Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter ANATOLIJSKICH

Z liter ANATOLIJSKICH można ułożyć ponad 1000 wyrazów

13 literowe słowa:

anatolijskich21,

12 literowe słowa:

antiochijska19,

11 literowe słowa:

kaolinitach17, anatolijski16,

10 literowe słowa:

kajtoniach17, stojankach17, anihilacjo16, antikolach16, janosikach16, jaskiniach16, koalicjant16, lotniskach16, natalskich16, oksalitach16, silikatach16, stolnikach16, akcjonista15, antisolach15, ilostanach15, instalacji15, instalacjo15, ochlastani15, salonikach15, silikonach15, staniolach15, osikaniach14, ciastolina13,

9 literowe słowa:

talijkach17, chilijska16, chilijsko16, kalisjach16, linijkach16, ochajtali16, ochlastaj16, stojakach16, tajnikach16, ajnoskich15, akolitach15, anoksjach15, chojniaka15, chojniaki15, inhalacji15, inhalacjo15, italikach15, italskich15, jasnotach15, kotlinach15, lakistach15, laktonach15, lokantach15, lotnikach15, najlichsi15, nastojach15, ochajtani15, sanijkach15, skatolach15, skolitach15, stajniach15, stojanach15, stolikach15, taksolach15, tinkalach15, tkalniach15, akonitach14, anolitach14, chiliasta14, chiliasto14, chlastani14, chlastano14, italijska14, jasionach14, kainitach14, kaolinach14, kationach14, kilsonach14, lanistach14, lansikach14, likaonach14, liniakach14, liniskach14, lisiakach14, litaniach14, nakichali14, nakochali14, nastikach14, salonkach14, silnikach14, skiathlon14, skinolach14, solankach14, sonatkach14, stanikach14, stilonach14, tajniacki14, tajniacko14, taksonach14, talionach14, anolisach13, asocjalni13, haliotisa13, insolacja13, insolacji13, iskaniach13, jasnolica13, konisiach13, lianosach13, ostajnica13, ostaniach13, sainitach13, sikaniach13, siniakach13, ciastolin12, kanciasto12, kliniasta12, naciskali12, osianiach12, salonicka12, salonicki12, naciosali11,

8 literowe słowa:

chajtali15, chlastaj15, lokajach15, tajskich15, taksjach15, tokajach15, achajski14, achajsko14, chajtano14, chojniak14, jointach14, jonikach14, jonitach14, kalitach14, kalotach14, katolach14, laktacji14, laktacjo14, listkach14, lokatach14, nakichaj14, nakochaj14, nijakich14, stalkach14, tajniach14, tchlinka14, tchlinki14, tchlinko14, tilakach14, aklinach13, akontach13, alaskich13, alkinach13, alnikach13, alokacji13, astikach13, chinolka13, chinolki13, hanojska13, hanojski13, kalinach13, kanthali13, katchina13, katchino13, katonach13, kilosach13, kinolach13, kitniach13, kloniach13, koalicja13, koalicji13, kolanach13, kolasach13, ktosiach13, laksacji13, laksacjo13, laoskich13, lionkach13, lniskach13, lotniach13, nalotach13, nikolach13, nohajska13, nohajski13, ochlasta13, oktanach13, saltacji13, saltacjo13, siatkach13, silitach13, sitakach13, skoliach13, skontach13, stoikach13, stonkach13, takinach13, taksacji13, taksacjo13, talonach13, tinolach13, tkaniach13, tniakach13, tonikach13, achatino12, aksonach12, alcistka12, alcistki12, alcistko12, anotacji12, antihalo12, atlancki12, atlancko12, atoniach12, haliotis12, halniaki12, inkasach12, kajtonia12, kajtonii12, kichania12, kochania12, kochasia12, ksoanach12, lanosach12, lochania12, naciskaj12, najcalsi12, nastiach12, nioskach12, nosalach12, notisach12, ochlania12, olaniach12, ostajnic12, ostanach12, salinach12, salonach12, schlania12, siankach12, silanach12, silniach12, sinikach12, sionkach12, socjalna12, socjalni12, solanach12, sonatach12, sotniach12, staniach12, stojanka12, stojanki12, tajniaki12, taniocha12, tkalnica12, tkalnico12, aliancki11, aliancko11, aliantki11, aliantko11, anticoli11, antikoli11, atlasiki11, colistin11, janosika11, janosiki11, jaskinia11, jaskinio11, kaolinit11, kostnica11, lotniska11, naciosaj11, natalski11, ostiacka11, ostiacki11, santocka11, santocki11, sianiach11, skalnica11, skalnico11, sknocili11, stalnica11, stalnico11, stolnica11, stolnika11, stolniki11, antisoli10, ciasnota10, ciskania10, consilia10, nakosili10, nasikali10, saliniak10, saloniki10, staniali10, stanioli10, ciosania9, osikania9,

7 literowe słowa:

jaklach14, jatkach14, jolkach14, lajkach14, acholij13, alijach13, chijska13, chijski13, chijsko13, chlajna13, chlajno13, chojaka13, chojaki13, hajtali13, iksjach13, jaskich13, kasjach13, kichnij13, kiltach13, kitlach13, klatach13, klitach13, klotach13, koltach13, lajnach13, latkach13, lotkach13, nachlaj13, ochajta13, ochlaja13, sajkach13, skajach13, sojkach13, stajach13, taklach13, talkach13, akslach12, alitach12, antkach12, atolach12, chalkon12, chiolit12, chlasta12, hajtano12, halicka12, halicki12, halicko12, hanojka12, hanojki12, ichtiol12, ilotach12, jasiach12, joniach12, kaliach12, kantach12, kanthal12, kastach12, katchin12, kiatach12, kichali12, kitajca12, klanach12, klasach12, klinach12, klonach12, knotach12, koalach12, kochali12, kolacja12, kolacji12, koliach12, kontach12, laikach12, laksach12, lankach12, laskach12, laskich12, lichota12, linkach12, liskach12, listach12, lokacja12, lokacji12, lontach12, nahajki12, nahajko12, natkach12, niklach12, nitkach12, nohajca12, notkach12, oschnij12, ostkach12, saklach12, salkach12, saltach12, sankhij12, sankhja12, sankhji12, sankhjo12, sitkach12, skalach12, skatach12, skitach12, skotach12, slotach12, stalach12, stilach12, stokach12, stolach12, tachali12, taksach12, taliach12, talijka12, talijki12, talijko12, tankach12, tiliach12, tiolach12, tonkach12, achatin11, acholia11, acholii11, alonach11, asocjat11, ataksji11, ataksjo11, calisij11, chianti11, chinola11, chinoli11, chitona11, chlania11, choinka11, choinki11, cholina11, halniak11, halotan11, hanacki11, haskali11, haskalo11, ikonach11, ikosach11, kachina11, kachino11, kahalni11, kainach11, kalisja11, kalisji11, kalisjo11, kanalij11, kaniach11, kaonach11, kasacji11, kasacjo11, kichano11, koanach11, kochana11, kochani11, kochina11, koniach11, lachona11, laisach11, laniach11, lansach11, latanij11, lianach11, liasach11, liniach11, linijka11, linijko11, listnij11, litanij11, nakicha11, nakocha11, natiach11, nialach11, niskich11, nochala11, nochali11, nochata11, nokiach11, noksach11, noskach11, notacja11, notacji11, ochlana11, ochlani11, osikach11, saliach11, sankach11, sankcja11, sankcji11, sankcjo11, schlana11, schlani11, schlano11, scholia11, siakich11, sialach11, siatach11, skanach11, skinach11, skonach11, socjali11, stajali11, stanach11, stancja11, stancji11, stancjo11, stojaka11, stojaki11, tachani11, tachano11, tachion11, tajniak11, tajnika11, tajniki11, tanioch11, taonach11, tionach11, tkalnic11, toinach11, tonacja11, tonacji11, toniach11, ajnoska10, ajnoski10, akolici10, akolita10, alaskit10, alcista10, alcisto10, alikant10, altanki10, altanko10, anchois10, anoksja10, anoksji10, anticol10, antikol10, atlasik10, cantali10, ciastka10, ciastko10, ciskali10, colitis10, hasioka10, hasioki10, hialina10, hialino10, hislina10, hislino10, italica10, italika10, italiko10, italska10, italski10, italsko10, itihasa10, itihaso10, janosik10, jaskini10, jasnota10, kalatos10, kantali10, kantalo10, knocili10, kolista10, kostnic10, kotlina10, lakista10, lakisto10, lokanta10, loncika10, lonciki10, lotnica10, lotnika10, lotniki10, lotnisk10, naosach10, nasikaj10, nasilaj10, natkali10, oksalit10, oktalna10, oktalni10, osinach10, salicka10, salicki10, sanacji10, sanacjo10, sanhita10, sanhito10, saniach10, sanijka10, sanijki10, sanijko10, sankhia10, sankhii10, sankhio10, scalaki10, sciolta10, sianach10, silikat10, skalica10, skalico10, skalnic10, skatoli10, stajano10, stajnia10, stajnio10, stalaki10, stalica10, stalico10, stalnic10, stoicka10, stoicki10, stojana10, stolica10, stolika10, stoliki10, stolnic10, stolnik10, taksoli10, taskali10, tinkali10, tkalnia10, tkalnio10, aconita9, alianci9, antisol9, astanki9, astanko9, calisia9, calisio9, canasto9, ciasnot9, ciosaka9, ciosaki9, ciosali9, ciskana9, ciskani9, ciskano9, cokania9, ilostan9, kainita9, kainito9, kalaino9, kanalii9, kanalio9, kanasto9, kaolian9, kicania9, lanista9, lanisto9, lansiki9, latanii9, latanio9, likaona9, liniaka9, liniska9, linisko9, lisiaka9, litania9, litanio9, litosna9, naciska9, naciski9, nastali9, nastika9, nastiki9, nastiko9, ocalani9, okalani9, osikali9, ostnica9, salonik9, salonka9, salonki9, sanocka9, sanocki9, scalani9, scalano9, scalona9, silikon9, silnika9, skalani9, skalano9, skinola9, skinoli9, skonali9, solanka9, solanki9, sonatka9, sonatki9, stanica9, stanico9, stanika9, staniki9, staniol9, taniaki9, taskani9, taskano9, anolisa8, ciosana8, ciosani8, iskania8, konisia8, liaison8, naciosa8, nasiali8, osikana8, osikani8, ostania8, sikania8, siniaka8, osiania7,

6 literowe słowa:

chojak12, chojka12, jakach12, kochaj12, kojach12, ojkach12, schlaj12, achtla11, aktach11, alkach11, altach11, chatka11, chatki11, chatko11, iktach11, kachla11, kachli11, kalach11, katach11, kilach11, kitach11, kolach11, kotach11, lakach11, latach11, likach11, lokach11, lotach11, schnij11, sojach11, takach11, takich11, talach11, tikach11, tokach11, achali10, ajlant10, akacji10, akiach10, aliach10, antach10, atalij10, chanat10, chlana10, chlani10, chlano10, ciskaj10, hantli10, haskal10, holiki10, inkach10, kachin10, kajali10, kanach10, kanich10, kicnij10, kinach10, klonij10, kochia10, kochin10, koicja10, koicji10, kolnij10, koncha10, lachon10, lancij10, lhaska10, lhaski10, linach10, lokaja10, nachla10, natach10, natkaj10, nilach10, nochal10, nokach10, notach10, ocalaj10, ocknij10, okalaj10, oknach10, oskich10, sklnij10, skocja10, skojca10, tajali10, tajnik10, tajski10, taksji10, tanach10, tokaja10, tonach10, achano9, atonij9, calato9, cantal9, ciotki9, cokali9, haikai9, hasiok9, hialin9, itacki9, jasaki9, jasnot9, jointa9, kahina9, kahino9, kajano9, kalait9, kalota9, kantal9, katali9, katola9, katoli9, kicali9, kocili9, kotlin9, laicki9, laicko9, laikat9, lakton9, lincki9, listka9, listki9, lokaci9, lokant9, lokata9, loncik9, lotnic9, lotnik9, nijaka9, nijako9, osikaj9, scalak9, siknij9, skalic9, skatol9, stajni9, stalki9, stalko9, stojan9, stolca9, tahina9, tahino9, tajano9, tajnia9, tajnio9, tajona9, taksol9, talaki9, tilaka9, tilako9, tinkal9, tkalni9, ailant8, aklina8, aklino8, akonit8, akonta8, alaski8, alasko8, aliant8, alnika8, alniko8, altano8, anolit8, astika8, astiki8, atalii8, atalio8, atlasi8, canast8, ciasta8, ciasto8, ciosak8, cisaka8, ilasta8, iskali8, jasion8, kalain8, kalani8, kalano8, kalian8, kalina8, kalino8, kanast8, kaolin8, kasali8, kasato8, katano8, kation8, katona8, katoni8, kinola8, klonia8, kolana8, kolasa8, konali8, kosili8, kostna8, lancia8, lancio8, lansik8, laoska8, latano8, likaon8, lionka8, lisiak8, listna8, listni8, lniska8, lotnia8, nacisk8, nastik8, nataki8, natako8, nikola8, ostali8, ostnic8, siakti8, siatka8, siatki8, sikali8, silnik8, sitaka8, sitaki8, skalni8, sknoci8, skonta8, snacki8, stanca8, stanco8, stanic8, stanik8, stilon8, stlano8, stlona8, stoiki8, stonka8, takina8, takson8, talion8, taniak8, tasaki8, tinoli8, tkania8, tniaka8, tonika8, alians7, anolis7, atonia7, atonii7, ciasna7, ciasno7, inkasa7, inkaso7, iskana7, iskani7, iskano7, kasani7, kasano7, ksoana7, lanosa7, nacios7, nakisi7, nakosi7, nasika7, nasila7, nasili7, nasoli7, nastia7, nastii7, nastio7, nastoi7, nioska7, nioski7, nosaci7, nosala7, nosali7, nosata7, nosili7, olania7, osiali7, sainit7, salina7, salino7, scania7, scanio7, sianka7, sianko7, sikano7, silnia7, silnio7, siniak7, sinika7, sionka7, sionki7, solana7, sonata7, sotnia7, stania7, osiana6, osiani6, siania6,Najdłuższe wyrazy z liter ANATOLIJSKICH

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter ANATOLIJSKICH to

anatolijskich

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

antiochijska

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa ANATOLIJSKICH

Ze słowa ANATOLIJSKICH nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter ANATOLIJSKICH - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter ANATOLIJSKICH to

anatolijskich

. 21 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

antiochijska

. wartość punktowa tego słowa to: 19

Informacje szczegółowe o słowie ANATOLIJSKICH

Samogłoski

Ilość samogłosek: 5

Występujące samogłoski: A, A, I, I, O

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 8

Występujące spółgłoski: C, H, J, K, L, N, S, T

Litery

Ilość wszystkich liter: 13

Litery w słowie ANATOLIJSKICH w kolejności alfabetycznej: A, A, C, H, I, I, J, K, L, N, O, S, T

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: T, S, O, N, L, K, J, I, I, H, C, A, A


Jak prawidłowo wymawiać słowo ANATOLIJSKICHAnaliza liter - słowo ANATOLIJSKICH

Słowo ANATOLIJSKICH po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: A, C, H, I, J, K, L, N, O, S, T . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera A w słowie ANATOLIJSKICH

Wyrazy na literę A

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 59
4 271
5 732
6 1805
7 3516
8 5407
9 7531
10 9234
11 9715
12 9145
13 7672
14 6185
15 4643

Rozkład wyrazów na literę A

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
59
4 Ilość słów
271
5 Ilość słów
732
6 Ilość słów
1805
7 Ilość słów
3516
8 Ilość słów
5407
9 Ilość słów
7531
10 Ilość słów
9234
11 Ilość słów
9715
12 Ilość słów
9145
13 Ilość słów
7672
14 Ilość słów
6185
15 Ilość słów
4643

Wyrazy kończące się literę A

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 83
4 879
5 3140
6 6566
7 12471
8 19154
9 26059
10 31032
11 32614
12 32051
13 29784
14 25122
15 19028

Rozkład wyrazów kończących się literą A

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
83
4 Ilość słów
879
5 Ilość słów
3140
6 Ilość słów
6566
7 Ilość słów
12471
8 Ilość słów
19154
9 Ilość słów
26059
10 Ilość słów
31032
11 Ilość słów
32614
12 Ilość słów
32051
13 Ilość słów
29784
14 Ilość słów
25122
15 Ilość słów
19028

Wystąpienia litery A w słowach polskich

Ilość wystąpień litery A Ilość słów
0 891858
1 1261627
2 691472
3 167614
4 17526
5 727
6 15

Rozkład słow według wystąpień litery A

0 Ilość słów
891858
1 Ilość słów
1261627
2 Ilość słów
691472
3 Ilość słów
167614
4 Ilość słów
17526
5 Ilość słów
727
6 Ilość słów
15

Litera C w słowie ANATOLIJSKICH

Wyrazy na literę C

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 63
4 290
5 1045
6 2402
7 4536
8 6709
9 8588
10 9304
11 8895
12 7651
13 5847
14 4370
15 3278

Rozkład wyrazów na literę C

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
290
5 Ilość słów
1045
6 Ilość słów
2402
7 Ilość słów
4536
8 Ilość słów
6709
9 Ilość słów
8588
10 Ilość słów
9304
11 Ilość słów
8895
12 Ilość słów
7651
13 Ilość słów
5847
14 Ilość słów
4370
15 Ilość słów
3278

Wyrazy kończące się literę C

Ilość liter Ilość słów
3 32
4 86
5 238
6 589
7 987
8 1691
9 2411
10 2552
11 2209
12 1662
13 1100
14 647
15 326

Rozkład wyrazów kończących się literą C

3 Ilość słów
32
4 Ilość słów
86
5 Ilość słów
238
6 Ilość słów
589
7 Ilość słów
987
8 Ilość słów
1691
9 Ilość słów
2411
10 Ilość słów
2552
11 Ilość słów
2209
12 Ilość słów
1662
13 Ilość słów
1100
14 Ilość słów
647
15 Ilość słów
326

Wystąpienia litery C w słowach polskich

Ilość wystąpień litery C Ilość słów
0 1828059
1 1011929
2 177312
3 13063
4 471
5 5

Rozkład słow według wystąpień litery C

0 Ilość słów
1828059
1 Ilość słów
1011929
2 Ilość słów
177312
3 Ilość słów
13063
4 Ilość słów
471
5 Ilość słów
5

Litera H w słowie ANATOLIJSKICH

Wyrazy na literę H

Ilość liter Ilość słów
2 7
3 42
4 174
5 587
6 1066
7 1874
8 2764
9 3855
10 4406
11 4457
12 3757
13 3176
14 2688
15 2039

Rozkład wyrazów na literę H

2 Ilość słów
7
3 Ilość słów
42
4 Ilość słów
174
5 Ilość słów
587
6 Ilość słów
1066
7 Ilość słów
1874
8 Ilość słów
2764
9 Ilość słów
3855
10 Ilość słów
4406
11 Ilość słów
4457
12 Ilość słów
3757
13 Ilość słów
3176
14 Ilość słów
2688
15 Ilość słów
2039

Wyrazy kończące się literę H

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 7
4 53
5 153
6 1106
7 3490
8 6746
9 11924
10 17483
11 23800
12 28647
13 30684
14 31231
15 29979

Rozkład wyrazów kończących się literą H

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
7
4 Ilość słów
53
5 Ilość słów
153
6 Ilość słów
1106
7 Ilość słów
3490
8 Ilość słów
6746
9 Ilość słów
11924
10 Ilość słów
17483
11 Ilość słów
23800
12 Ilość słów
28647
13 Ilość słów
30684
14 Ilość słów
31231
15 Ilość słów
29979

Wystąpienia litery H w słowach polskich

Ilość wystąpień litery H Ilość słów
0 2654541
1 360594
2 15505
3 199

Rozkład słow według wystąpień litery H

0 Ilość słów
2654541
1 Ilość słów
360594
2 Ilość słów
15505
3 Ilość słów
199

Litera I w słowie ANATOLIJSKICH

Wyrazy na literę I

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 39
4 144
5 319
6 648
7 1249
8 1962
9 2595
10 3574
11 3730
12 3750
13 3235
14 2620
15 1938

Rozkład wyrazów na literę I

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
319
6 Ilość słów
648
7 Ilość słów
1249
8 Ilość słów
1962
9 Ilość słów
2595
10 Ilość słów
3574
11 Ilość słów
3730
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
3235
14 Ilość słów
2620
15 Ilość słów
1938

Wyrazy kończące się literę I

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 64
4 517
5 2118
6 5704
7 13147
8 22788
9 34327
10 43392
11 51181
12 55175
13 53558
14 49383
15 43225

Rozkład wyrazów kończących się literą I

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
64
4 Ilość słów
517
5 Ilość słów
2118
6 Ilość słów
5704
7 Ilość słów
13147
8 Ilość słów
22788
9 Ilość słów
34327
10 Ilość słów
43392
11 Ilość słów
51181
12 Ilość słów
55175
13 Ilość słów
53558
14 Ilość słów
49383
15 Ilość słów
43225

Wystąpienia litery I w słowach polskich

Ilość wystąpień litery I Ilość słów
0 966757
1 1262697
2 630934
3 153279
4 16575
5 594
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery I

0 Ilość słów
966757
1 Ilość słów
1262697
2 Ilość słów
630934
3 Ilość słów
153279
4 Ilość słów
16575
5 Ilość słów
594
6 Ilość słów
3

Litera J w słowie ANATOLIJSKICH

Wyrazy na literę J

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 43
4 196
5 520
6 892
7 1407
8 1979
9 2274
10 2488
11 2528
12 2286
13 1939
14 1581
15 1112

Rozkład wyrazów na literę J

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
196
5 Ilość słów
520
6 Ilość słów
892
7 Ilość słów
1407
8 Ilość słów
1979
9 Ilość słów
2274
10 Ilość słów
2488
11 Ilość słów
2528
12 Ilość słów
2286
13 Ilość słów
1939
14 Ilość słów
1581
15 Ilość słów
1112

Wyrazy kończące się literę J

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 53
4 166
5 740
6 2134
7 4558
8 7512
9 10685
10 14289
11 17017
12 18699
13 19603
14 18656
15 16262

Rozkład wyrazów kończących się literą J

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
166
5 Ilość słów
740
6 Ilość słów
2134
7 Ilość słów
4558
8 Ilość słów
7512
9 Ilość słów
10685
10 Ilość słów
14289
11 Ilość słów
17017
12 Ilość słów
18699
13 Ilość słów
19603
14 Ilość słów
18656
15 Ilość słów
16262

Wystąpienia litery J w słowach polskich

Ilość wystąpień litery J Ilość słów
0 2402680
1 583904
2 42833
3 1399
4 23

Rozkład słow według wystąpień litery J

0 Ilość słów
2402680
1 Ilość słów
583904
2 Ilość słów
42833
3 Ilość słów
1399
4 Ilość słów
23

Litera K w słowie ANATOLIJSKICH

Wyrazy na literę K

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 572
5 2206
6 5043
7 8859
8 13333
9 17301
10 19261
11 19128
12 16960
13 13467
14 10141
15 6855

Rozkład wyrazów na literę K

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
572
5 Ilość słów
2206
6 Ilość słów
5043
7 Ilość słów
8859
8 Ilość słów
13333
9 Ilość słów
17301
10 Ilość słów
19261
11 Ilość słów
19128
12 Ilość słów
16960
13 Ilość słów
13467
14 Ilość słów
10141
15 Ilość słów
6855

Wyrazy kończące się literę K

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 71
4 203
5 754
6 1368
7 2384
8 3055
9 3035
10 2542
11 1935
12 1270
13 822
14 507
15 282

Rozkład wyrazów kończących się literą K

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
71
4 Ilość słów
203
5 Ilość słów
754
6 Ilość słów
1368
7 Ilość słów
2384
8 Ilość słów
3055
9 Ilość słów
3035
10 Ilość słów
2542
11 Ilość słów
1935
12 Ilość słów
1270
13 Ilość słów
822
14 Ilość słów
507
15 Ilość słów
282

Wystąpienia litery K w słowach polskich

Ilość wystąpień litery K Ilość słów
0 2045454
1 869507
2 111382
3 4450
4 46

Rozkład słow według wystąpień litery K

0 Ilość słów
2045454
1 Ilość słów
869507
2 Ilość słów
111382
3 Ilość słów
4450
4 Ilość słów
46

Litera L w słowie ANATOLIJSKICH

Wyrazy na literę L

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 81
4 372
5 1029
6 1862
7 3107
8 4576
9 5373
10 5524
11 4935
12 3750
13 2735
14 1819
15 1114

Rozkład wyrazów na literę L

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
81
4 Ilość słów
372
5 Ilość słów
1029
6 Ilość słów
1862
7 Ilość słów
3107
8 Ilość słów
4576
9 Ilość słów
5373
10 Ilość słów
5524
11 Ilość słów
4935
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
2735
14 Ilość słów
1819
15 Ilość słów
1114

Wyrazy kończące się literę L

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 63
4 146
5 387
6 485
7 386
8 352
9 219
10 153
11 85
12 44
13 23
14 12
15 5

Rozkład wyrazów kończących się literą L

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
146
5 Ilość słów
387
6 Ilość słów
485
7 Ilość słów
386
8 Ilość słów
352
9 Ilość słów
219
10 Ilość słów
153
11 Ilość słów
85
12 Ilość słów
44
13 Ilość słów
23
14 Ilość słów
12
15 Ilość słów
5

Wystąpienia litery L w słowach polskich

Ilość wystąpień litery L Ilość słów
0 2260431
1 725030
2 44309
3 1039
4 30

Rozkład słow według wystąpień litery L

0 Ilość słów
2260431
1 Ilość słów
725030
2 Ilość słów
44309
3 Ilość słów
1039
4 Ilość słów
30

Litera N w słowie ANATOLIJSKICH

Wyrazy na literę N

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 49
4 232
5 868
6 1821
7 4730
8 10859
9 21699
10 40594
11 68766
12 102343
13 132805
14 150507
15 147124

Rozkład wyrazów na literę N

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
232
5 Ilość słów
868
6 Ilość słów
1821
7 Ilość słów
4730
8 Ilość słów
10859
9 Ilość słów
21699
10 Ilość słów
40594
11 Ilość słów
68766
12 Ilość słów
102343
13 Ilość słów
132805
14 Ilość słów
150507
15 Ilość słów
147124

Wyrazy kończące się literę N

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 73
4 180
5 516
6 961
7 1015
8 1138
9 966
10 822
11 693
12 508
13 347
14 223
15 121

Rozkład wyrazów kończących się literą N

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
73
4 Ilość słów
180
5 Ilość słów
516
6 Ilość słów
961
7 Ilość słów
1015
8 Ilość słów
1138
9 Ilość słów
966
10 Ilość słów
822
11 Ilość słów
693
12 Ilość słów
508
13 Ilość słów
347
14 Ilość słów
223
15 Ilość słów
121

Wystąpienia litery N w słowach polskich

Ilość wystąpień litery N Ilość słów
0 1343316
1 1142049
2 468793
3 72920
4 3717
5 44

Rozkład słow według wystąpień litery N

0 Ilość słów
1343316
1 Ilość słów
1142049
2 Ilość słów
468793
3 Ilość słów
72920
4 Ilość słów
3717
5 Ilość słów
44

Litera O w słowie ANATOLIJSKICH

Wyrazy na literę O

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 65
4 409
5 1401
6 4192
7 9360
8 16569
9 24207
10 29686
11 30297
12 26446
13 20161
14 14324
15 9613

Rozkład wyrazów na literę O

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
65
4 Ilość słów
409
5 Ilość słów
1401
6 Ilość słów
4192
7 Ilość słów
9360
8 Ilość słów
16569
9 Ilość słów
24207
10 Ilość słów
29686
11 Ilość słów
30297
12 Ilość słów
26446
13 Ilość słów
20161
14 Ilość słów
14324
15 Ilość słów
9613

Wyrazy kończące się literę O

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 63
4 601
5 1958
6 3592
7 7070
8 12134
9 17893
10 21799
11 24620
12 25392
13 24839
14 23699
15 21146

Rozkład wyrazów kończących się literą O

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
601
5 Ilość słów
1958
6 Ilość słów
3592
7 Ilość słów
7070
8 Ilość słów
12134
9 Ilość słów
17893
10 Ilość słów
21799
11 Ilość słów
24620
12 Ilość słów
25392
13 Ilość słów
24839
14 Ilość słów
23699
15 Ilość słów
21146

Wystąpienia litery O w słowach polskich

Ilość wystąpień litery O Ilość słów
0 1083172
1 1279044
2 539953
3 113711
4 13919
5 989
6 49
7 2

Rozkład słow według wystąpień litery O

0 Ilość słów
1083172
1 Ilość słów
1279044
2 Ilość słów
539953
3 Ilość słów
113711
4 Ilość słów
13919
5 Ilość słów
989
6 Ilość słów
49
7 Ilość słów
2

Litera S w słowie ANATOLIJSKICH

Wyrazy na literę S

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 79
4 572
5 2317
6 5673
7 10762
8 17032
9 22936
10 27033
11 27362
12 24547
13 20413
14 15590
15 11840

Rozkład wyrazów na literę S

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
79
4 Ilość słów
572
5 Ilość słów
2317
6 Ilość słów
5673
7 Ilość słów
10762
8 Ilość słów
17032
9 Ilość słów
22936
10 Ilość słów
27033
11 Ilość słów
27362
12 Ilość słów
24547
13 Ilość słów
20413
14 Ilość słów
15590
15 Ilość słów
11840

Wyrazy kończące się literę S

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 60
4 187
5 331
6 387
7 361
8 271
9 241
10 138
11 89
12 42
13 29
14 11
15 1

Rozkład wyrazów kończących się literą S

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
60
4 Ilość słów
187
5 Ilość słów
331
6 Ilość słów
387
7 Ilość słów
361
8 Ilość słów
271
9 Ilość słów
241
10 Ilość słów
138
11 Ilość słów
89
12 Ilość słów
42
13 Ilość słów
29
14 Ilość słów
11
15 Ilość słów
1

Wystąpienia litery S w słowach polskich

Ilość wystąpień litery S Ilość słów
0 2011402
1 913075
2 101900
3 4382
4 73
5 7

Rozkład słow według wystąpień litery S

0 Ilość słów
2011402
1 Ilość słów
913075
2 Ilość słów
101900
3 Ilość słów
4382
4 Ilość słów
73
5 Ilość słów
7

Litera T w słowie ANATOLIJSKICH

Wyrazy na literę T

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 86
4 387
5 1293
6 2714
7 4734
8 6971
9 8860
10 9619
11 9379
12 7798
13 6410
14 4940
15 3627

Rozkład wyrazów na literę T

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
86
4 Ilość słów
387
5 Ilość słów
1293
6 Ilość słów
2714
7 Ilość słów
4734
8 Ilość słów
6971
9 Ilość słów
8860
10 Ilość słów
9619
11 Ilość słów
9379
12 Ilość słów
7798
13 Ilość słów
6410
14 Ilość słów
4940
15 Ilość słów
3627

Wyrazy kończące się literę T

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 82
4 249
5 571
6 783
7 842
8 820
9 610
10 416
11 246
12 110
13 74
14 34
15 13

Rozkład wyrazów kończących się literą T

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
82
4 Ilość słów
249
5 Ilość słów
571
6 Ilość słów
783
7 Ilość słów
842
8 Ilość słów
820
9 Ilość słów
610
10 Ilość słów
416
11 Ilość słów
246
12 Ilość słów
110
13 Ilość słów
74
14 Ilość słów
34
15 Ilość słów
13

Wystąpienia litery T w słowach polskich

Ilość wystąpień litery T Ilość słów
0 2187191
1 758863
2 80773
3 3931
4 81

Rozkład słow według wystąpień litery T

0 Ilość słów
2187191
1 Ilość słów
758863
2 Ilość słów
80773
3 Ilość słów
3931
4 Ilość słów
81

Ilość liter w słowie ANATOLIJSKICH: 13

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 13 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 13 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 7672
B 6818
C 5847
D 13642
E 3835
F 3840
G 4265
H 3176
I 3235
J 1939
K 13467
L 2735
M 8522
N 132805
O 20161
P 69747
R 17340
S 20413
T 6410
U 9626
W 26459
Y 1
Z 27469
Ó 17
Ć 154
Ł 675
Ś 1320
Ź 34
Ż 724

13 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
7672
B Ilość słów
6818
C Ilość słów
5847
D Ilość słów
13642
E Ilość słów
3835
F Ilość słów
3840
G Ilość słów
4265
H Ilość słów
3176
I Ilość słów
3235
J Ilość słów
1939
K Ilość słów
13467
L Ilość słów
2735
M Ilość słów
8522
N Ilość słów
132805
O Ilość słów
20161
P Ilość słów
69747
R Ilość słów
17340
S Ilość słów
20413
T Ilość słów
6410
U Ilość słów
9626
W Ilość słów
26459
Y Ilość słów
1
Z Ilość słów
27469
Ó Ilość słów
17
Ć Ilość słów
154
Ł Ilość słów
675
Ś Ilość słów
1320
Ź Ilość słów
34
Ż Ilość słów
724

Zestawienie słow 13 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 29784
B 3
C 1100
D 30
E 50385
F 18
G 37
H 30684
I 53558
J 19603
K 822
L 23
M 55180
N 347
O 24839
P 8
R 150
S 29
T 74
U 25538
W 2593
Y 59940
Z 2339
Ą 22115
Ć 3076
Ę 2527
Ł 1251
Ń 5138
Ś 13917
Ź 2
Ż 7238

13 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
29784
B Ilość słów
3
C Ilość słów
1100
D Ilość słów
30
E Ilość słów
50385
F Ilość słów
18
G Ilość słów
37
H Ilość słów
30684
I Ilość słów
53558
J Ilość słów
19603
K Ilość słów
822
L Ilość słów
23
M Ilość słów
55180
N Ilość słów
347
O Ilość słów
24839
P Ilość słów
8
R Ilość słów
150
S Ilość słów
29
T Ilość słów
74
U Ilość słów
25538
W Ilość słów
2593
Y Ilość słów
59940
Z Ilość słów
2339
Ą Ilość słów
22115
Ć Ilość słów
3076
Ę Ilość słów
2527
Ł Ilość słów
1251
Ń Ilość słów
5138
Ś Ilość słów
13917
Ź Ilość słów
2
Ż Ilość słów
7238

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa ANATOLIJSKICH

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu ANATOLIJSKICH - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty