Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter DUPLIKUJĄCEMU


13 literowe słowa:

duplikującemu31,

11 literowe słowa:

klupującemu28, duplikujące26, klipującemu26, piklującemu26,

10 literowe słowa:

kulującemu26, kumulujące26, kupującemu26, duplikując25, kumplujące25, dilującemu24, likującemu24, pikującemu24, kumulujcie22, kumplujcie21,

9 literowe słowa:

kumulując25, kumplując24, udumujące24, duplikują23, klującemu23, klupujące23, kupelując23, lumpujące23, plującemu23, uklepując23, depilując21, klipujące21, lumpiącej21, piklujące21, udumujcie20, duplikuje19, klupujcie19, lumpujcie19,

8 literowe słowa:

kumulują23, udumując23, klupując22, kumplują22, lumpując22, dującemu21, edukując21, emulując21, kującemu21, kulujące21, kupelują21, kupujące21, uklepują21, dulącemu20, klipując20, kulącemu20, meldując20, peklując20, piklując20, depilują19, dilujące19, elidując19, epilując19, kielując19, kumuluje19, lądujcie19, likujące19, mediując19, pijącemu19, pikujące19, duplikuj18, jedlicką18, kpiącemu18, kumpluje18, lumpiące18, pilącemu18, kulujcie17, kupujcie17, lądeckim17, jedlicku16, peculium16, puckiemu16, pikulcem15,

7 literowe słowa:

udumują21, klupują20, kulując20, kupując20, lumpują20, edukują19, eluując19, emulują19, ucelują19, celkują18, dekując18, dilując18, dulącej18, klipują18, klujące18, kulącej18, kulejąc18, kumuluj18, lepując18, likując18, meldują18, mulącej18, peklują18, piklują18, pikując18, plujące18, dupliką17, elidują17, epilują17, kielują17, kumpelą17, kumpluj17, lądecku17, lumpiąc17, mdlącej17, mdlejąc17, mediują17, pudlicą17, udumuje17, umiejąc17, delicją16, idącemu16, jedlicą16, klupuje16, kpiącej16, kupeluj16, lumpuje16, milącej16, pilącej16, ukąpcie16, uklepią16, uklepuj16, cumelku15, klepiąc15, lądecki15, lipecką15, piekląc15, pikulcu15, pudelku15, pudlemu15, ukujcie15, depiluj14, klipuje14, klujcie14, pikluje14, plujcie14, puckiej14, udupcie14, ukuciem14, cumelki13, dupkiem13, duplice13, kluciem13, kumpeli13, kupidem13, lipecku13, ludkiem13, lumpcie13, pikulce13, pikulec13, pluciem13, puckiem13, pudelki13, pudlice13,

6 literowe słowa:

cudują18, cumują18, kulują18, kupują18, pucują18, eluują17, klując17, kupulą17, plując17, plujką17, cedują16, celują16, dekują16, dilują16, dujące16, elucją16, kujące16, kuleją16, ląduje16, lepują16, licują16, likują16, lumpką16, picują16, pikują16, udecją16, udumuj16, udupią16, ukleją16, ciupką15, dmącej15, dulące15, dupcią15, klejąc15, klupuj15, kulące15, kumcią15, kupelą15, lekcją15, lumpią15, lumpuj15, mdleją15, mikcją15, mulące15, mulicą15, pumelą15, udepcą15, umieją15, upicką15, cuduje14, cumuje14, edukuj14, emuluj14, idącej14, idejką14, kuluje14, kumplu14, kupuje14, mdlące14, piejąc14, pijące14, pucuje14, uceluj14, ukąpie14, ukuciu14, ulepią14, umielą14, upieką14, celkuj13, ducemu13, dupciu13, epicką13, kąpcie13, kąpiel13, klecią13, klepią13, klipuj13, kluciu13, kmiecą13, kpiące13, kumciu13, kumpiu13, kupule13, kupuli13, lepiąc13, ludium13, melduj13, meliką13, micelą13, mieląc13, milące13, pąkiem13, pekluj13, piekąc13, pieklą13, pieląc13, pikluj13, pilące13, pluciu13, plujce13, plujek13, plujki13, pudlej13, ulepku13, upicku13, diluje12, dujcie12, duplik12, eliduj12, elucji12, epiluj12, jukiem12, kieluj12, kujcie12, kumpel12, kumple12, kumpli12, kupcem12, licuje12, likuje12, lumpce12, lumpek12, lumpki12, mediuj12, picuje12, pikuje12, puckim12, pudlem12, pudlic12, pudlim12, puklem12, udecji12, ujedli12, ukucie12, upieku12, ciemku11, ciulem11, ciupek11, duciem11, dukcie11, dulcie11, dupcie11, empiku11, epicku11, jedlic11, klucie11, klupie11, kuciem11, kulcie11, kulmie11, kumcie11, kumpie11, kupcie11, kupeli11, kupiec11, lekcji11, lepiku11, liceum11, lukiem11, lumpie11, mielcu11, mikcje11, muciek11, mulcie11, mulice11, plucie11, puckie11, pukiel11, pukiem11, pulcie11, pumeli11, udkiem11, ulepki11, clipem10, klipem10, lepkim10, lipcem10, piklem10, plecki10,

5 literowe słowa:

ukują16, dując15, jupką15, klują15, kucją15, kując15, ląduj15, plują15, duklą14, duląc14, dulką14, dumką14, dupką14, duplą14, klupą14, kuląc14, kuplą14, lupką14, muląc14, muldą14, pucką14, pudlą14, pulką14, uleją14, upiją14, ciumą13, ciupą13, cuduj13, cumuj13, kleją13, kucią13, kuluj13, kupią13, kupuj13, lejąc13, lejką13, mdląc13, pecją13, pijąc13, pliją13, pucuj13, ulecą13, ulemą13, ulicą13, umilą13, celką12, cipką12, depcą12, dmące12, dupku12, eluuj12, klecą12, klemą12, klimą12, klipą12, kpiąc12, kulmu12, kupcu12, kupul12, lądem12, lepką12, lipką12, ludku12, lumpu12, mąkle12, mąkli12, miląc12, milką12, pądem12, pąkle12, pąkli12, pieją12, piląc12, plicą12, pliką12, pucku12, pudlu12, puklu12, ukuje12, ceduj11, celuj11, cieką11, cielą11, ciulu11, dekuj11, delią11, diluj11, diuku11, duciu11, ekipą11, epiką11, idące11, jelcu11, jukce11, jupce11, jupek11, jupki11, kącie11, kąpie11, kiecą11, kleju11, kluje11, kuciu11, kucje11, kucji11, kulej11, leicą11, lejcu11, lejku11, lepią11, lepuj11, licuj11, likuj11, lujem11, mącie11, mejlu11, melią11, mielą11, mulej11, picuj11, pieką11, pielą11, pikuj11, pluje11, udeku11, udupi11, uklej11, ukuci11, ukuli11, ulepu11, uliku11, clipu10, cudem10, decku10, deklu10, ducem10, dukle10, dukli10, dulce10, dulek10, dulki10, dumce10, dumek10, dumki10, dupce10, dupci10, dupek10, dupki10, duple10, dupli10, jucie10, jumie10, kelpu10, klemu10, klepu10, klipu10, kluce10, kucem10, kulce10, kumce10, kumci10, kumpi10, kupce10, kupel10, kuple10, kupli10, lepcu10, lipcu10, ludek10, ludem10, ludki10, lumpi10, lupce10, lupek10, lupki10, mdlej10, mdlij10, mleku10, mliku10, mulic10, pedlu10, piklu10, pilum10, pledu10, pliku10, pucek10, pucem10, pucki10, pudel10, pudem10, pudle10, pudli10, pukle10, pukli10, pulce10, pulek10, pulem10, pulki10, pumel10, ujmie10, uklep10, umiej10, upije10, ceiku9, cieku9, ciule9, cumie9, delij9, ducie9, dumie9, dupie9, epiku9, jedli9, kielu9, kijem9, kucie9, kumie9, kupie9, lejki9, lucie9, lumie9, lupie9, mejli9, melij9, milej9, pecji9, piecu9, plije9, pumie9, udeki9, uklei9, uleci9, ulemi9, ulepi9, ulice9, umiel9, upiec9, upiek9, celki8, cipek8, decki8, dekli8, dikce8, dilem8, dipem8, empik8, kicem8, kilce8, kilem8, kipem8, kleci8, klice8, lepik8, lepki8, licem8, lidem8, lipce8, lipek8, melik8, micel8, milce8, milek8, pedli8, picem8, piekl8, pikle8, plice8,

4 literowe słowa:

dują13, juką13, jumą13, kują13, ujdą13, ujmą13, cumą12, ducą12, dulą12, dumą12, dupą12, kulą12, kumą12, kupą12, lądu12, luką12, lupą12, mulą12, pądu12, pąku12, pucą12, puką12, pulą12, pumą12, ukąp12, uląc12, dmąc11, juku11, keją11, leją11, luju11, mdlą11, piją11, ukuj11, ąkli10, celą10, cipą10, cudu10, deką10, elką10, emką10, epką10, idąc10, kimą10, kipą10, kluj10, kpią10, kucu10, kudu10, lecą10, limą10, lipą10, ludu10, luku10, mące10, mąci10, mąki10, miką10, milą10, mucu10, mulu10, pąki10, pelą10, picą10, piką10, pilą10, pluj10, pucu10, pudu10, puku10, pulu10, udku10, udup10, deju9, duje9, ideą9, jemu9, juce9, juki9, kiju9, klup9, kuje9, kulm9, leju9, luje9, lump9, muld9, plum9, uedu9, ujem9, ulej9, upij9, ceku8, celu8, cepu8, ciul8, cium8, ciup8, clij8, deku8, demu8, dilu8, dimu8, dipu8, diuk8, dmij8, duce8, duli8, icku8, kelu8, kemu8, kicu8, kilu8, kipu8, klej8, kpij8, kuce8, kuci8, kule8, kuli8, kupi8, lejc8, leku8, lepu8, licu8, lidu8, liku8, limu8, luce8, luci8, ludi8, luki8, mejl8, melu8, milu8, muce8, mule8, muli8, picu8, piku8, plij8, puce8, puki8, pule8, puli8, pumi8, udek8, udem8, ulec8, ulem8, ulep8, ulic8, ulik8, umil8, clip7, deck7, kelp7, kije7, klem7, klep7, klim7, klip7, kpem7, mdli7, miej7, mlek7, mlik7, piej7, pije7, pled7, plic7, plik7, ucie7, umie7, cedi6, ceik6, ceki6, celi6, ciek6, ciel6, ciem6, ciep6, deki6, dile6, dmie6, ekip6, elki6, emki6, empi6, epik6, epki6, icek6, idem6, ilem6, keli6, kepi6, kice6, kiec6, kiel6, kiep6, kile6, klei6, kpie6, leci6, leic6, leki6, lepi6, lice6, like6, meli6, mice6, miel6, mile6, peli6, pice6, piec6, piel6, pile6,

3 literowe słowa:

clą9, dmą9, kąp9, ląc9, ląd9, mąk9, pąd9, pąk9, uuu9, duj8, idą8, juk8, jum8, keą8, kią8, kuj8, luj8, muu8, udu8, ujm8, ulu8, cud7, cum7, cup7, duc7, dul7, dum7, dup7, kuc7, kul7, kum7, kup7, lud7, luk7, lum7, lup7, muc7, mud7, mul7, puc7, pud7, puk7, pul7, pum7, uje7, dej6, ecu6, edu6, emu6, idu6, ilu6, jem6, kej6, kij6, lej6, leu6, mej6, pij6, piu6, ued6, ule6, uli6, cek5, cel5, cep5, cip5, cle5, cli5, dek5, dem5, dil5, dim5, dip5, kel5, kem5, kic5, kil5, kim5, kip5, kle5, kpi5, lec5, lek5, lep5, lic5, lid5, lik5, lim5, lip5, mel5, mik5, mil5, pel5, pic5, pik5, pil5, ple5, cie4, ile4, kei4, kie4, lei4, pie4,

2 literowe słowa:

8, 7, uu6, ku5, lu5, mu5, ud5, ul5, ej4, je4, ce3, ci3, de3, el3, em3, id3, il3, im3, ki3, li3, me3, mi3, pe3, pi3,


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty