ilość słów
233
8 Ilość słów
266
9 Ilość słów
189
10 Ilość słów
129
11 Ilość słów
77
12 Ilość słów
40
13 Ilość słów
30
14 Ilość słów
7
15 Ilość słów
9

Wystąpienia litery D w słowach polskich

Ilość wystąpień litery D Ilość słów
0 2323555
1 661594
2 45432
3 258

Rozkład słow według wystąpień litery D

0 Ilość słów
2323555
1 Ilość słów
661594
2 Ilość słów
45432
3 Ilość słów
258

Litera H w słowie DUPOWŁAZACH

Wyrazy na literę H

Ilość liter Ilość słów
2 7
3 42
4 174
5 587
6 1066
7 1874
8 2764
9 3855
10 4406
11 4457
12 3757
13 3176
14 2688
15 2039

Rozkład wyrazów na literę H

2 Ilość słów
7
3 Ilość słów
42
4 Ilość słów
174
5 Ilość słów
587
6 Ilość słów
1066
7 Ilość słów
1874
8 Ilość słów
2764
9 Ilość słów
3855
10 Ilość słów
4406
11 Ilość słów
4457
12 Ilość słów
3757
13 Ilość słów
3176
14 Ilość słów
2688
15 Ilość słów
2039

Wyrazy kończące się literę H

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 7
4 53
5 153
6 1106
7 3490
8 6746
9 11924
10 17483
11 23800
12 28647
13 30684
14 31231
15 29979

Rozkład wyrazów kończących się literą H

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
7
4 Ilość słów
53
5 Ilość słów
153
6 Ilość słów
1106
7 Ilość słów
3490
8 Ilość słów
6746
9 Ilość słów
11924
10 Ilość słów
17483
11 Ilość słów
23800
12 Ilość słów
28647
13 Ilość słów
30684
14 Ilość słów
31231
15 Ilość słów
29979

Wystąpienia litery H w słowach polskich

Ilość wystąpień litery H Ilość słów
0 2654541
1 360594
2 15505
3 199

Rozkład słow według wystąpień litery H

0 Ilość słów
2654541
1 Ilość słów
360594
2 Ilość słów
15505
3 Ilość słów
199

Litera Ł w słowie DUPOWŁAZACH

Wyrazy na literę Ł

Ilość liter Ilość słów
3 53
4 170
5 534
6 893
7 1302
8 1885
9 1886
10 1823
11 1508
12 1047
13 675
14 446
15 197

Rozkład wyrazów na literę Ł

3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
170
5 Ilość słów
534
6 Ilość słów
893
7 Ilość słów
1302
8 Ilość słów
1885
9 Ilość słów
1886
10 Ilość słów
1823
11 Ilość słów
1508
12 Ilość słów
1047
13 Ilość słów
675
14 Ilość słów
446
15 Ilość słów
197

Wyrazy kończące się literę Ł

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 164
5 643
6 1612
7 2989
8 4199
9 4384
10 3837
11 2986
12 2058
13 1251
14 720
15 357

Rozkład wyrazów kończących się literą Ł

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
164
5 Ilość słów
643
6 Ilość słów
1612
7 Ilość słów
2989
8 Ilość słów
4199
9 Ilość słów
4384
10 Ilość słów
3837
11 Ilość słów
2986
12 Ilość słów
2058
13 Ilość słów
1251
14 Ilość słów
720
15 Ilość słów
357

Wystąpienia litery Ł w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ł Ilość słów
0 2353633
1 632476
2 44690
3 40

Rozkład słow według wystąpień litery Ł

0 Ilość słów
2353633
1 Ilość słów
632476
2 Ilość słów
44690
3 Ilość słów
40

Litera O w słowie DUPOWŁAZACH

Wyrazy na literę O

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 65
4 409
5 1401
6 4192
7 9360
8 16569
9 24207
10 29686
11 30297
12 26446
13 20161
14 14324
15 9613

Rozkład wyrazów na literę O

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
65
4 Ilość słów
409
5 Ilość słów
1401
6 Ilość słów
4192
7 Ilość słów
9360
8 Ilość słów
16569
9 Ilość słów
24207
10 Ilość słów
29686
11 Ilość słów
30297
12 Ilość słów
26446
13 Ilość słów
20161
14 Ilość słów
14324
15 Ilość słów
9613

Wyrazy kończące się literę O

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 63
4 601
5 1958
6 3592
7 7070
8 12134
9 17893
10 21799
11 24620
12 25392
13 24839
14 23699
15 21146

Rozkład wyrazów kończących się literą O

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
601
5 Ilość słów
1958
6 Ilość słów
3592
7 Ilość słów
7070
8 Ilość słów
12134
9 Ilość słów
17893
10 Ilość słów
21799
11 Ilość słów
24620
12 Ilość słów
25392
13 Ilość słów
24839
14 Ilość słów
23699
15 Ilość słów
21146

Wystąpienia litery O w słowach polskich

Ilość wystąpień litery O Ilość słów
0 1083172
1 1279044
2 539953
3 113711
4 13919
5 989
6 49
7 2

Rozkład słow według wystąpień litery O

0 Ilość słów
1083172
1 Ilość słów
1279044
2 Ilość słów
539953
3 Ilość słów
113711
4 Ilość słów
13919
5 Ilość słów
989
6 Ilość słów
49
7 Ilość słów
2

Litera P w słowie DUPOWŁAZACH

Wyrazy na literę P

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 520
5 2138
6 5258
7 11921
8 22437
9 37591
10 54348
11 68418
12 74169
13 69747
14 57138
15 42331

Rozkład wyrazów na literę P

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
520
5 Ilość słów
2138
6 Ilość słów
5258
7 Ilość słów
11921
8 Ilość słów
22437
9 Ilość słów
37591
10 Ilość słów
54348
11 Ilość słów
68418
12 Ilość słów
74169
13 Ilość słów
69747
14 Ilość słów
57138
15 Ilość słów
42331

Wyrazy kończące się literę P

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 54
4 150
5 188
6 146
7 140
8 125
9 89
10 51
11 36
12 12
13 8
14 7
15 2

Rozkład wyrazów kończących się literą P

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
54
4 Ilość słów
150
5 Ilość słów
188
6 Ilość słów
146
7 Ilość słów
140
8 Ilość słów
125
9 Ilość słów
89
10 Ilość słów
51
11 Ilość słów
36
12 Ilość słów
12
13 Ilość słów
8
14 Ilość słów
7
15 Ilość słów
2

Wystąpienia litery P w słowach polskich

Ilość wystąpień litery P Ilość słów
0 2105628
1 828748
2 94230
3 2233

Rozkład słow według wystąpień litery P

0 Ilość słów
2105628
1 Ilość słów
828748
2 Ilość słów
94230
3 Ilość słów
2233

Litera U w słowie DUPOWŁAZACH

Wyrazy na literę U

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 44
4 303
5 946
6 2567
7 5004
8 7939
9 10748
10 12429
11 12623
12 11289
13 9626
14 7618
15 5832

Rozkład wyrazów na literę U

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
44
4 Ilość słów
303
5 Ilość słów
946
6 Ilość słów
2567
7 Ilość słów
5004
8 Ilość słów
7939
9 Ilość słów
10748
10 Ilość słów
12429
11 Ilość słów
12623
12 Ilość słów
11289
13 Ilość słów
9626
14 Ilość słów
7618
15 Ilość słów
5832

Wyrazy kończące się literę U

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 57
4 508
5 1564
6 2993
7 5253
8 8117
9 11972
10 16339
11 20248
12 23321
13 25538
14 25990
15 23825

Rozkład wyrazów kończących się literą U

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
57
4 Ilość słów
508
5 Ilość słów
1564
6 Ilość słów
2993
7 Ilość słów
5253
8 Ilość słów
8117
9 Ilość słów
11972
10 Ilość słów
16339
11 Ilość słów
20248
12 Ilość słów
23321
13 Ilość słów
25538
14 Ilość słów
25990
15 Ilość słów
23825

Wystąpienia litery U w słowach polskich

Ilość wystąpień litery U Ilość słów
0 2181564
1 761498
2 84063
3 3631
4 83

Rozkład słow według wystąpień litery U

0 Ilość słów
2181564
1 Ilość słów
761498
2 Ilość słów
84063
3 Ilość słów
3631
4 Ilość słów
83

Litera W w słowie DUPOWŁAZACH

Wyrazy na literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 66
4 412
5 1749
6 4393
7 9840
8 17451
9 26074
10 32232
11 34524
12 32073
13 26459
14 20075
15 14361

Rozkład wyrazów na literę W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
66
4 Ilość słów
412
5 Ilość słów
1749
6 Ilość słów
4393
7 Ilość słów
9840
8 Ilość słów
17451
9 Ilość słów
26074
10 Ilość słów
32232
11 Ilość słów
34524
12 Ilość słów
32073
13 Ilość słów
26459
14 Ilość słów
20075
15 Ilość słów
14361

Wyrazy kończące się literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 28
4 134
5 753
6 1832
7 3271
8 5079
9 5766
10 6077
11 5378
12 3738
13 2593
14 1649
15 1019

Rozkład wyrazów kończących się literą W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
28
4 Ilość słów
134
5 Ilość słów
753
6 Ilość słów
1832
7 Ilość słów
3271
8 Ilość słów
5079
9 Ilość słów
5766
10 Ilość słów
6077
11 Ilość słów
5378
12 Ilość słów
3738
13 Ilość słów
2593
14 Ilość słów
1649
15 Ilość słów
1019

Wystąpienia litery W w słowach polskich

Ilość wystąpień litery W Ilość słów
0 1684393
1 1133664
2 196654
3 15489
4 637
5 2

Rozkład słow według wystąpień litery W

0 Ilość słów
1684393
1 Ilość słów
1133664
2 Ilość słów
196654
3 Ilość słów
15489
4 Ilość słów
637
5 Ilość słów
2

Litera Z w słowie DUPOWŁAZACH

Wyrazy na literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 293
5 1329
6 3836
7 8941
8 16055
9 24393
10 30950
11 33707
12 32332
13 27469
14 21764
15 16221

Rozkład wyrazów na literę Z

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
293
5 Ilość słów
1329
6 Ilość słów
3836
7 Ilość słów
8941
8 Ilość słów
16055
9 Ilość słów
24393
10 Ilość słów
30950
11 Ilość słów
33707
12 Ilość słów
32332
13 Ilość słów
27469
14 Ilość słów
21764
15 Ilość słów
16221

Wyrazy kończące się literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 46
4 188
5 418
6 988
7 1969
8 3417
9 4970
10 5198
11 4578
12 3471
13 2339
14 1457
15 846

Rozkład wyrazów kończących się literą Z

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
46
4 Ilość słów
188
5 Ilość słów
418
6 Ilość słów
988
7 Ilość słów
1969
8 Ilość słów
3417
9 Ilość słów
4970
10 Ilość słów
5198
11 Ilość słów
4578
12 Ilość słów
3471
13 Ilość słów
2339
14 Ilość słów
1457
15 Ilość słów
846

Wystąpienia litery Z w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Z Ilość słów
0 1721858
1 1049916
2 234263
3 23430
4 1302
5 69
6 1

Rozkład słow według wystąpień litery Z

0 Ilość słów
1721858
1 Ilość słów
1049916
2 Ilość słów
234263
3 Ilość słów
23430
4 Ilość słów
1302
5 Ilość słów
69
6 Ilość słów
1

Ilość liter w słowie DUPOWŁAZACH: 11

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 11 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 11 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 9715
B 10737
C 8895
D 18193
E 4574
F 5648
G 7098
H 4457
I 3730
J 2528
K 19128
L 4935
M 11821
N 68766
O 30297
P 68418
R 17854
S 27362
T 9379
U 12623
W 34524
Y 4
Z 33707
Ó 16
Ć 203
Ł 1508
Ś 2204
Ź 56
Ż 1396

11 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
9715
B Ilość słów
10737
C Ilość słów
8895
D Ilość słów
18193
E Ilość słów
4574
F Ilość słów
5648
G Ilość słów
7098
H Ilość słów
4457
I Ilość słów
3730
J Ilość słów
2528
K Ilość słów
19128
L Ilość słów
4935
M Ilość słów
11821
N Ilość słów
68766
O Ilość słów
30297
P Ilość słów
68418
R Ilość słów
17854
S Ilość słów
27362
T Ilość słów
9379
U Ilość słów
12623
W Ilość słów
34524
Y Ilość słów
4
Z Ilość słów
33707
Ó Ilość słów
16
Ć Ilość słów
203
Ł Ilość słów
1508
Ś Ilość słów
2204
Ź Ilość słów
56
Ż Ilość słów
1396

Zestawienie słow 11 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 32614
B 18
C 2209
D 77
E 48874
F 26
G 94
H 23800
I 51181
J 17017
K 1935
L 85
M 55109
N 693
O 24620
P 36
R 318
S 89
T 246
U 20248
W 5378
Y 62065
Z 4578
Ą 24010
Ć 5128
Ę 5377
Ł 2986
Ń 6828
Ś 15469
Ź 6
Ż 8662

11 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
32614
B Ilość słów
18
C Ilość słów
2209
D Ilość słów
77
E Ilość słów
48874
F Ilość słów
26
G Ilość słów
94
H Ilość słów
23800
I Ilość słów
51181
J Ilość słów
17017
K Ilość słów
1935
L Ilość słów
85
M Ilość słów
55109
N Ilość słów
693
O Ilość słów
24620
P Ilość słów
36
R Ilość słów
318
S Ilość słów
89
T Ilość słów
246
U Ilość słów
20248
W Ilość słów
5378
Y Ilość słów
62065
Z Ilość słów
4578
Ą Ilość słów
24010
Ć Ilość słów
5128
Ę Ilość słów
5377
Ł Ilość słów
2986
Ń Ilość słów
6828
Ś Ilość słów
15469
Ź Ilość słów
6
Ż Ilość słów
8662

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa DUPOWŁAZACH

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu DUPOWŁAZACH - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty