Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter BOŻODRZEWAMI

Z liter BOŻODRZEWAMI można ułożyć ponad 1000 wyrazów

12 literowe słowa:

bożodrzewami20,

10 literowe słowa:

bezdrożami18, dzierżawom16, dobrzmiewa14, radiowozem12, wodomierza12,

9 literowe słowa:

bezdrożom17, bożodrzew16, obrzeżami16, miodożera15, dzierżawo14, odzieżowa14, żerdziowa14, adwerbiom13, dozbieram13, obdzieram13, zebroidom13, barowozem12, boazeriom12, obrzmiewa12, barowozie11, bezoarowi11, dioramowe11, dowierzam11, modrzewia11, rozwodami11, wodomierz11,

8 literowe słowa:

bezdroża15, bridżowa15, bridżowe15, dobarwże15, obdarzże15, oberżami15, obmierża15, obrożami15, obrzeżam15, obrzeżom15, odbarwże15, rabieżom15, bareżowi14, domarzże14, miodożer14, obwarzże14, odzieżom14, rozbawże14, żerdziom14, dowarzże13, dzierżaw13, mirażowe13, radżowie13, reżimowa13, zdżarowi13, bodmeria12, bodmerio12, debrzami12, dobieram12, doborami12, obwodami12, odbieram12, odbiorem12, ozdobami12, bardowie11, bemarowi11, bezoarom11, biodrowa11, biodrowe11, dozbiera11, drobiowa11, drobiowe11, dziobowa11, dziobowe11, izobarem11, izobarom11, obdziera11, obiadowe11, obierzom11, obmiarze11, obmierza11, obradowe11, obradowi11, obradzie11, obwodzie11, odbiorze11, reobazom11, wierzbom11, wzbieram11, zabiorem11, zabiorom11, zebroida11, aerobioz10, aerobowi10, boazerio10, domiarze10, domierza10, dowozami10, dozorami10, drzewami10, dziwerom10, maderowi10, miedzowa10, mizdrowa10, mizdrowe10, modrzewi10, obrazowe10, obrazowi10, odezwami10, odmierza10, odrzwiom10, odzewami10, odzieram10, odzierom10, odziewam10, redowami10, rozwodem10, wdziarem10, wdziarom10, wdzieram10, woderami10, wodorami10, woredami10, wrzodami10, zaborowi10, zadomowi10, zarobowi10, zbiorowa10, zbiorowe10, zdrowiem10, zdrowiom10, dowierza9, erazmowi9, mazerowi9, remizowa9, rozmowie9, zarodowe9, zarodowi9,

7 literowe słowa:

bridżem15, bridżom15, bareżom14, dziabże14, dziobże14, oberżom14, obramże14, obżeram14, zbożami14, żebrami14, dożeram13, dziamże13, dzieżom13, dżemowa13, dżemowi13, dżezami13, miradże13, modrzże13, oborzże13, obrzeża13, zbożowa13, zbożowe13, zbożowi13, zdżarem13, zdżarom13, żebrowa13, żebrowi13, żebrowo13, doorzże12, dożowie12, dżazowi12, dżezowa12, dżezowi12, dżezowo12, marżowe12, marżowi12, mieroża12, mierożo12, odorzże12, rdzawże12, rozmaże12, rzeżami12, wirażem12, wirażom12, wizażem12, wizażom12, wżerami12, zwarżom12, berdami11, biodrem11, biodrom11, brodami11, debrami11, debrzom11, derbami11, doborem11, dobrami11, dobrzmi11, drobiem11, drobiom11, dziobem11, dziobom11, morbido11, obiadem11, obiadom11, obradom11, obwodem11, rebidom11, romboid11, zdebami11, zdebiom11, abwerom10, aerobom10, ambrowe10, ambrowi10, amebowi10, amebozo10, badziew10, bardowi10, bardzie10, bezmiar10, biodrze10, bordowa10, bordowe10, bordowi10, bramowe10, bramowi10, brodowi10, brodzie10, bromawe10, bromawi10, bromowa10, bromowe10, bromowi10, derbowa10, derbowi10, dobarwi10, dobiera10, dobierz10, doborze10, dozbroi10, drabowi10, oberami10, obieram10, obiorem10, obmierz10, obmowie10, obmrozi10, oborami10, obozami10, obradzi10, obrazem10, obrazom10, obrodzi10, obwarem10, obwarom10, obwodzi10, odbarwi10, odbiera10, odbierz10, ozdobie10, rombowa10, rombowe10, rombowi10, zaborem10, zaborom10, zadrobi10, zarebom10, zaribom10, zarobem10, zarobom10, zbieram10, zbiorem10, zbiorom10, zborami10, zdebowi10, zebrami10, zebroid10, zeribom10, zorbami10, zrobami10, amidowe9, baorowi9, darmowe9, darmowi9, darmowo9, dewizom9, dioramo9, domierz9, domrozi9, dormeza9, dormezo9, dowozem9, dozorem9, dramowi9, drzewom9, drzwiom9, dworami9, dziarom9, izobaro9, mediowa9, miazdro9, miodowa9, miodowe9, modrawe9, modrawi9, modrzew9, mordowi9, mordzie9, oberowi9, obierza9, obierzo9, obiorze9, obrazie9, obwarze9, odezwom9, odmierz9, odmowie9, odmrozi9, odorami9, odrazom9, odwarem9, odwarom9, odzewom9, oreadom9, owadzim9, redowom9, reobazo9, rodeami9, rodzima9, rodzime9, rozbawi9, rozedma9, rozedmo9, waderom9, wiadome9, wiadomo9, wiadrem9, wiadrom9, wiedzom9, wierzba9, wierzbo9, woderom9, wodorem9, wodzami9, woredom9, wrzodem9, wrzodom9, wzbiera9, zarobie9, zarodem9, zarodom9, zawodem9, zawodom9, zborowa9, zborowe9, zborowi9, zooidem9, zwiadem9, zwiadom9, zwodami9, amorowe8, amorowi8, aromowi8, dowozie8, maziowe8, miarowe8, miarowo8, mierzwa8, mierzwo8, mroziwa8, mroziwo8, mrozowa8, mrozowe8, mrozowi8, odrazie8, odrzwia8, odwarze8, odziera8, odziewa8, omarowi8, omierza8, owadzie8, owadzio8, owerami8, ozdrowi8, ozorami8, radiowe8, radiowo8, romeowi8, rozdwoi8, rozmowa8, wdziera8, wiadrze8, wirozom8, wodorze8, wzieram8, wzorami8, zamrowi8, zaworem8, zaworom8, zdrowia8, zdrowie8, zerwami8, zoariom8, zwieram8, zworami8,

6 literowe słowa:

dżambo14, beżami13, bridża13, bridże13, dobież13, obmaże13, odbież13, zbożem13, zbożom13, żebrom13, barwże12, beżowa12, beżowi12, beżowo12, dożami12, drażom12, dżazem12, dżazom12, dżezom12, miradż12, oberża12, oberżo12, obroża12, obroże12, obrzeż12, obżera12, rabież12, radżom12, zbawże12, zwabże12, darzże11, dożera11, dzierż11, dzieża11, dzieżo11, dziwże11, dżazie11, marzże11, mieroż11, miraże11, morzże11, mrzeża11, mrzeżo11, odzież11, rozmaż11, rzeżom11, wieżom11, wzmoże11, wżeram11, wżerom11, zżeram11, żadowi11, żadzie11, żerami11, żerdzi11, żwirem11, żwirom11, bardem10, bardom10, berdom10, biedom10, bodami10, brodem10, brodom10, debrom10, derbom10, dobami10, dobrem10, dobrom10, drabem10, drabom10, rozważ10, warzże10, wiraże10, wizaże10, worzże10, zdebom10, zwarże10, zwarżo10, żarowe10, żarowi10, żerowa10, żerowi10, żwirze10, ambrze9, ameboz9, badowi9, badzie9, baorem9, baorom9, bardzo9, bariom9, barwom9, baziom9, berami9, bezami9, bioder9, biodra9, biodro9, biozom9, birema9, biremo9, bodowi9, bodzie9, bomowa9, bomowe9, bomowi9, boomie9, borami9, bowiem9, boziom9, bramie9, brawem9, brawom9, bredzi9, brodzi9, bromie9, brwiom9, debrza9, debrzo9, dobarw9, dobowa9, dobowe9, dobowi9, dobrze9, dorobi9, drabie9, drobie9, dzioba9, erbami9, mbirze9, obawom9, obdarz9, oberom9, obiema9, obmiar9, obmowa9, obozem9, obrado9, obrami9, odbarw9, odrobi9, ozdoba9, ozdobi9, robami9, rombie9, wabiem9, wabiom9, wdrobi9, webami9, wibram9, zbirem9, zbirom9, zborem9, zborom9, zdebia9, zebrom9, zombie9, zorbom9, zrobom9, zwabem9, zwabom9, abwero8, adriom8, amidze8, aoidom8, baorze8, barowe8, barowi8, barowo8, barwie8, bazowe8, bazowi8, berowi8, bezoar8, bezowa8, bezowi8, borowa8, borowe8, borowi8, brawie8, daoizm8, demowi8, derami8, dewami8, dierom8, dimera8, dioram8, diorom8, doiwem8, doiwom8, domarz8, domiar8, domowa8, domowe8, domowi8, domrze8, dormez8, dowiem8, dozami8, dramie8, drwami8, dwiema8, dworem8, dworom8, dziwem8, dziwom8, erbowi8, izbowa8, izbowe8, izobar8, madero8, madowe8, madowi8, madzie8, miazdr8, miedza8, miedzo8, mizdra8, mizdro8, modowa8, modowe8, modowi8, modzie8, mordze8, obawie8, obiera8, obierz8, oborze8, obozie8, obrazi8, obrazo8, obwarz8, obwozi8, odmowa8, odorem8, odrami8, ooidem8, ordami8, owadem8, owadom8, rabowi8, radiem8, radiom8, raidem8, raidom8, rdzami8, rebozo8, redami8, rediom8, reobaz8, rodami8, rodeom8, rozbaw8, rozdam8, rozedm8, wadiom8, wideom8, widoma8, widome8, widzem8, widzom8, wierzb8, wodami8, wodzem8, wodzom8, zadmie8, zadrom8, zarebo8, zaribo8, zarobi8, zbiera8, zeriba8, zeribo8, zorbie8, zwabie8, zwadom8, zwidem8, zwidom8, zwodem8, zwodom8, amorze7, aromie7, awizem7, awizom7, daewoo7, darowi7, dewiza7, dewizo7, diorze7, doorze7, dorwie7, dowarz7, dowozi7, drzewa7, drzewo7, dworze7, dziaro7, dziwer7, ideowa7, ideowo7, izomer7, merowi7, mierzw7, morowa7, morowe7, morowi7, morwie7, mrowia7, mrowie7, mrozie7, mroziw7, odezwa7, odezwo7, odorze7, odrazi7, odrazo7, odrowa7, odrowe7, odrowi7, odrzwi7, odwozi7, odzier7, omarze7, omierz7, ordzie7, oreado7, owadzi7, owdzie7, owerom7, ozorem7, radowe7, radowi7, radzie7, ramowe7, ramowi7, ramowo7, rdzawe7, rdzawi7, rdzawo7, redowa7, redowi7, redowo7, remiza7, remizo7, remowi7, rewami7, rewiom7, rodowa7, rodowe7, rodowi7, rodzai7, rodzie7, rowami7, rozmai7, wadero7, wadzie7, wardze7, warzom7, wdziar7, wiader7, wiadro7, wiarom7, wiedza7, wiedzo7, wodzie7, worami7, woreda7, woredo7, wormie7, wozami7, wrodzi7, wzorem7, wzorom7, zadowi7, zadrwi7, zairem7, zairom7, zdrowa7, zdrowe7, zdrowi7, zdrowo7, zerami7, zerwom7, zewami7, ziewam7, ziewom7, zimowa7, zimowe7, zimowo7, zmowie7, zooida7, zoomie7, zworom7, oazowe6, oazowi6, razowe6, razowi6, wiroza6, wirozo6, wziera6, zarwie6, zaworo6, zerowa6, zerowi6, zwiera6,

5 literowe słowa:

obmaż12, żabom12, bareż11, bawże11, braże11, dożom11, oberż11, wabże11, zboża11, zboże11, żabie11, żadem11, żadom11, żebra11, żebro11, żebrz11, doważ10, dożre10, draże10, drażo10, mrzeż10, odważ10, radże10, radżo10, wdroż10, zdroż10, zdżar10, zmaże10, zmoże10, żerom10, badem9, badom9, bodom9, dobom9, orzże9, wraże9, wżera9, zażre9, zżera9, żarze9, ambro8, amebo8, arbom8, bardo8, barem8, barom8, bazom8, bemar8, berda8, berdo8, berom8, bezom8, biedo8, bizom8, bordo8, borem8, borom8, bramo8, broda8, brodo8, daboi8, debra8, debro8, dobie8, dobra8, dobre8, dobro8, drabi8, dziab8, erbom8, izbom8, obiad8, oboma8, obrad8, obram8, rabem8, rabom8, rambo8, rebid8, robom8, webom8, zdeba8, zombi8, abwer7, aerob7, bario7, barwo7, barze7, bazio7, bioza7, borze7, bozia7, bozie7, brawo7, bzowa7, bzowe7, darem7, darmo7, darom7, derma7, dermo7, derom7, dewom7, domra7, domro7, dozom7, dramo7, drwom7, drzem7, dwoma7, mader7, mazdo7, merda7, modra7, modre7, modro7, modrz7, morda7, mordo7, obawo7, obera7, obora7, oborz7, obraz7, obwar7, odrom7, ordom7, radem7, radom7, rdzom7, redom7, robie7, rodem7, rodom7, wadom7, wodom7, zadem7, zadom7, zareb7, zarib7, zbira7, zebra7, zebro7, zorba7, zorbo7, adrio6, aoido6, darze6, diero6, diora6, doorz6, drzew6, dwora6, dziar6, marze6, mazer6, morwo6, morza6, morze6, oazom6, odezw6, odorz6, odraz6, odrze6, odwar6, odzew6, omowa6, omowe6, oread6, radio6, radze6, radzi6, razem6, razom6, rdzaw6, redio6, redow6, rodea6, rodeo6, rodzi6, romeo6, rowom6, rozda6, wader6, wadze6, wodza6, wodze6, wodzo6, wored6, worom6, wozem6, wozom6, zader6, zadro6, zerom6, zewom6, zmora6, zmoro6, zmowo6, zooma6, zwado6, azowe5, owera5, ozora5, ozowa5, ozowe5, warze5, warzo5, worze5, zaroi5, zawre5, zerwa5, zerwo5, zwora5, zworo5,Najdłuższe wyrazy z liter BOŻODRZEWAMI

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter BOŻODRZEWAMI to

bożodrzewami

. Ilość liter które posiada: 12
Drugie najdłuższe słowo to

bezdrożami

. Ilość liter: 10

Anagramy ze słowa BOŻODRZEWAMI

Ze słowa BOŻODRZEWAMI nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter BOŻODRZEWAMI - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter BOŻODRZEWAMI to

bożodrzewami

. 20 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

bezdrożami

. wartość punktowa tego słowa to: 18

Informacje szczegółowe o słowie BOŻODRZEWAMI

Samogłoski

Ilość samogłosek: 5

Występujące samogłoski: A, E, I, O, O

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 7

Występujące spółgłoski: B, D, M, R, W, Z, Ż

Litery

Ilość wszystkich liter: 12

Litery w słowie BOŻODRZEWAMI w kolejności alfabetycznej: A, B, D, E, I, M, O, O, R, W, Z, Ż

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ż, Z, W, R, O, O, M, I, E, D, B, A


Jak prawidłowo wymawiać słowo BOŻODRZEWAMIAnaliza liter - słowo BOŻODRZEWAMI

Słowo BOŻODRZEWAMI po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: A, B, D, E, I, M, O, R, W, Z, Ż . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera A w słowie BOŻODRZEWAMI

Wyrazy na literę A

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 59
4 271
5 732
6 1805
7 3516
8 5407
9 7531
10 9234
11 9715
12 9145
13 7672
14 6185
15 4643

Rozkład wyrazów na literę A

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
59
4 Ilość słów
271
5 Ilość słów
732
6 Ilość słów
1805
7 Ilość słów
3516
8 Ilość słów
5407
9 Ilość słów
7531
10 Ilość słów
9234
11 Ilość słów
9715
12 Ilość słów
9145
13 Ilość słów
7672
14 Ilość słów
6185
15 Ilość słów
4643

Wyrazy kończące się literę A

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 83
4 879
5 3140
6 6566
7 12471
8 19154
9 26059
10 31032
11 32614
12 32051
13 29784
14 25122
15 19028

Rozkład wyrazów kończących się literą A

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
83
4 Ilość słów
879
5 Ilość słów
3140
6 Ilość słów
6566
7 Ilość słów
12471
8 Ilość słów
19154
9 Ilość słów
26059
10 Ilość słów
31032
11 Ilość słów
32614
12 Ilość słów
32051
13 Ilość słów
29784
14 Ilość słów
25122
15 Ilość słów
19028

Wystąpienia litery A w słowach polskich

Ilość wystąpień litery A Ilość słów
0 891858
1 1261627
2 691472
3 167614
4 17526
5 727
6 15

Rozkład słow według wystąpień litery A

0 Ilość słów
891858
1 Ilość słów
1261627
2 Ilość słów
691472
3 Ilość słów
167614
4 Ilość słów
17526
5 Ilość słów
727
6 Ilość słów
15

Litera B w słowie BOŻODRZEWAMI

Wyrazy na literę B

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 96
4 472
5 1471
6 3012
7 5431
8 8552
9 10572
10 11710
11 10737
12 9023
13 6818
14 4946
15 3316

Rozkład wyrazów na literę B

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
96
4 Ilość słów
472
5 Ilość słów
1471
6 Ilość słów
3012
7 Ilość słów
5431
8 Ilość słów
8552
9 Ilość słów
10572
10 Ilość słów
11710
11 Ilość słów
10737
12 Ilość słów
9023
13 Ilość słów
6818
14 Ilość słów
4946
15 Ilość słów
3316

Wyrazy kończące się literę B

Ilość liter Ilość słów
3 49
4 102
5 157
6 126
7 96
8 67
9 33
10 22
11 18
12 4
13 3

Rozkład wyrazów kończących się literą B

3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
102
5 Ilość słów
157
6 Ilość słów
126
7 Ilość słów
96
8 Ilość słów
67
9 Ilość słów
33
10 Ilość słów
22
11 Ilość słów
18
12 Ilość słów
4
13 Ilość słów
3

Wystąpienia litery B w słowach polskich

Ilość wystąpień litery B Ilość słów
0 2417531
1 568523
2 43782
3 1003

Rozkład słow według wystąpień litery B

0 Ilość słów
2417531
1 Ilość słów
568523
2 Ilość słów
43782
3 Ilość słów
1003

Litera D w słowie BOŻODRZEWAMI

Wyrazy na literę D

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 89
4 407
5 1362
6 2800
7 5744
8 9784
9 14087
10 17230
11 18193
12 16512
13 13642
14 10521
15 7495

Rozkład wyrazów na literę D

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
89
4 Ilość słów
407
5 Ilość słów
1362
6 Ilość słów
2800
7 Ilość słów
5744
8 Ilość słów
9784
9 Ilość słów
14087
10 Ilość słów
17230
11 Ilość słów
18193
12 Ilość słów
16512
13 Ilość słów
13642
14 Ilość słów
10521
15 Ilość słów
7495

Wyrazy kończące się literę D

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 53
4 159
5 211
6 241
7 233
8 266
9 189
10 129
11 77
12 40
13 30
14 7
15 9

Rozkład wyrazów kończących się literą D

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
159
5 Ilość słów
211
6 Ilość słów
241
7 Ilość słów
233
8 Ilość słów
266
9 Ilość słów
189
10 Ilość słów
129
11 Ilość słów
77
12 Ilość słów
40
13 Ilość słów
30
14 Ilość słów
7
15 Ilość słów
9

Wystąpienia litery D w słowach polskich

Ilość wystąpień litery D Ilość słów
0 2323555
1 661594
2 45432
3 258

Rozkład słow według wystąpień litery D

0 Ilość słów
2323555
1 Ilość słów
661594
2 Ilość słów
45432
3 Ilość słów
258

Litera E w słowie BOŻODRZEWAMI

Wyrazy na literę E

Ilość liter Ilość słów
2 16
3 48
4 144
5 301
6 770
7 1599
8 2507
9 3546
10 4159
11 4574
12 4567
13 3835
14 3074
15 2312

Rozkład wyrazów na literę E

2 Ilość słów
16
3 Ilość słów
48
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
301
6 Ilość słów
770
7 Ilość słów
1599
8 Ilość słów
2507
9 Ilość słów
3546
10 Ilość słów
4159
11 Ilość słów
4574
12 Ilość słów
4567
13 Ilość słów
3835
14 Ilość słów
3074
15 Ilość słów
2312

Wyrazy kończące się literę E

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 47
4 383
5 2178
6 5958
7 13260
8 22915
9 33958
10 43678
11 48874
12 50796
13 50385
14 46122
15 39103

Rozkład wyrazów kończących się literą E

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
47
4 Ilość słów
383
5 Ilość słów
2178
6 Ilość słów
5958
7 Ilość słów
13260
8 Ilość słów
22915
9 Ilość słów
33958
10 Ilość słów
43678
11 Ilość słów
48874
12 Ilość słów
50796
13 Ilość słów
50385
14 Ilość słów
46122
15 Ilość słów
39103

Wystąpienia litery E w słowach polskich

Ilość wystąpień litery E Ilość słów
0 1185534
1 1213782
2 519372
3 102552
4 9303
5 293
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery E

0 Ilość słów
1185534
1 Ilość słów
1213782
2 Ilość słów
519372
3 Ilość słów
102552
4 Ilość słów
9303
5 Ilość słów
293
6 Ilość słów
3

Litera I w słowie BOŻODRZEWAMI

Wyrazy na literę I

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 39
4 144
5 319
6 648
7 1249
8 1962
9 2595
10 3574
11 3730
12 3750
13 3235
14 2620
15 1938

Rozkład wyrazów na literę I

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
319
6 Ilość słów
648
7 Ilość słów
1249
8 Ilość słów
1962
9 Ilość słów
2595
10 Ilość słów
3574
11 Ilość słów
3730
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
3235
14 Ilość słów
2620
15 Ilość słów
1938

Wyrazy kończące się literę I

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 64
4 517
5 2118
6 5704
7 13147
8 22788
9 34327
10 43392
11 51181
12 55175
13 53558
14 49383
15 43225

Rozkład wyrazów kończących się literą I

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
64
4 Ilość słów
517
5 Ilość słów
2118
6 Ilość słów
5704
7 Ilość słów
13147
8 Ilość słów
22788
9 Ilość słów
34327
10 Ilość słów
43392
11 Ilość słów
51181
12 Ilość słów
55175
13 Ilość słów
53558
14 Ilość słów
49383
15 Ilość słów
43225

Wystąpienia litery I w słowach polskich

Ilość wystąpień litery I Ilość słów
0 966757
1 1262697
2 630934
3 153279
4 16575
5 594
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery I

0 Ilość słów
966757
1 Ilość słów
1262697
2 Ilość słów
630934
3 Ilość słów
153279
4 Ilość słów
16575
5 Ilość słów
594
6 Ilość słów
3

Litera M w słowie BOŻODRZEWAMI

Wyrazy na literę M

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 91
4 475
5 1636
6 3241
7 6001
8 8521
9 10998
10 11993
11 11821
12 10362
13 8522
14 6774
15 4904

Rozkład wyrazów na literę M

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
91
4 Ilość słów
475
5 Ilość słów
1636
6 Ilość słów
3241
7 Ilość słów
6001
8 Ilość słów
8521
9 Ilość słów
10998
10 Ilość słów
11993
11 Ilość słów
11821
12 Ilość słów
10362
13 Ilość słów
8522
14 Ilość słów
6774
15 Ilość słów
4904

Wyrazy kończące się literę M

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 69
4 245
5 1815
6 5832
7 12101
8 22179
9 33408
10 46213
11 55109
12 57373
13 55180
14 50308
15 41563

Rozkład wyrazów kończących się literą M

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
69
4 Ilość słów
245
5 Ilość słów
1815
6 Ilość słów
5832
7 Ilość słów
12101
8 Ilość słów
22179
9 Ilość słów
33408
10 Ilość słów
46213
11 Ilość słów
55109
12 Ilość słów
57373
13 Ilość słów
55180
14 Ilość słów
50308
15 Ilość słów
41563

Wystąpienia litery M w słowach polskich

Ilość wystąpień litery M Ilość słów
0 1866623
1 1022295
2 136350
3 5377
4 187
5 7

Rozkład słow według wystąpień litery M

0 Ilość słów
1866623
1 Ilość słów
1022295
2 Ilość słów
136350
3 Ilość słów
5377
4 Ilość słów
187
5 Ilość słów
7

Litera O w słowie BOŻODRZEWAMI

Wyrazy na literę O

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 65
4 409
5 1401
6 4192
7 9360
8 16569
9 24207
10 29686
11 30297
12 26446
13 20161
14 14324
15 9613

Rozkład wyrazów na literę O

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
65
4 Ilość słów
409
5 Ilość słów
1401
6 Ilość słów
4192
7 Ilość słów
9360
8 Ilość słów
16569
9 Ilość słów
24207
10 Ilość słów
29686
11 Ilość słów
30297
12 Ilość słów
26446
13 Ilość słów
20161
14 Ilość słów
14324
15 Ilość słów
9613

Wyrazy kończące się literę O

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 63
4 601
5 1958
6 3592
7 7070
8 12134
9 17893
10 21799
11 24620
12 25392
13 24839
14 23699
15 21146

Rozkład wyrazów kończących się literą O

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
601
5 Ilość słów
1958
6 Ilość słów
3592
7 Ilość słów
7070
8 Ilość słów
12134
9 Ilość słów
17893
10 Ilość słów
21799
11 Ilość słów
24620
12 Ilość słów
25392
13 Ilość słów
24839
14 Ilość słów
23699
15 Ilość słów
21146

Wystąpienia litery O w słowach polskich

Ilość wystąpień litery O Ilość słów
0 1083172
1 1279044
2 539953
3 113711
4 13919
5 989
6 49
7 2

Rozkład słow według wystąpień litery O

0 Ilość słów
1083172
1 Ilość słów
1279044
2 Ilość słów
539953
3 Ilość słów
113711
4 Ilość słów
13919
5 Ilość słów
989
6 Ilość słów
49
7 Ilość słów
2

Litera R w słowie BOŻODRZEWAMI

Wyrazy na literę R

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 88
4 382
5 1233
6 2395
7 4650
8 7669
9 11295
10 14862
11 17854
12 18503
13 17340
14 14276
15 10597

Rozkład wyrazów na literę R

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
88
4 Ilość słów
382
5 Ilość słów
1233
6 Ilość słów
2395
7 Ilość słów
4650
8 Ilość słów
7669
9 Ilość słów
11295
10 Ilość słów
14862
11 Ilość słów
17854
12 Ilość słów
18503
13 Ilość słów
17340
14 Ilość słów
14276
15 Ilość słów
10597

Wyrazy kończące się literę R

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 84
4 185
5 472
6 655
7 577
8 609
9 549
10 481
11 318
12 216
13 150
14 81
15 51

Rozkład wyrazów kończących się literą R

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
84
4 Ilość słów
185
5 Ilość słów
472
6 Ilość słów
655
7 Ilość słów
577
8 Ilość słów
609
9 Ilość słów
549
10 Ilość słów
481
11 Ilość słów
318
12 Ilość słów
216
13 Ilość słów
150
14 Ilość słów
81
15 Ilość słów
51

Wystąpienia litery R w słowach polskich

Ilość wystąpień litery R Ilość słów
0 1686394
1 1192485
2 147933
3 3988
4 39

Rozkład słow według wystąpień litery R

0 Ilość słów
1686394
1 Ilość słów
1192485
2 Ilość słów
147933
3 Ilość słów
3988
4 Ilość słów
39

Litera W w słowie BOŻODRZEWAMI

Wyrazy na literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 66
4 412
5 1749
6 4393
7 9840
8 17451
9 26074
10 32232
11 34524
12 32073
13 26459
14 20075
15 14361

Rozkład wyrazów na literę W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
66
4 Ilość słów
412
5 Ilość słów
1749
6 Ilość słów
4393
7 Ilość słów
9840
8 Ilość słów
17451
9 Ilość słów
26074
10 Ilość słów
32232
11 Ilość słów
34524
12 Ilość słów
32073
13 Ilość słów
26459
14 Ilość słów
20075
15 Ilość słów
14361

Wyrazy kończące się literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 28
4 134
5 753
6 1832
7 3271
8 5079
9 5766
10 6077
11 5378
12 3738
13 2593
14 1649
15 1019

Rozkład wyrazów kończących się literą W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
28
4 Ilość słów
134
5 Ilość słów
753
6 Ilość słów
1832
7 Ilość słów
3271
8 Ilość słów
5079
9 Ilość słów
5766
10 Ilość słów
6077
11 Ilość słów
5378
12 Ilość słów
3738
13 Ilość słów
2593
14 Ilość słów
1649
15 Ilość słów
1019

Wystąpienia litery W w słowach polskich

Ilość wystąpień litery W Ilość słów
0 1684393
1 1133664
2 196654
3 15489
4 637
5 2

Rozkład słow według wystąpień litery W

0 Ilość słów
1684393
1 Ilość słów
1133664
2 Ilość słów
196654
3 Ilość słów
15489
4 Ilość słów
637
5 Ilość słów
2

Litera Z w słowie BOŻODRZEWAMI

Wyrazy na literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 293
5 1329
6 3836
7 8941
8 16055
9 24393
10 30950
11 33707
12 32332
13 27469
14 21764
15 16221

Rozkład wyrazów na literę Z

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
293
5 Ilość słów
1329
6 Ilość słów
3836
7 Ilość słów
8941
8 Ilość słów
16055
9 Ilość słów
24393
10 Ilość słów
30950
11 Ilość słów
33707
12 Ilość słów
32332
13 Ilość słów
27469
14 Ilość słów
21764
15 Ilość słów
16221

Wyrazy kończące się literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 46
4 188
5 418
6 988
7 1969
8 3417
9 4970
10 5198
11 4578
12 3471
13 2339
14 1457
15 846

Rozkład wyrazów kończących się literą Z

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
46
4 Ilość słów
188
5 Ilość słów
418
6 Ilość słów
988
7 Ilość słów
1969
8 Ilość słów
3417
9 Ilość słów
4970
10 Ilość słów
5198
11 Ilość słów
4578
12 Ilość słów
3471
13 Ilość słów
2339
14 Ilość słów
1457
15 Ilość słów
846

Wystąpienia litery Z w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Z Ilość słów
0 1721858
1 1049916
2 234263
3 23430
4 1302
5 69
6 1

Rozkład słow według wystąpień litery Z

0 Ilość słów
1721858
1 Ilość słów
1049916
2 Ilość słów
234263
3 Ilość słów
23430
4 Ilość słów
1302
5 Ilość słów
69
6 Ilość słów
1

Litera Ż w słowie BOŻODRZEWAMI

Wyrazy na literę Ż

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 39
4 143
5 437
6 764
7 1211
8 1568
9 1747
10 1722
11 1396
12 1005
13 724
14 442
15 295

Rozkład wyrazów na literę Ż

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
143
5 Ilość słów
437
6 Ilość słów
764
7 Ilość słów
1211
8 Ilość słów
1568
9 Ilość słów
1747
10 Ilość słów
1722
11 Ilość słów
1396
12 Ilość słów
1005
13 Ilość słów
724
14 Ilość słów
442
15 Ilość słów
295

Wyrazy kończące się literę Ż

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 38
4 101
5 172
6 339
7 877
8 2293
9 4551
10 7074
11 8662
12 8703
13 7238
14 5093
15 3160

Rozkład wyrazów kończących się literą Ż

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
38
4 Ilość słów
101
5 Ilość słów
172
6 Ilość słów
339
7 Ilość słów
877
8 Ilość słów
2293
9 Ilość słów
4551
10 Ilość słów
7074
11 Ilość słów
8662
12 Ilość słów
8703
13 Ilość słów
7238
14 Ilość słów
5093
15 Ilość słów
3160

Wystąpienia litery Ż w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ż Ilość słów
0 2820909
1 200617
2 9132
3 181

Rozkład słow według wystąpień litery Ż

0 Ilość słów
2820909
1 Ilość słów
200617
2 Ilość słów
9132
3 Ilość słów
181

Ilość liter w słowie BOŻODRZEWAMI: 12

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 12 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 12 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 9145
B 9023
C 7651
D 16512
E 4567
F 4782
G 5658
H 3757
I 3750
J 2286
K 16960
L 3750
M 10362
N 102343
O 26446
P 74169
R 18503
S 24547
T 7798
U 11289
W 32073
Y 7
Z 32332
Ó 23
Ć 197
Ł 1047
Ś 1870
Ź 29
Ż 1005

12 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
9145
B Ilość słów
9023
C Ilość słów
7651
D Ilość słów
16512
E Ilość słów
4567
F Ilość słów
4782
G Ilość słów
5658
H Ilość słów
3757
I Ilość słów
3750
J Ilość słów
2286
K Ilość słów
16960
L Ilość słów
3750
M Ilość słów
10362
N Ilość słów
102343
O Ilość słów
26446
P Ilość słów
74169
R Ilość słów
18503
S Ilość słów
24547
T Ilość słów
7798
U Ilość słów
11289
W Ilość słów
32073
Y Ilość słów
7
Z Ilość słów
32332
Ó Ilość słów
23
Ć Ilość słów
197
Ł Ilość słów
1047
Ś Ilość słów
1870
Ź Ilość słów
29
Ż Ilość słów
1005

Zestawienie słow 12 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 32051
B 4
C 1662
D 40
E 50796
F 25
G 53
H 28647
I 55175
J 18699
K 1270
L 44
M 57373
N 508
O 25392
P 12
R 216
S 42
T 110
U 23321
W 3738
Y 64281
Z 3471
Ą 23880
Ć 4183
Ę 3873
Ł 2058
Ń 6367
Ś 15882
Ź 5
Ż 8703

12 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
32051
B Ilość słów
4
C Ilość słów
1662
D Ilość słów
40
E Ilość słów
50796
F Ilość słów
25
G Ilość słów
53
H Ilość słów
28647
I Ilość słów
55175
J Ilość słów
18699
K Ilość słów
1270
L Ilość słów
44
M Ilość słów
57373
N Ilość słów
508
O Ilość słów
25392
P Ilość słów
12
R Ilość słów
216
S Ilość słów
42
T Ilość słów
110
U Ilość słów
23321
W Ilość słów
3738
Y Ilość słów
64281
Z Ilość słów
3471
Ą Ilość słów
23880
Ć Ilość słów
4183
Ę Ilość słów
3873
Ł Ilość słów
2058
Ń Ilość słów
6367
Ś Ilość słów
15882
Ź Ilość słów
5
Ż Ilość słów
8703

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa BOŻODRZEWAMI

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu BOŻODRZEWAMI - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty