Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa


Słowa z liter DUPLIKUJĄCYCH


13 literowe słowa:

duplikujących32,

11 literowe słowa:

klupujących29, duplikujący27, klipujących27, piklujących27,

10 literowe słowa:

kulujących27, kupujących27, dilujących25, duplikując25, likujących25, pikujących25,

9 literowe słowa:

klujących24, klupujący24, plujących24, chipujący23, duplikują23, chlupiący22, klipujący22, piklujący22,

8 literowe słowa:

cudujący22, dujących22, hyclując22, klupując22, kujących22, kulujący22, kupujący22, pucujący22, chipując21, dulących21, kulących21, chlupiąc20, dilujący20, klipując20, licujący20, likujący20, picujący20, pijących20, piklując20, pikujący20, kpiących19, pilących19, duplikuj18,

7 literowe słowa:

cudując20, hyclują20, klupują20, kulując20, kupując20, pucując20, chipują19, chlupką19, dylując19, klujący19, plujący19, chlupią18, dilując18, klipują18, licując18, likując18, picując18, piklują18, pikując18, upichcą18, dupliką17, idących17, pchlicą17, pudlicą17, chlupcy16, chlupki15, pikulcu15, puckich15, pudlich15, pchlicy14, pudlicy14,

6 literowe słowa:

cudują18, kulują18, kupują18, pucują18, chucpą17, dujący17, dylują17, kluchą17, klując17, kuchcą17, kujący17, kupulą17, pluchą17, plując17, plujką17, uchylą17, chucią16, chujku16, chyląc16, dilują16, dulący16, dykcją16, kulący16, licują16, likują16, picują16, pikują16, udupią16, ciupką15, dupcią15, hycluj15, kluchu15, klupuj15, piąchy15, pichcą15, pijący15, upicką15, chipuj14, chucpy14, chujki14, ciuchu14, dylicą14, kluchy14, kpiący14, pilący14, pluchy14, pylicą14, chlipu13, chudli13, ciuchy13, dupciu13, klipuj13, kluccy13, kluciu13, kuchci13, kupuli13, pikluj13, pilchu13, pluciu13, plujki13, puchli13, uchyli13, upicku13, duplik12, dykcji12, kupidy12, pchlic12, pilchy12, pudlic12, upiccy12,

5 literowe słowa:

juchą16, ukują16, chudą15, chupą15, cuchą15, dując15, hucpą15, jupką15, klują15, kucją15, kując15, ląduj15, plują15, puchą15, chuju14, chylą14, duklą14, duląc14, dulką14, dupką14, duplą14, dychą14, klupą14, kuląc14, kuplą14, lupką14, pchlą14, pucką14, pudlą14, pulką14, pychą14, upiją14, yuccą14, cichą13, ciupą13, clący13, cuchu13, cuduj13, cycką13, duchu13, hulku13, juchy13, kąccy13, kichą13, kuchu13, kucią13, kuluj13, kupią13, kupuj13, lichą13, piąch13, pijąc13, pliją13, puchu13, pucuj13, pyląc13, ulicą13, chlup12, chucp12, chudy12, chupy12, cipką12, cuchy12, duchy12, dupku12, dychu12, dyluj12, hucpy12, hyclu12, idący12, klipą12, kluch12, kpiąc12, kuchy12, kucyj12, kupcu12, kupul12, lipką12, ludku12, pąkli12, piląc12, plicą12, pliką12, pluch12, puchy12, pucku12, pudlu12, puklu12, pychu12, uchyl12, chipu11, chuci11, cichu11, ciuch11, ciulu11, cycku11, cyklu11, cyplu11, diluj11, diuku11, duciu11, hipku11, hulki11, jupki11, klupy11, kuciu11, kucji11, kupcy11, lichu11, licuj11, likuj11, picuj11, pikuj11, puccy11, udupi11, ukuci11, ukuli11, uliku11, chipy10, chlip10, chyli10, cichy10, ciupy10, clipu10, diucy10, dukli10, dulki10, dupci10, dupki10, dupli10, hycli10, kichy10, klipu10, kupli10, lichy10, lipcu10, ludki10, lupki10, pchli10, piklu10, pilch10, pliku10, pucki10, pudli10, pukli10, pulki10, ulicy10, clipy9, cycki9, cykli9, cypli9, dylic9, klipy9, plicy9, pylic9,

4 literowe słowa:

duhą13, dują13, juką13, kują13, puhą13, uchą13, uhlą13, ujdą13, chcą12, cucą12, cyją12, ducą12, dulą12, dupą12, huju12, kulą12, kupą12, lądu12, luką12, lupą12, pądu12, pąku12, pucą12, puką12, pulą12, ukąp12, uląc12, chuj11, cląc11, huku11, juch11, juku11, lądy11, luju11, pądy11, piją11, pylą11, uchu11, ukuj11, ąkli10, chup10, cipą10, cuch10, cudu10, duch10, duhy10, hucp10, hulk10, idąc10, kipą10, kluj10, kpią10, kuch10, kucu10, kudu10, lipą10, ludu10, luku10, pąki10, picą10, piką10, pilą10, pluj10, puch10, pucu10, pudu10, puhy10, puku10, pulu10, uchy10, udku10, udup10, chyl9, cudy9, cycu9, cyku9, ducy9, dupy9, dych9, dylu9, huki9, juki9, kiju9, klup9, kupy9, ludy9, lupy9, pucy9, pudy9, pych9, uhli9, upij9, yucc9, chip8, ciul8, ciup8, clij8, cuci8, cykl8, dilu8, dipu8, diuk8, duli8, hipy8, icku8, kich8, kicu8, kilu8, kipu8, kpij8, kuci8, kuli8, kupi8, lich8, licu8, lidu8, liku8, luci8, ludi8, luki8, picu8, piku8, plij8, puki8, puli8, ulic8, ulik8, cipy7, clip7, dipy7, dyli7, kipy7, klip7, lidy7, lipy7, picy7, plic7, plik7, pyli7,

3 literowe słowa:

clą9, huj9, kąp9, ląc9, ląd9, pąd9, pąk9, uhu9, chu8, duh8, duj8, huk8, idą8, juk8, kią8, kuj8, luj8, phu8, puh8, uch8, udu8, ulu8, cud7, cup7, duc7, dul7, dup7, hyc7, kuc7, kul7, kup7, kyu7, lud7, luk7, lup7, phy7, puc7, pud7, puk7, pul7, udy7, chi6, cyc6, cyk6, dyl6, hip6, ich6, idu6, ilu6, kij6, kpy6, phi6, pij6, piu6, pyk6, pyl6, uli6, cip5, cli5, cyi5, dil5, dip5, idy5, kic5, kil5, kip5, kpi5, lic5, lid5, lik5, lip5, pic5, pik5, pil5,

2 literowe słowa:

8, hu6, uu6, ku5, lu5, ud5, ul5, yh5, dy4, hi4, ci3, id3, il3, ki3, li3, pi3,


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty