Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa


Słowa z liter DUPLIKOWAŃ


10 literowe słowa:

duplikowań22,

9 literowe słowa:

dopukiwań20, odpukiwań20, podkuwali15,

8 literowe słowa:

podkulań20, klupowań19, odpluwań19, podkuwań19, puklowań19, opukiwań18, klipowań17, piklowań17, dopukali14, odpukali14, dokuwali13, kupalowi13, kupowali13, odkuwali13, padukowi13, upadkowi13, wolapiku13,

7 literowe słowa:

dokulań18, dopukań18, odpukań18, pokulań18, upodlań18, wpuklań18, dokuwań17, kulowań17, kupowań17, odkuwań17, opluwań17, dilowań15, likowań15, okpiwań15, pikowań15, podiwań15, podwiań15, pokiwań15, duplika13, dupliko13, podkula13, podkuli13, dupkowi12, dwupaki12, kauloid12, ludkowi12, ludwika12, odpluwa12, opukali12, podkuwa12, podwalu12, pudlowi12, puklowi12, ukopali12, widlaku12, wpukali12, dualowi11, koluwia11, okulawi11, okuwali11, upadowi11, wakuoli11, kladowi10, klapowi10, klipowa10, podwali10, podwika10, wkopali10, wolapik10,

6 literowe słowa:

odpluń17, opukań16, piukań16, ukopań16, wkulań16, wpukań16, kopalń15, okuwań15, podlań15, oplwań14, podwiń14, wkopań14, doiwań13, odwiań13, okiwań13, powiań13, duplik12, podkul12, dipolu11, dokula11, dokuli11, dokupi11, dopuka11, dukali11, dupola11, dupoli11, dwupak11, kopalu11, kopula11, kopuli11, kupali11, kupida11, kupido11, ludwik11, odkuli11, odkupi11, odpuka11, padoku11, paduki11, pakuli11, paliku11, pikolu11, pilaku11, pokalu11, pokula11, pokuli11, polaku11, poliku11, pukali11, upadki11, upadli11, upload11, upodla11, upodli11, wpukla11, wpukli11, apiolu10, dokuwa10, dwuoka10, dwuoki10, kowalu10, kulawi10, kulawo10, kulowa10, kulowi10, kuwado10, kwapiu10, ludowa10, ludowi10, lukowa10, lukowi10, lupowa10, lupowi10, odkuwa10, okulaw10, opluwa10, paliwu10, pawiku10, pilawu10, pudowa10, pudowi10, pukowi10, pulowi10, wakuol10, widoku10, wikolu10, wokalu10, wolaku10, apliko9, diakop9, dipola9, dopali9, idolka9, kopali9, odpali9, opadli9, padoki9, pikado9, pikola9, podali9, podwal9, podwik9, pokali9, pokwil9, polaki9, polika9, widlak9, wpadki9, wpadko9, wpadli9, aldowi8, alpowi8, dowali8, kapowi8, kilowa8, kopaiw8, kowali8, lakowi8, lipowa8, odwali8, okpiwa8, oliwka8, padowi8, pakowi8, paliwo8, palowi8, pikawo8, pikowa8, pokiwa8, powali8, walido8, woalki8, wokali8, wolaki8,

5 literowe słowa:

dukań15, kulań15, lukań15, pukań15, kawuń14, dolań13, kidań13, kopań13, odlań13, pikań13, plwań13, podań13, polań13, kiwań12, odwiń12, powiń12, wańki12, wańko12, wońka12, wońki12, owiań11, dokup10, dukla10, dukli10, duklo10, dulka10, dulki10, dulko10, dupka10, dupki10, dupko10, dupla10, dupli10, duplo10, dupol10, kladu10, klipu10, klupa10, klupo10, kupal10, kupla10, kupli10, kuplo10, lodku10, ludka10, ludki10, lupka10, lupki10, lupko10, odkup10, paduk10, piklu10, pliku10, pokul10, pudla10, pudli10, pukla10, pukli10, pulka10, pulki10, pulko10, audik9, diaku9, dialu9, diolu9, diuka9, doula9, douli9, duali9, duola9, duoli9, idolu9, kapui9, kapuo9, kulaw9, kuwad9, kwapu9, laiku9, laudo9, ludia9, okapu9, okuli9, okupi9, opadu9, opalu9, opuka9, piuka9, piwku9, poliu9, udali9, ukwap9, ulika9, upali9, wilku9, wkopu9, wkula9, wkuli9, wkupi9, wpuka9, aplik8, audio8, dipol8, doiwu8, dopal8, kalpo8, klapo8, klipa8, klipo8, klopa8, kopal8, lipka8, lipko8, lodka8, lodki8, odpal8, okuwa8, owalu8, padli8, padok8, palik8, palki8, palko8, pawiu8, pikad8, pikla8, pilak8, plika8, pliko8, podli8, pokal8, polak8, polik8, polka8, polki8, udowa8, udowi8, ulowa8, ulowi8, uwali8, uwola8, uwoli8, woalu8, apiol7, dalio7, dawki7, dawko7, dowal7, idola7, ipoda7, kalio7, klawi7, klawo7, koali7, kolia7, kopia7, kowal7, kpowi7, kwapi7, lokai7, odwal7, okapi7, opali7, oplwa7, palio7, paliw7, pawik7, pikaw7, pilaw7, piwka7, piwko7, podia7, polia7, powal7, walid7, walki7, walko7, wdali7, widok7, wikol7, wilka7, wokal7, wolak7, doiwa6, okiwa6, oliwa6, owaki6, owali6, pawio6, wiola6, woali6,

4 literowe słowa:

pluń14, udań13, ulań13, uliń13, dlań12, uwiń12, olań11, piań11, wapń11, wdań11, wlań11, owiń10, wiań10, wioń10, klup9, dilu8, dipu8, diuk8, doku8, doul8, dual8, duka8, duli8, duol8, dupa8, dupo8, kapu8, kilu8, kipu8, kodu8, kolu8, kula8, kuli8, kulo8, kupa8, kupi8, kupo8, laku8, laud8, lidu8, liku8, lodu8, loku8, luda8, ludi8, luka8, luki8, luko8, lupa8, lupo8, okup8, oplu8, padu8, paku8, palu8, piku8, polu8, puda8, puka8, puki8, puko8, pula8, puli8, pulo8, udka8, udko8, ukap8, ukol8, ukop8, ulik8, upad8, upal8, wkul8, wkup8, adiu7, audi7, auli7, aulo7, kalp7, klad7, klap7, klip7, klop7, piwu7, plik7, uadi7, udoi7, ukoi7, ulwa7, ulwo7, upoi7, uwal7, uwol7, wadu7, walu7, widu7, wodu7, woku7, wolu7, alki6, alko6, apli6, aplo6, dali6, diak6, dial6, diol6, doki6, dola6, doli6, idol6, ipad6, ipod6, kadi6, kaid6, kali6, kalo6, kapo6, kida6, kila6, kilo6, kipa6, kipo6, koda6, kola6, koli6, kopa6, kopi6, kwap6, kwil6, lado6, laik6, laki6, lako6, lido6, lipa6, lipo6, loda6, loka6, loki6, okap6, okpi6, opad6, opak6, opal6, opla6, opli6, paki6, pako6, pali6, pika6, piko6, pila6, pilo6, plai6, plwa6, poda6, pola6, uowa6, uowi6, walk6, wilk6, wkol6, wkop6, akio5, aloi5, diwa5, diwo5, doiw5, dwoi5, kawi5, kawo5, kiwa5, lawo5, liwa5, liwo5, lwia5, lwio5, odia5, oliw5, opia5, owad5, owak5, owal5, pawi5, piwa5, piwo5, wadi5, wado5, waki5, wali5, wiol5, woal5, woda5, woka5, woki5, wola5, woli5, wpoi5,

3 literowe słowa:

luń12, dań10, doń10, kań10, koń10, lań10, pań10, poń10, wiń9, woń9, dul7, dup7, kul7, kup7, lud7, luk7, lup7, pud7, puk7, pul7, duo6, dwu6, idu6, ilu6, lwu6, oku6, opu6, piu6, uda6, udo6, ula6, uli6, ulw6, ald5, alk5, alp5, dal5, dil5, dip5, dla5, dok5, dol5, kal5, kap5, kil5, kip5, klo5, kod5, kol5, kop5, kpa5, kpi5, lad5, lak5, lid5, lik5, lip5, lok5, pad5, pak5, pal5, pik5, pil5, pod5, ali4, alo4, dao4, diw4, doi4, dwa4, ido4, kaw4, kia4, kio4, koi4, kwa4, kwi4, kwo4, lai4, law4, liw4, lwa4, lwi4, oda4, oka4, pai4, paw4, pia4, piw4, poi4, wad4, wal4, wda4, wid4, wok4, iwa3, iwo3, owa3, owi3, wio3,

2 literowe słowa:

8, ku5, lu5, ud5, ul5, au4, wu4, ad3, al3, da3, do3, id3, il3, ka3, ki3, ko3, la3, li3, od3, ok3, op3, pa3, pi3, po3, iw2,


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty