Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter BOTSWAŃSKOŚCIĄ

Z liter BOTSWAŃSKOŚCIĄ można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

botswańskością33,

13 literowe słowa:

botswańskości28,

11 literowe słowa:

kastowością22,

10 literowe słowa:

bańskością28, bońskością28, sońskością26, botswańską24, botswański20, botswańsko20, kasowością20, wąsoskości20, obcasikową18, kastowości17,

9 literowe słowa:

bańskości23, bońskości23, bostońską23, obściskań23, boskością21, obskością21, sońskości21, bostońska19, bostoński19, saskością19, ostańcowi17, ciotowską16, kasowości15, stoiskową15, obcasisko13, sabotkowi13, sobkostwa13, ciotowska12, stoiskowa11,

8 literowe słowa:

sabińską21, cisańską20, witońską20, wścibską20, kościstą19, sawińską19, obciskań18, wąskości18, boksowań17, obciosań17, bacowską16, basistką16, batikową16, bąkowaci16, boskości16, oboistką16, obskości16, obściska16, okitowań16, witońska16, witońsko16, wścibska16, wścibsko16, boiskową15, kątowaci15, koścista15, kotwiąca15, obcasową15, obstawią15, osobistą15, ostiacką15, sawińsko15, skacistą15, stosowań15, wotiacką15, ciastową14, cisowatą14, iksowatą14, saskości14, siatkową14, stawiską14, tosowską14, oasowską13, bacowski12, bacowsko12, basistko12, obcasisk12, oboistka12, sobkostw12, boiskowa11, bosakowi11, kostowca11, kotowaci11, obcasowi11, osobista11, ostiacko11, sabotowi11, skacisto11, skitowca11, iksowato10, ostowaci10, stawisko10, tosowska10, tosowski10, oasowski9,

7 literowe słowa:

świńską22, bańkową20, obkąsań20, końcową19, ściskań19, tańcową19, osiąkań18, osińską18, ściosań18, świńska18, świńsko18, świstań18, wsiąkań18, ościstą17, świątka17, świątko17, bańkowi16, obcowań16, obsikań16, oświatą16, bakistą15, bisowań15, kitowań15, kocowań15, końcowa15, końcowi15, kotowań15, obwisań15, octowań15, okwitań15, sobocką15, tańcowi15, tokowań15, wciskań15, basistą14, boksową14, kotwiąc14, kotwicą14, oboistą14, obstawą14, ociosań14, osińska14, osińsko14, otwocką14, skibową14, stoicką14, tkwiąca14, toaścik14, tościka14, wabiąco14, wciosań14, kastową13, kwasicą13, kwasotą13, okowitą13, osiowań13, ostwicą13, oścista13, sitkową13, skatową13, skitową13, sokistą13, stawiąc13, stokową13, świstak13, świstka13, wąsatki13, wąsatko13, ciosową12, osikową12, osowatą12, ostawią12, oświato12, siwooką12, swoistą12, wąsiska12, wąsisko12, wąsoska12, wąsoski12, wąsosko12, bakisto11, bitowca11, botkowi11, obcasik11, obciska11, sabotki11, sobocka11, sobocki11, baksowi10, basisto10, baskowi10, boksowa10, boksowi10, ciastko10, kotowca10, kotwica10, kotwico10, obciosa10, oboista10, obstawi10, obstawo10, otwocka10, otwocki10, scabowi10, skibowa10, sobkowi10, stoicka10, stoicko10, wcistka10, bassowi9, bossowi9, kastowi9, kastowo9, kwasico9, kwasoto9, okowita9, ostwica9, ostwico9, scatowi9, sitkowa9, sitowca9, skatowi9, skitowa9, skotowi9, sokista9, sokisto9, stoiska9, stoisko9, stokowa9, stokowi9, stosika9, taksowi9, tiokwas9, ciosowa8, osikowa8, osiowca8, osowaci8, owsiska8, owsisko8, saksowi8, siwooka8, skosowi8, ssakowi8, stosowi8, swoista8,

6 literowe słowa:

bańską19, bońską19, obońką19, ścibań19, aońską17, siąkań17, sońską17, świbką17, świńsk17, świtań17, wińską17, kością16, świtką16, bański15, bańsko15, bońska15, boński15, bońsko15, obońka15, obońki15, obstań15, waścią15, ciskań14, kobitą14, obsiań14, obwiań14, wbitką14, aoński13, bawiąc13, bąkowi13, bitową13, ciosań13, ciotką13, cwańsi13, itacką13, kociąt13, obiatą13, obkąsa13, obwitą13, okiwań13, osikań13, sobaką13, sobotą13, sońska13, soński13, sońsko13, świbka13, świbko13, tkwiąc13, tościk13, wabiąc13, wińska13, wińsko13, aktową12, astiką12, basową12, bisową12, kawcią12, kątowa12, kątowi12, kątowo12, kitową12, kitwaś12, kocową12, kotwią12, octową12, oktawą12, siatką12, stawką12, swatką12, ściska12, świtka12, świtko12, tacową12, takową12, tikową12, tokową12, wiatką12, wiotką12, wotską12, cisawą11, cisową11, iksową11, kasową11, osiąka11, ostwią11, oścowi11, oświat11, owistą11, owsicą11, sakową11, sitową11, sokową11, sowitą11, ssawką11, stawią11, ściosa11, śwista11, wąsaci11, wąsika11, wąsisk11, wioską11, wsiąka11, bakist10, botoks10, cwibak10, kobita10, kobito10, osiową10, sosową10, toboka10, toboki10, wbitka10, wbitko10, bakowi9, batowi9, bitowa9, boiska9, boisko9, bokowi9, bosaki9, botowi9, cabowi9, ciotka9, ciotko9, cobowi9, cowboi9, itacko9, kobowi9, kotwic9, kowboi9, obcios9, obiato9, obkosi9, obsika9, obstaw9, obstoi9, obwita9, obwito9, sobaki9, sobako9, sobota9, tabowi9, aktowi8, astiko8, basowi8, basowo8, bisowa8, ciasto8, ciosak8, kacowi8, katowi8, kawcio8, kitowa8, kocowa8, kocowi8, kotowi8, ktosia8, kwasic8, kwasot8, obwisa8, octowa8, octowi8, okowit8, oktawo8, okwiat8, okwita8, ostwic8, owocka8, owocki8, siatko8, stawik8, stawki8, stawko8, stoika8, stoisk8, stosik8, swatki8, swatko8, tacowi8, takowi8, tikowa8, tokowa8, tokowi8, twiksa8, wciska8, wiatko8, wiotka8, wiotko8, wotska8, wotski8, cisowa7, iksowa7, kasowi7, kasowo7, kosowi7, ociosa7, ostawi7, ostowi7, owista7, owisto7, owsica7, owsico7, owsika7, owsisk7, sakowi7, sitowa7, skwasi7, sokowa7, sokowi7, sowita7, ssawki7, ssawko7, wciosa7, wioska7, wiosko7, wsioka7, osiowa6, sosowa6, sosowi6,

5 literowe słowa:

bańką18, bąkań18, baśką16, ińską16, kąsań16, kośbą16, wańką16, wońką16, oświń15, bańki14, bańko14, ością14, świąt14, świtą14, bitką13, cokań13, kicań13, końca13, obwiń13, abstą12, baśki12, baśko12, biotą12, bitwą12, boską12, ińska12, ińsko12, iskań12, kasbą12, kiwań12, kobią12, kosoń12, kośba12, kośbo12, obitą12, obkoś12, obską12, ostań12, sikań12, sińca12, skibą12, tacką12, tańsi12, wańki12, wańko12, wbitą12, wińca12, wińsk12, witań12, wońka12, wońki12, wońko12, wstań12, wścib12, bawią11, ciotą11, cistą11, ikstą11, kacią11, kastą11, kocią11, kości11, kotwą11, kwotą11, obawą11, okocą11, osiań11, osobą11, ostką11, owiań11, owioń11, śakti11, ścisk11, taksą11, tkwią11, wabią11, watką11, wątki11, wicką11, witką11, wsiań11, ciosą10, kissą10, okową10, osiką10, osoką10, ostwą10, otawą10, owaką10, owitą10, sakwą10, saską10, siaką10, siatą10, siąka10, siksą10, sitwą10, siwką10, skową10, skwaś10, ssąca10, ssąco10, stawą10, świat10, świst10, świta10, świto10, waści10, wąsik10, wąska10, wąski10, wąsko10, wiatą10, wiską10, wiśta10, wsiąk10, asową9, bacik9, batik9, bicka9, bitka9, bitko9, botka9, botki9, kobit9, sowią9, ssawą9, tobok9, absto8, baski8, biaks8, biota8, bioto8, bitwa8, bitwo8, biwak8, boisk8, bosak8, boska8, boski8, bosko8, kasbo8, kobia8, kobio8, obcas8, obiat8, obita8, obito8, obska8, obski8, obsko8, sabot8, skiba8, skibo8, sobak8, sobka8, sobki8, tacki8, tacko8, wabik8, wbita8, wbito8, actio7, astik7, bossa7, ciast7, ciota7, cioto7, cisak7, ciska7, cista7, cisto7, cosik7, iksta7, kasto7, kawci7, koati7, kocia7, kocio7, kotwa7, kotwi7, kotwo7, kwast7, kwiat7, kwica7, kwita7, kwoca7, kwota7, kwoto7, obawo7, okoci7, oktaw7, osoba7, ostka7, ostki7, ostko7, otoka7, otoki7, sitak7, sitka7, sitko7, skaci7, skota7, skwat7, stoik7, stoki7, tacos7, taksi7, takso7, twiks7, wacik7, wacki7, watki7, watko7, wcisk7, wicka7, witka7, witko7, wtoki7, aksis6, atowi6, casio6, ciosa6, cioso6, kissa6, kisso6, kwasi6, ocios6, okiwa6, okosi6, okowa6, osika6, osiko6, osoka6, osoki6, ostaw6, ostoi6, ostwa6, ostwi6, ostwo6, otawo6, owaki6, owako6, owita6, owito6, owsic6, owsik6, sakwo6, saski6, sasko6, siako6, siato6, siksa6, sikso6, sitwa6, sitwo6, siwak6, siwca6, siwka6, siwko6, skosa6, skosi6, skowa6, skowo6, sosik6, ssaki6, stawi6, stawo6, swaci6, swaki6, towos6, wcios6, wiato6, wiska6, wisko6, wista6, woski6, wsiok6, asowi5, ossia5, oswoi5, sowia5, sowio5, ssawo5,

4 literowe słowa:

baśń16, świń14, waśń14, ośką13, tkań12, bacą11, baką11, bąka11, bąki11, bitą11, kośb11, obcą11, okoń11, skiń11, stań11, ścib11, tobą11, biwą10, bosą10, katą10, kąta10, kitą10, kocą10, kotą10, ktoś10, owiń10, siań10, sobą10, ssań10, tacą10, taką10, tiką10, wiań10, wioń10, akią9, casą9, kasą9, kawą9, kąsa9, kosą9, kwaś9, okoś9, oską9, ośca9, ości9, ośka9, ośki9, ośko9, owcą9, siką9, skiś9, skoś9, ssąc9, stoą9, świt9, watą9, witą9, woką9, osią8, siwą8, sową8, wąsa8, wsią8, abst7, baco7, baki7, bako7, baks7, biot7, bita7, bito7, bitw7, boki7, boks7, boot7, bota7, coba7, kabi7, kasb7, koba7, kobo7, obca7, obco7, obok7, scab7, skib7, bass6, bawi6, bias6, bios6, biwa6, biwo6, bosa6, bosi6, boso6, boss6, ciot6, cist6, cito6, coka6, icka6, kaci6, kast6, kato6, kiat6, kica6, kita6, kito6, koca6, koci6, kota6, koto6, kotw6, kwic6, kwit6, kwoc6, kwot6, obaw6, oboi6, otok6, scat6, skat6, skit6, skot6, stok6, taco6, taki6, tako6, taks6, tico6, tika6, tiko6, tkwi6, toki6, wabi6, wikt6, wtok6, akio5, caso5, ciao5, cios5, cisa5, cwai5, ikos5, iksa5, iska5, kaso5, kawi5, kawo5, kiss5, kiwa5, kosa5, kosi5, koso5, kwas5, osik5, oska5, oski5, osok5, otaw5, owak5, owca5, owco5, owoc5, saki5, saks5, sakw5, sati5, siak5, siat5, sika5, siko5, siks5, sita5, sito5, sitw5, skos5, soki5, ssak5, stai5, staw5, stoa5, stoi5, stoo5, stos5, swak5, swat5, swot5, twoi5, waki5, wato5, wiat5, wica5, wist5, wita5, wito5, woka5, woki5, woko5, wosk5, wota5, osia4, osio4, ossi4, owsa4, siwa4, siwo4, sowa4, sowi4, sowo4, ssaw4, swoi4, wasi4, wisa4, wsio4,

3 literowe słowa:

bań11, toń10, sań9, woń9, bak6, bat6, bok6, bot6, kob6, tab6, abo5, akt5, bas5, baw5, boa5, kat5, kot5, kto5, oba5, tak5, tka5, tok5, wab5, kas4, kos4, kwo4, oka4, sak4, ska4, sok4, sto4, tao4, tas4, tss4, twa4, wat4, wok4, osa3, owa3, sas3, sos3, swa3, was3,Najdłuższe wyrazy z liter BOTSWAŃSKOŚCIĄ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter BOTSWAŃSKOŚCIĄ to

botswańskością

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

botswańskości

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa BOTSWAŃSKOŚCIĄ

Ze słowa BOTSWAŃSKOŚCIĄ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter BOTSWAŃSKOŚCIĄ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter BOTSWAŃSKOŚCIĄ to

botswańskością

. 33 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

bańskością

. wartość punktowa tego słowa to: 28

Informacje szczegółowe o słowie BOTSWAŃSKOŚCIĄ

Samogłoski

Ilość samogłosek: 5

Występujące samogłoski: A, I, O, O, Ą

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 9

Występujące spółgłoski: B, C, K, S, S, T, W, Ń, Ś

Litery

Ilość wszystkich liter: 14

Litery w słowie BOTSWAŃSKOŚCIĄ w kolejności alfabetycznej: A, B, C, I, K, O, O, S, S, T, W, Ą, Ń, Ś

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ś, Ń, Ą, W, T, S, S, O, O, K, I, C, B, A


Jak prawidłowo wymawiać słowo BOTSWAŃSKOŚCIĄAnaliza liter - słowo BOTSWAŃSKOŚCIĄ

Słowo BOTSWAŃSKOŚCIĄ po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: A, Ą, B, C, I, K, Ń, O, S, Ś, T, W . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera A w słowie BOTSWAŃSKOŚCIĄ

Wyrazy na literę A

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 59
4 271
5 732
6 1805
7 3516
8 5407
9 7531
10 9234
11 9715
12 9145
13 7672
14 6185
15 4643

Rozkład wyrazów na literę A

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
59
4 Ilość słów
271
5 Ilość słów
732
6 Ilość słów
1805
7 Ilość słów
3516
8 Ilość słów
5407
9 Ilość słów
7531
10 Ilość słów
9234
11 Ilość słów
9715
12 Ilość słów
9145
13 Ilość słów
7672
14 Ilość słów
6185
15 Ilość słów
4643

Wyrazy kończące się literę A

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 83
4 879
5 3140
6 6566
7 12471
8 19154
9 26059
10 31032
11 32614
12 32051
13 29784
14 25122
15 19028

Rozkład wyrazów kończących się literą A

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
83
4 Ilość słów
879
5 Ilość słów
3140
6 Ilość słów
6566
7 Ilość słów
12471
8 Ilość słów
19154
9 Ilość słów
26059
10 Ilość słów
31032
11 Ilość słów
32614
12 Ilość słów
32051
13 Ilość słów
29784
14 Ilość słów
25122
15 Ilość słów
19028

Wystąpienia litery A w słowach polskich

Ilość wystąpień litery A Ilość słów
0 891858
1 1261627
2 691472
3 167614
4 17526
5 727
6 15

Rozkład słow według wystąpień litery A

0 Ilość słów
891858
1 Ilość słów
1261627
2 Ilość słów
691472
3 Ilość słów
167614
4 Ilość słów
17526
5 Ilość słów
727
6 Ilość słów
15

Litera Ą w słowie BOTSWAŃSKOŚCIĄ

Wyrazy na literę Ą

Ilość liter Ilość słów
4 5
5 2
6 4

Rozkład wyrazów na literę Ą

4 Ilość słów
5
5 Ilość słów
2
6 Ilość słów
4

Wyrazy kończące się literę Ą

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 55
4 622
5 2407
6 5011
7 9657
8 14794
9 19613
10 22662
11 24010
12 23880
13 22115
14 18686
15 14273

Rozkład wyrazów kończących się literą Ą

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
55
4 Ilość słów
622
5 Ilość słów
2407
6 Ilość słów
5011
7 Ilość słów
9657
8 Ilość słów
14794
9 Ilość słów
19613
10 Ilość słów
22662
11 Ilość słów
24010
12 Ilość słów
23880
13 Ilość słów
22115
14 Ilość słów
18686
15 Ilość słów
14273

Wystąpienia litery Ą w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ą Ilość słów
0 2617353
1 385358
2 27568
3 560

Rozkład słow według wystąpień litery Ą

0 Ilość słów
2617353
1 Ilość słów
385358
2 Ilość słów
27568
3 Ilość słów
560

Litera B w słowie BOTSWAŃSKOŚCIĄ

Wyrazy na literę B

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 96
4 472
5 1471
6 3012
7 5431
8 8552
9 10572
10 11710
11 10737
12 9023
13 6818
14 4946
15 3316

Rozkład wyrazów na literę B

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
96
4 Ilość słów
472
5 Ilość słów
1471
6 Ilość słów
3012
7 Ilość słów
5431
8 Ilość słów
8552
9 Ilość słów
10572
10 Ilość słów
11710
11 Ilość słów
10737
12 Ilość słów
9023
13 Ilość słów
6818
14 Ilość słów
4946
15 Ilość słów
3316

Wyrazy kończące się literę B

Ilość liter Ilość słów
3 49
4 102
5 157
6 126
7 96
8 67
9 33
10 22
11 18
12 4
13 3

Rozkład wyrazów kończących się literą B

3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
102
5 Ilość słów
157
6 Ilość słów
126
7 Ilość słów
96
8 Ilość słów
67
9 Ilość słów
33
10 Ilość słów
22
11 Ilość słów
18
12 Ilość słów
4
13 Ilość słów
3

Wystąpienia litery B w słowach polskich

Ilość wystąpień litery B Ilość słów
0 2417531
1 568523
2 43782
3 1003

Rozkład słow według wystąpień litery B

0 Ilość słów
2417531
1 Ilość słów
568523
2 Ilość słów
43782
3 Ilość słów
1003

Litera C w słowie BOTSWAŃSKOŚCIĄ

Wyrazy na literę C

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 63
4 290
5 1045
6 2402
7 4536
8 6709
9 8588
10 9304
11 8895
12 7651
13 5847
14 4370
15 3278

Rozkład wyrazów na literę C

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
290
5 Ilość słów
1045
6 Ilość słów
2402
7 Ilość słów
4536
8 Ilość słów
6709
9 Ilość słów
8588
10 Ilość słów
9304
11 Ilość słów
8895
12 Ilość słów
7651
13 Ilość słów
5847
14 Ilość słów
4370
15 Ilość słów
3278

Wyrazy kończące się literę C

Ilość liter Ilość słów
3 32
4 86
5 238
6 589
7 987
8 1691
9 2411
10 2552
11 2209
12 1662
13 1100
14 647
15 326

Rozkład wyrazów kończących się literą C

3 Ilość słów
32
4 Ilość słów
86
5 Ilość słów
238
6 Ilość słów
589
7 Ilość słów
987
8 Ilość słów
1691
9 Ilość słów
2411
10 Ilość słów
2552
11 Ilość słów
2209
12 Ilość słów
1662
13 Ilość słów
1100
14 Ilość słów
647
15 Ilość słów
326

Wystąpienia litery C w słowach polskich

Ilość wystąpień litery C Ilość słów
0 1828059
1 1011929
2 177312
3 13063
4 471
5 5

Rozkład słow według wystąpień litery C

0 Ilość słów
1828059
1 Ilość słów
1011929
2 Ilość słów
177312
3 Ilość słów
13063
4 Ilość słów
471
5 Ilość słów
5

Litera I w słowie BOTSWAŃSKOŚCIĄ

Wyrazy na literę I

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 39
4 144
5 319
6 648
7 1249
8 1962
9 2595
10 3574
11 3730
12 3750
13 3235
14 2620
15 1938

Rozkład wyrazów na literę I

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
319
6 Ilość słów
648
7 Ilość słów
1249
8 Ilość słów
1962
9 Ilość słów
2595
10 Ilość słów
3574
11 Ilość słów
3730
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
3235
14 Ilość słów
2620
15 Ilość słów
1938

Wyrazy kończące się literę I

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 64
4 517
5 2118
6 5704
7 13147
8 22788
9 34327
10 43392
11 51181
12 55175
13 53558
14 49383
15 43225

Rozkład wyrazów kończących się literą I

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
64
4 Ilość słów
517
5 Ilość słów
2118
6 Ilość słów
5704
7 Ilość słów
13147
8 Ilość słów
22788
9 Ilość słów
34327
10 Ilość słów
43392
11 Ilość słów
51181
12 Ilość słów
55175
13 Ilość słów
53558
14 Ilość słów
49383
15 Ilość słów
43225

Wystąpienia litery I w słowach polskich

Ilość wystąpień litery I Ilość słów
0 966757
1 1262697
2 630934
3 153279
4 16575
5 594
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery I

0 Ilość słów
966757
1 Ilość słów
1262697
2 Ilość słów
630934
3 Ilość słów
153279
4 Ilość słów
16575
5 Ilość słów
594
6 Ilość słów
3

Litera K w słowie BOTSWAŃSKOŚCIĄ

Wyrazy na literę K

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 572
5 2206
6 5043
7 8859
8 13333
9 17301
10 19261
11 19128
12 16960
13 13467
14 10141
15 6855

Rozkład wyrazów na literę K

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
572
5 Ilość słów
2206
6 Ilość słów
5043
7 Ilość słów
8859
8 Ilość słów
13333
9 Ilość słów
17301
10 Ilość słów
19261
11 Ilość słów
19128
12 Ilość słów
16960
13 Ilość słów
13467
14 Ilość słów
10141
15 Ilość słów
6855

Wyrazy kończące się literę K

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 71
4 203
5 754
6 1368
7 2384
8 3055
9 3035
10 2542
11 1935
12 1270
13 822
14 507
15 282

Rozkład wyrazów kończących się literą K

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
71
4 Ilość słów
203
5 Ilość słów
754
6 Ilość słów
1368
7 Ilość słów
2384
8 Ilość słów
3055
9 Ilość słów
3035
10 Ilość słów
2542
11 Ilość słów
1935
12 Ilość słów
1270
13 Ilość słów
822
14 Ilość słów
507
15 Ilość słów
282

Wystąpienia litery K w słowach polskich

Ilość wystąpień litery K Ilość słów
0 2045454
1 869507
2 111382
3 4450
4 46

Rozkład słow według wystąpień litery K

0 Ilość słów
2045454
1 Ilość słów
869507
2 Ilość słów
111382
3 Ilość słów
4450
4 Ilość słów
46

Litera Ń w słowie BOTSWAŃSKOŚCIĄ

W języku polskim nie występują słowa rozpoczynające się od litery Ń

Wyrazy kończące się literę Ń

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 32
4 108
5 377
6 1086
7 2456
8 4156
9 5305
10 6144
11 6828
12 6367
13 5138
14 3819
15 2434

Rozkład wyrazów kończących się literą Ń

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
32
4 Ilość słów
108
5 Ilość słów
377
6 Ilość słów
1086
7 Ilość słów
2456
8 Ilość słów
4156
9 Ilość słów
5305
10 Ilość słów
6144
11 Ilość słów
6828
12 Ilość słów
6367
13 Ilość słów
5138
14 Ilość słów
3819
15 Ilość słów
2434

Wystąpienia litery Ń w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ń Ilość słów
0 2927790
1 102862
2 187

Rozkład słow według wystąpień litery Ń

0 Ilość słów
2927790
1 Ilość słów
102862
2 Ilość słów
187

Litera O w słowie BOTSWAŃSKOŚCIĄ

Wyrazy na literę O

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 65
4 409
5 1401
6 4192
7 9360
8 16569
9 24207
10 29686
11 30297
12 26446
13 20161
14 14324
15 9613

Rozkład wyrazów na literę O

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
65
4 Ilość słów
409
5 Ilość słów
1401
6 Ilość słów
4192
7 Ilość słów
9360
8 Ilość słów
16569
9 Ilość słów
24207
10 Ilość słów
29686
11 Ilość słów
30297
12 Ilość słów
26446
13 Ilość słów
20161
14 Ilość słów
14324
15 Ilość słów
9613

Wyrazy kończące się literę O

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 63
4 601
5 1958
6 3592
7 7070
8 12134
9 17893
10 21799
11 24620
12 25392
13 24839
14 23699
15 21146

Rozkład wyrazów kończących się literą O

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
601
5 Ilość słów
1958
6 Ilość słów
3592
7 Ilość słów
7070
8 Ilość słów
12134
9 Ilość słów
17893
10 Ilość słów
21799
11 Ilość słów
24620
12 Ilość słów
25392
13 Ilość słów
24839
14 Ilość słów
23699
15 Ilość słów
21146

Wystąpienia litery O w słowach polskich

Ilość wystąpień litery O Ilość słów
0 1083172
1 1279044
2 539953
3 113711
4 13919
5 989
6 49
7 2

Rozkład słow według wystąpień litery O

0 Ilość słów
1083172
1 Ilość słów
1279044
2 Ilość słów
539953
3 Ilość słów
113711
4 Ilość słów
13919
5 Ilość słów
989
6 Ilość słów
49
7 Ilość słów
2

Litera S w słowie BOTSWAŃSKOŚCIĄ

Wyrazy na literę S

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 79
4 572
5 2317
6 5673
7 10762
8 17032
9 22936
10 27033
11 27362
12 24547
13 20413
14 15590
15 11840

Rozkład wyrazów na literę S

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
79
4 Ilość słów
572
5 Ilość słów
2317
6 Ilość słów
5673
7 Ilość słów
10762
8 Ilość słów
17032
9 Ilość słów
22936
10 Ilość słów
27033
11 Ilość słów
27362
12 Ilość słów
24547
13 Ilość słów
20413
14 Ilość słów
15590
15 Ilość słów
11840

Wyrazy kończące się literę S

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 60
4 187
5 331
6 387
7 361
8 271
9 241
10 138
11 89
12 42
13 29
14 11
15 1

Rozkład wyrazów kończących się literą S

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
60
4 Ilość słów
187
5 Ilość słów
331
6 Ilość słów
387
7 Ilość słów
361
8 Ilość słów
271
9 Ilość słów
241
10 Ilość słów
138
11 Ilość słów
89
12 Ilość słów
42
13 Ilość słów
29
14 Ilość słów
11
15 Ilość słów
1

Wystąpienia litery S w słowach polskich

Ilość wystąpień litery S Ilość słów
0 2011402
1 913075
2 101900
3 4382
4 73
5 7

Rozkład słow według wystąpień litery S

0 Ilość słów
2011402
1 Ilość słów
913075
2 Ilość słów
101900
3 Ilość słów
4382
4 Ilość słów
73
5 Ilość słów
7

Litera Ś w słowie BOTSWAŃSKOŚCIĄ

Wyrazy na literę Ś

Ilość liter Ilość słów
3 7
4 39
5 166
6 499
7 984
8 1496
9 2198
10 2413
11 2204
12 1870
13 1320
14 995
15 622

Rozkład wyrazów na literę Ś

3 Ilość słów
7
4 Ilość słów
39
5 Ilość słów
166
6 Ilość słów
499
7 Ilość słów
984
8 Ilość słów
1496
9 Ilość słów
2198
10 Ilość słów
2413
11 Ilość słów
2204
12 Ilość słów
1870
13 Ilość słów
1320
14 Ilość słów
995
15 Ilość słów
622

Wyrazy kończące się literę Ś

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 27
4 44
5 170
6 414
7 1297
8 3732
9 7761
10 12441
11 15469
12 15882
13 13917
14 10783
15 7433

Rozkład wyrazów kończących się literą Ś

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
27
4 Ilość słów
44
5 Ilość słów
170
6 Ilość słów
414
7 Ilość słów
1297
8 Ilość słów
3732
9 Ilość słów
7761
10 Ilość słów
12441
11 Ilość słów
15469
12 Ilość słów
15882
13 Ilość słów
13917
14 Ilość słów
10783
15 Ilość słów
7433

Wystąpienia litery Ś w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ś Ilość słów
0 2688786
1 332144
2 9854
3 55

Rozkład słow według wystąpień litery Ś

0 Ilość słów
2688786
1 Ilość słów
332144
2 Ilość słów
9854
3 Ilość słów
55

Litera T w słowie BOTSWAŃSKOŚCIĄ

Wyrazy na literę T

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 86
4 387
5 1293
6 2714
7 4734
8 6971
9 8860
10 9619
11 9379
12 7798
13 6410
14 4940
15 3627

Rozkład wyrazów na literę T

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
86
4 Ilość słów
387
5 Ilość słów
1293
6 Ilość słów
2714
7 Ilość słów
4734
8 Ilość słów
6971
9 Ilość słów
8860
10 Ilość słów
9619
11 Ilość słów
9379
12 Ilość słów
7798
13 Ilość słów
6410
14 Ilość słów
4940
15 Ilość słów
3627

Wyrazy kończące się literę T

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 82
4 249
5 571
6 783
7 842
8 820
9 610
10 416
11 246
12 110
13 74
14 34
15 13

Rozkład wyrazów kończących się literą T

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
82
4 Ilość słów
249
5 Ilość słów
571
6 Ilość słów
783
7 Ilość słów
842
8 Ilość słów
820
9 Ilość słów
610
10 Ilość słów
416
11 Ilość słów
246
12 Ilość słów
110
13 Ilość słów
74
14 Ilość słów
34
15 Ilość słów
13

Wystąpienia litery T w słowach polskich

Ilość wystąpień litery T Ilość słów
0 2187191
1 758863
2 80773
3 3931
4 81

Rozkład słow według wystąpień litery T

0 Ilość słów
2187191
1 Ilość słów
758863
2 Ilość słów
80773
3 Ilość słów
3931
4 Ilość słów
81

Litera W w słowie BOTSWAŃSKOŚCIĄ

Wyrazy na literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 66
4 412
5 1749
6 4393
7 9840
8 17451
9 26074
10 32232
11 34524
12 32073
13 26459
14 20075
15 14361

Rozkład wyrazów na literę W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
66
4 Ilość słów
412
5 Ilość słów
1749
6 Ilość słów
4393
7 Ilość słów
9840
8 Ilość słów
17451
9 Ilość słów
26074
10 Ilość słów
32232
11 Ilość słów
34524
12 Ilość słów
32073
13 Ilość słów
26459
14 Ilość słów
20075
15 Ilość słów
14361

Wyrazy kończące się literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 28
4 134
5 753
6 1832
7 3271
8 5079
9 5766
10 6077
11 5378
12 3738
13 2593
14 1649
15 1019

Rozkład wyrazów kończących się literą W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
28
4 Ilość słów
134
5 Ilość słów
753
6 Ilość słów
1832
7 Ilość słów
3271
8 Ilość słów
5079
9 Ilość słów
5766
10 Ilość słów
6077
11 Ilość słów
5378
12 Ilość słów
3738
13 Ilość słów
2593
14 Ilość słów
1649
15 Ilość słów
1019

Wystąpienia litery W w słowach polskich

Ilość wystąpień litery W Ilość słów
0 1684393
1 1133664
2 196654
3 15489
4 637
5 2

Rozkład słow według wystąpień litery W

0 Ilość słów
1684393
1 Ilość słów
1133664
2 Ilość słów
196654
3 Ilość słów
15489
4 Ilość słów
637
5 Ilość słów
2

Ilość liter w słowie BOTSWAŃSKOŚCIĄ: 14

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 14 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 14 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 6185
B 4946
C 4370
D 10521
E 3074
F 2968
G 3001
H 2688
I 2620
J 1581
K 10141
L 1819
M 6774
N 150507
O 14324
P 57138
R 14276
S 15590
T 4940
U 7618
W 20075
Y 2
Z 21764
Ó 7
Ć 105
Ł 446
Ś 995
Ź 13
Ż 442

14 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
6185
B Ilość słów
4946
C Ilość słów
4370
D Ilość słów
10521
E Ilość słów
3074
F Ilość słów
2968
G Ilość słów
3001
H Ilość słów
2688
I Ilość słów
2620
J Ilość słów
1581
K Ilość słów
10141
L Ilość słów
1819
M Ilość słów
6774
N Ilość słów
150507
O Ilość słów
14324
P Ilość słów
57138
R Ilość słów
14276
S Ilość słów
15590
T Ilość słów
4940
U Ilość słów
7618
W Ilość słów
20075
Y Ilość słów
2
Z Ilość słów
21764
Ó Ilość słów
7
Ć Ilość słów
105
Ł Ilość słów
446
Ś Ilość słów
995
Ź Ilość słów
13
Ż Ilość słów
442

Zestawienie słow 14 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 25122
C 647
D 7
E 46122
F 11
G 12
H 31231
I 49383
J 18656
K 507
L 12
M 50308
N 223
O 23699
P 7
R 81
S 11
T 34
U 25990
W 1649
Y 51113
Z 1457
Ą 18686
Ć 2042
Ę 1505
Ł 720
Ń 3819
Ś 10783
Ż 5093

14 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
25122
C Ilość słów
647
D Ilość słów
7
E Ilość słów
46122
F Ilość słów
11
G Ilość słów
12
H Ilość słów
31231
I Ilość słów
49383
J Ilość słów
18656
K Ilość słów
507
L Ilość słów
12
M Ilość słów
50308
N Ilość słów
223
O Ilość słów
23699
P Ilość słów
7
R Ilość słów
81
S Ilość słów
11
T Ilość słów
34
U Ilość słów
25990
W Ilość słów
1649
Y Ilość słów
51113
Z Ilość słów
1457
Ą Ilość słów
18686
Ć Ilość słów
2042
Ę Ilość słów
1505
Ł Ilość słów
720
Ń Ilość słów
3819
Ś Ilość słów
10783
Ż Ilość słów
5093

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa BOTSWAŃSKOŚCIĄ

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu BOTSWAŃSKOŚCIĄ - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty