Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter ANARCHIZOWAŁOBY

Z liter ANARCHIZOWAŁOBY można ułożyć ponad 1000 wyrazów

15 literowe słowa:

anarchizowałoby23,

14 literowe słowa:

anarchizowałby22, archaizowałoby22,

13 literowe słowa:

archaizowałby21, nachorowałaby21, narachowałoby21, ochrzaniałaby21, ochrzaniałoby21, wchrzaniałaby21, wchrzaniałoby21, zachorowałaby21, zarachowałoby21, anarchizowały19, arabizowanych19, anarchizowało18, obrazowaniach18,

12 literowe słowa:

nachorowałby20, narachowałby20, ochraniałaby20, ochraniałoby20, ochrzaniałby20, ochrzaniłaby20, ochrzaniłoby20, rozchwiałaby20, rozchwiałoby20, wchrzaniałby20, wchrzaniłaby20, wchrzaniłoby20, zachorowałby20, zarachowałby20, zbaraniałych20, zrachowałaby20, zrachowałoby20, łobzowianach19, naharowałoby19, zaharowałoby19, archaizowały18, oborywaniach18, obrazowanych18, oczarowałaby18, robaczywiała18, robaczywiało18, rozbawianych18, rozbawionych18, wychrzaniała18, wychrzaniało18, zabarwianych18, zabarwionych18, zanocowałaby18, zarabowanych18, anarchizował17, archaizowało17, obrachowania17, obwarzaniach17, ziarnowałaby17, ziarnowałoby17, zrabowaniach17, archaizowany16, robaczywiano16, zaorywaniach16, archaizowano15, rozcałowania15, zachorowania15,

11 literowe słowa:

chorowałaby19, chrzaniłaby19, chrzaniłoby19, harcowałaby19, harcowałoby19, nabiałowych19, obławianych19, obrachowały19, ochraniałby19, ochroniłaby19, ochrzaniłby19, rachowałaby19, rachowałoby19, rozchwiałby19, wchrzaniłby19, zachowałaby19, zachowałoby19, zachwiałaby19, zachwiałoby19, zrachowałby19, bałachonowi18, białozorach18, naharowałby18, obrachowała18, obwołaniach18, zaharowałby18, zharowałaby18, zharowałoby18, barionowych17, cynowobiała17, czarniałaby17, czarniałoby17, czarowałaby17, czarowałoby17, nachorowały17, narachowały17, nawracałoby17, obrachowany17, obrywaniach17, obwarzanych17, obwarzonych17, ochrzaniały17, oczarowałby17, robaczywiał17, rozcinałaby17, rozcinałoby17, rybowaniach17, wchrzaniały17, wychrzaniał17, wychrzaniła17, wychrzaniło17, zabawianych17, zabawionych17, zachorowały17, załowionych17, zanocowałby17, zarabianych17, zarachowały17, zarobionych17, zawracałoby17, zrabowanych17, arabinozach16, arabizowały16, archaizował16, bazowaniach16, borowaniach16, nachorowała16, narachowało16, nawyrabiało16, obcałowania16, obrachowana16, obrachowani16, ochrzaniała16, ochrzaniało16, rabowaniach16, wchrzaniała16, wchrzaniało16, zaabonowały16, zabronowały16, zachorowała16, zarachowało16, zawołaniach16, ziarnowałby16, znarowiłaby16, znarowiłoby16, arabizowało15, arcyzabawni15, chorzowiany15, ryzowaniach15, wyobracania15, zabronowała15, zarachowany15, zarywaniach15, zorywaniach15, arabizowany14, zarachowani14, zarachowano14, zrachowania14, arabizowano13, obrazowania13, oczarowania12,

10 literowe słowa:

chorowałby18, chorzałaby18, chorzałoby18, chroniłaby18, chroniłoby18, chrzaniłby18, harcowałby18, obwołanych18, ochroniłby18, rachowałby18, rybołowach18, zachowałby18, zachwiałby18, bałwianach17, harowałaby17, harowałoby17, honowałaby17, łobzianach17, obrachował17, zawahałoby17, zharowałby17, archanioły16, barchanowy16, baronowych16, barwionych16, bazarowych16, bizonowych16, borazynach16, borowanych16, czarniałby16, czarowałby16, ircowałaby16, ircowałoby16, łochowiany16, łozinowych16, naobracały16, nawracałby16, nawrzałych16, nicowałaby16, nicowałoby16, nocowałaby16, obcałowany16, obrazowych16, obywaniach16, ochraniały16, ochrzaniły16, ołowianych16, rabinowych16, rabowanych16, rozchwiały16, rozcinałby16, warczałaby16, warczałoby16, wchrzaniły16, wrabianych16, wrobionych16, wybraniach16, wychrzanił16, wyłachania16, wyobracała16, wyobracało16, zacinałaby16, zacinałoby16, zawołanych16, zawracałby16, zbawianych16, zbawionych16, zbiorowych16, zbywaniach16, zławianych16, złowionych16, zrabianych16, zrachowały16, zrobionych16, zwabianych16, zwabionych16, zwracałaby16, zwracałoby16, anabiozach15, archanioła15, barchanowa15, barchanowi15, barowozach15, borazonach15, borowinach15, łobzowiany15, nachorował15, naharowały15, naobracało15, narabowały15, narachował15, naraziłaby15, naraziłoby15, narowiłaby15, narowiłoby15, nawiozłaby15, nawiozłoby15, nawoziłaby15, nawoziłoby15, nawyrabiał15, norowałaby15, obcałowana15, obcałowani15, oboraniach15, obrazowały15, ochraniała15, ochraniało15, ochrzaniał15, ochrzaniła15, ochrzaniło15, oławianach15, ołowianach15, rozbawiały15, rozchwiała15, rozchwiało15, rozwiałaby15, rozwiałoby15, wchrzaniał15, wchrzaniła15, wchrzaniło15, wybraniała15, wybraniało15, wyobraziła15, wyobraziło15, wzbraniały15, zabarwiały15, zabraniach15, zabraniały15, zachorował15, zaharowały15, zarabowały15, zarachował15, zbaraniały15, zbronowały15, znarowiłby15, zrachowała15, zrachowało15, zwołaniach15, aaronowych14, arabizował14, aroniowych14, naharowało14, narabowało14, oborywacza14, obrazowała14, oczarowały14, ozywaniach14, rozbawiała14, rozbawiało14, rozchwiany14, rozwianych14, wybaczania14, wybroczona14, wychrzania14, wyhaczania14, wyobracana14, wyobracani14, wyobracano14, wyoraniach14, wyrobnicza14, wyzłacania14, wzbraniała14, wzbraniało14, zaabonował14, zabarwiało14, zabraniało14, zabronował14, zacałowany14, zaharowało14, zanocowały14, zarabowało14, zbaraniało14, zbronowała14, ziarnowych14, zrachowany14, zrywaniach14, chorowania13, chorzowian13, harcowania13, obarczania13, oborywania13, obrazowany13, ochrzanowi13, oczarowała13, rachowania13, rozbawiany13, rozbawiony13, rozchwiana13, rozchwiano13, zabarwiany13, zabarwiony13, zacałowani13, zacałowano13, zachowania13, zaharowany13, zanocowała13, zaoraniach13, zarabowany13, zarwaniach13, ziarnowały13, znachorowi13, zrachowana13, zrachowani13, zrachowano13, obrazowana12, obrazowani12, obwarzania12, oczarowany12, rozbawiana12, rozbawiano12, rozbawiona12, zabarwiano12, zabarwiona12, zabarwiono12, zaharowani12, zaharowano12, zarabowani12, zarabowano12, zharowania12, ziarnowała12, ziarnowało12, zrabowania12, czarowania11, oczarowana11, oczarowani11, zaorywania11,

9 literowe słowa:

bałachony17, białawych17, błonowych17, chorzałby17, chowałaby17, chowałoby17, chroniłby17, chwiałaby17, chwiałoby17, bałachowi16, bałwanach16, harowałby16, honowałby16, nabiałach16, zabiałach16, zawahałby16, bałwanicy15, baniowych15, baonowych15, bawionych15, biczowały15, błonicowy15, bryłowaci15, bryoniach15, bychawian15, bywaniach15, chorałowy15, chorowały15, chrzaniły15, czniałaby15, czniałoby15, harcowały15, iłowanych15, ircowałby15, łowionych15, nicowałby15, niobowych15, nocowałby15, obarczały15, obarczyła15, obarczyło15, oboranych15, obrzynach15, obwianych15, ochroniły15, rachowały15, robionych15, wabionych15, warczałby15, wcinałaby15, wcinałoby15, wichrzyła15, wichrzyło15, wracałaby15, wracałoby15, wybaczała15, wybaczało15, wybłocona15, wyhaczała15, wyhaczało15, wyłachana15, wyłachani15, wyłachano15, wyobracał15, zabawnych15, zabłocony15, zabranych15, zachowały15, zachwiały15, zacinałby15, zborowych15, ziołowych15, zwołanych15, zwracałby15, abonowały14, archanioł14, bachorowi14, bałwanica14, bałwanico14, baraniały14, barionach14, baroniach14, barzanach14, białozory14, biczowała14, biczowało14, błonicowa14, boniowały14, bronowały14, charłania14, chorałowa14, chorałowi14, chorowała14, chrzaniła14, chrzaniło14, harcowała14, harcowało14, izobarach14, łazianach14, łochowian14, nabawiały14, nabiałowy14, naobracał14, naorałaby14, naorałoby14, naraiłaby14, naraiłoby14, naraziłby14, naroiłaby14, naroiłoby14, narowiłby14, narwałaby14, narwałoby14, nawiałaby14, nawiałoby14, nawoziłby14, nazwałaby14, nazwałoby14, norowałby14, obarczała14, obarczało14, obławiany14, obłocznia14, oborywała14, obraniach14, obraniały14, obrzynała14, obrzynało14, obwarzały14, obwarzyła14, obwarzyło14, ochraniał14, ochroniła14, ochrzanił14, ołowinach14, rachowała14, rachowało14, rozbawiły14, rozchwiał14, rozwiałby14, wchrzanił14, wołaniach14, woniałaby14, woniałoby14, wraziłaby14, wraziłoby14, wybraniał14, wybroniła14, wybroniło14, wyobraził14, wyrabiała14, wyrabiało14, wzbroniły14, zabarwiły14, zabawiały14, zabiorach14, zabłocona14, zabroniły14, zachowała14, zachowało14, zachwiała14, zachwiało14, zaorałaby14, zaorałoby14, zarabiały14, zaroiłaby14, zaroiłoby14, zarwałaby14, zarwałoby14, zarybiała14, zarybiało14, zawarłaby14, zawarłoby14, zawiałaby14, zawiałoby14, zbanowały14, zharowały14, złachania14, zrabowały14, zrachował14, zraniłaby14, zraniłoby14, abonowała13, baraniało13, białozora13, biczowany13, bocianowy13, boniowała13, bronowała13, chrzanowy13, cynobrowa13, cynobrowi13, czarniały13, czarowały13, harownicy13, hoacynowi13, iryzanach13, izochrony13, łobzowian13, łowiczany13, nabawiało13, nabiałowa13, naharował13, narabował13, naryczała13, naryczało13, nawracały13, obarczany13, obarczony13, obławiana13, obławiano13, oborywacz13, obraniała13, obraniało13, obrazował13, obwarzała13, obwarzało13, obwołania13, ocynowała13, rabowaczy13, rachowany13, robaczywa13, robaczywi13, robocizny13, rozbawiał13, rozbawiła13, rozbawiło13, rozcinały13, rybaczono13, warzonych13, wichrzony13, wybaczana13, wybaczani13, wybaczano13, wybaczona13, wybaczono13, wybiorcza13, wybiorczo13, wyboczona13, wychrzani13, wyhaczana13, wyhaczani13, wyhaczano13, wyhaczona13, wyhaczono13, wyrobnica13, wyrobnico13, wyziorach13, wyzłacana13, wyzłacani13, wyzłacano13, wyzłocona13, wzbraniał13, wzbroniła13, wzbroniło13, zabarwiał13, zabarwicy13, zabarwiła13, zabarwiło13, zabawiało13, zabraniał13, zabroniła13, zabroniło13, zachowany13, zachwiany13, zaharował13, zaoranych13, zarabiało13, zarabował13, zarwanych13, zawianych13, zawracały13, zbanowała13, zbanowało13, zbaraniał13, zbronował13, zharowała13, zharowało13, zrabowała13, zrabowało13, anarchowi12, arabinozy12, arizonach12, bacowania12, barionowy12, biczowana12, biczowano12, bocianowa12, całowania12, chazanowi12, chrzanowa12, chrzanowi12, czabanowi12, czaharowi12, czarniała12, czarniało12, czarowała12, czarowało12, haraczowi12, harcowano12, iryzowała12, iryzowało12, izochrona12, nawarzyła12, nawarzyło12, nawracało12, nawyrabia12, nazrywała12, nazrywało12, obarczana12, obarczani12, obarczano12, obarczona12, obcowania12, oborywana12, oborywani12, obracania12, obrywania12, obrzynowi12, obwarzany12, obwarzony12, ochrzania12, oczarował12, ozłacania12, ozwaniach12, rabowacza12, rachowana12, rachowani12, rachowano12, rawianach12, robocizna12, rozcinała12, rozcinało12, rybowania12, wchrzania12, wichrzona12, wichrzono12, woraniach12, wyrabiana12, wyrabiano12, wyrobiona12, zabarwica12, zabarwico12, zabawiany12, zabawiony12, zachowana12, zachowani12, zachowano12, zachwiana12, zachwiano12, załowiony12, zanocował12, zaorywała12, zaorywało12, zarabiany12, zaraniach12, zarobiony12, zarybiana12, zarybiano12, zarybiona12, zarybiono12, zawracało12, zharowany12, znarowiły12, zoraniach12, zrabowany12, arabanowi11, arabinoza11, arabinozo11, barionowa11, bazowania11, borowania11, czarniawy11, czarowany11, harowania11, narcyzowa11, narcyzowi11, obwarzana11, obwarzani11, obwarzano11, obwarzona11, rabowania11, rawiczany11, wyrocznia11, wyrocznio11, zabarwian11, zabawiano11, zabawiona11, zabawiono11, załowiona11, zarabiano11, zarobiona11, zawołania11, zawracany11, zharowana11, zharowani11, zharowano11, ziarnował11, znarowiła11, znarowiło11, zrabowana11, zrabowani11, zrabowano11, czarniawa10, czarniawo10, czarowana10, czarowani10, czarowano10, iryzowana10, iryzowano10, owczarnia10, owczarnio10, owocarnia10, ryzowania10, zaorywana10, zaorywani10, zaorywano10, zarywania10, zawracani10, zawracano10, zorywania10, zwracania10,

8 literowe słowa:

bałachon15, barachło15, błaznach15, błoniach15, barchany14, barowych14, bazowych14, chabrowy14, chybiana14, izbowych14, obrywach14, wyborach14, wyrobach14, aniołach13, błonicza13, brachowi13, chabrowa13, chabrowi13, charłano13, charławi13, chorzała13, chorzało13, chroniła13, chroniło13, chrzanił13, harcował13, łaziwach13, łozinach13, obarczał13, obcinała13, obcinało13, obczaiła13, obczaiło13, obłoczni13, obracało13, obwarach13, ochronił13, rachował13, warchoła13, wchłania13, zachwiał13, złachani13, złachano13, baranicy12, barciowy12, nabroiła12, nabroiło12, nabywcza12, narobiła12, narobiło12, obraniał12, obraziła12, obraziło12, obroniła12, ochrzany12, owianych12, ozwanych12, ranowych12, razowych12, woranych12, wyborcza12, wyobraca12, wyrobnic12, zabronił12, zarobiła12, zarobiło12, znachory12, zoranych12, zrabiało12, anarchia11, anarchio11, anorchia11, arachina11, arachino11, arianach11, arionach11, aroniach11, awariach11, bacowano11, barciowa11, barwiony11, bazarowy11, całowani11, chowania11, czarniał11, inwarach11, ławnicza11, łzawnica11, narowach11, nawarach11, nawozach11, nazirach11, nicowała11, obrywana11, obrywani11, obywania11, ochrania11, ochrzani11, oraniach11, ozłacani11, ozłacano11, rabinowy11, rabowacz11, rabowany11, rozcinał11, rwaniach11, waranach11, wazonach11, wchrzani11, wirozach11, wizonach11, wozinach11, wyobrazi11, zacinało11, zaworach11, zbawiany11, zbawiony11, zbywania11, ziarnach11, znachora11, zoariach11, zwabiany11, zwabiony11, zwaniach11, baranowi10, baronowa10, baronowi10, barwiona10, barwiono10, bazarowa10, bazarowi10, bazowano10, bizonowa10, boranowi10, borowana10, borowani10, borowina10, cwaniary10, cynarowi10, czarowny10, hawiarza10, naborowi10, naraziło10, narowiła10, obawiano10, obrazowa10, obrazowi10, rabanowi10, rabinowa10, rabowana10, rabowani10, rabowano10, rozbawia10, rycinowa10, warciany10, wrabiano10, wrobiona10, zaborowi10, zarobowi10, zawahano10, zbawiano10, zbawiona10, zbawiono10, zbiorowa10, zwabiano10, zwabiona10, zwabiono10, cwaniara9, cwaniaro9, czarnawa9, czarnawi9, czarowna9, czarowni9, oczarowi9, oraczowi9, owczarni9, rawiczan9, ryzowana9, warczano9, wracania9, wyorania9, zarywano9, zawarcia9, zorywana9, zwornica9, zwracana9, zwracani9, zwracano9, rozwiana8, rozwiano8, zaorania8, zarwania8, ziarnowa8,Najdłuższe wyrazy z liter ANARCHIZOWAŁOBY

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter ANARCHIZOWAŁOBY to

anarchizowałoby

. Ilość liter które posiada: 15
Drugie najdłuższe słowo to

anarchizowałby

. Ilość liter: 14

Anagramy ze słowa ANARCHIZOWAŁOBY

Ze słowa ANARCHIZOWAŁOBY nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter ANARCHIZOWAŁOBY - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter ANARCHIZOWAŁOBY to

anarchizowałoby

. 23 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

anarchizowałby

. wartość punktowa tego słowa to: 22

Informacje szczegółowe o słowie ANARCHIZOWAŁOBY

Samogłoski

Ilość samogłosek: 7

Występujące samogłoski: A, A, A, I, O, O, Y

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 8

Występujące spółgłoski: B, C, H, N, R, W, Z, Ł

Litery

Ilość wszystkich liter: 15

Litery w słowie ANARCHIZOWAŁOBY w kolejności alfabetycznej: A, A, A, B, C, H, I, N, O, O, R, W, Y, Z, Ł

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ł, Z, Y, W, R, O, O, N, I, H, C, B, A, A, A


Jak prawidłowo wymawiać słowo ANARCHIZOWAŁOBYAnaliza liter - słowo ANARCHIZOWAŁOBY

Słowo ANARCHIZOWAŁOBY po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: A, B, C, H, I, Ł, N, O, R, W, Y, Z . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera A w słowie ANARCHIZOWAŁOBY

Wyrazy na literę A

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 59
4 271
5 732
6 1805
7 3516
8 5407
9 7531
10 9234
11 9715
12 9145
13 7672
14 6185
15 4643

Rozkład wyrazów na literę A

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
59
4 Ilość słów
271
5 Ilość słów
732
6 Ilość słów
1805
7 Ilość słów
3516
8 Ilość słów
5407
9 Ilość słów
7531
10 Ilość słów
9234
11 Ilość słów
9715
12 Ilość słów
9145
13 Ilość słów
7672
14 Ilość słów
6185
15 Ilość słów
4643

Wyrazy kończące się literę A

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 83
4 879
5 3140
6 6566
7 12471
8 19154
9 26059
10 31032
11 32614
12 32051
13 29784
14 25122
15 19028

Rozkład wyrazów kończących się literą A

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
83
4 Ilość słów
879
5 Ilość słów
3140
6 Ilość słów
6566
7 Ilość słów
12471
8 Ilość słów
19154
9 Ilość słów
26059
10 Ilość słów
31032
11 Ilość słów
32614
12 Ilość słów
32051
13 Ilość słów
29784
14 Ilość słów
25122
15 Ilość słów
19028

Wystąpienia litery A w słowach polskich

Ilość wystąpień litery A Ilość słów
0 891858
1 1261627
2 691472
3 167614
4 17526
5 727
6 15

Rozkład słow według wystąpień litery A

0 Ilość słów
891858
1 Ilość słów
1261627
2 Ilość słów
691472
3 Ilość słów
167614
4 Ilość słów
17526
5 Ilość słów
727
6 Ilość słów
15

Litera B w słowie ANARCHIZOWAŁOBY

Wyrazy na literę B

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 96
4 472
5 1471
6 3012
7 5431
8 8552
9 10572
10 11710
11 10737
12 9023
13 6818
14 4946
15 3316

Rozkład wyrazów na literę B

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
96
4 Ilość słów
472
5 Ilość słów
1471
6 Ilość słów
3012
7 Ilość słów
5431
8 Ilość słów
8552
9 Ilość słów
10572
10 Ilość słów
11710
11 Ilość słów
10737
12 Ilość słów
9023
13 Ilość słów
6818
14 Ilość słów
4946
15 Ilość słów
3316

Wyrazy kończące się literę B

Ilość liter Ilość słów
3 49
4 102
5 157
6 126
7 96
8 67
9 33
10 22
11 18
12 4
13 3

Rozkład wyrazów kończących się literą B

3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
102
5 Ilość słów
157
6 Ilość słów
126
7 Ilość słów
96
8 Ilość słów
67
9 Ilość słów
33
10 Ilość słów
22
11 Ilość słów
18
12 Ilość słów
4
13 Ilość słów
3

Wystąpienia litery B w słowach polskich

Ilość wystąpień litery B Ilość słów
0 2417531
1 568523
2 43782
3 1003

Rozkład słow według wystąpień litery B

0 Ilość słów
2417531
1 Ilość słów
568523
2 Ilość słów
43782
3 Ilość słów
1003

Litera C w słowie ANARCHIZOWAŁOBY

Wyrazy na literę C

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 63
4 290
5 1045
6 2402
7 4536
8 6709
9 8588
10 9304
11 8895
12 7651
13 5847
14 4370
15 3278

Rozkład wyrazów na literę C

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
290
5 Ilość słów
1045
6 Ilość słów
2402
7 Ilość słów
4536
8 Ilość słów
6709
9 Ilość słów
8588
10 Ilość słów
9304
11 Ilość słów
8895
12 Ilość słów
7651
13 Ilość słów
5847
14 Ilość słów
4370
15 Ilość słów
3278

Wyrazy kończące się literę C

Ilość liter Ilość słów
3 32
4 86
5 238
6 589
7 987
8 1691
9 2411
10 2552
11 2209
12 1662
13 1100
14 647
15 326

Rozkład wyrazów kończących się literą C

3 Ilość słów
32
4 Ilość słów
86
5 Ilość słów
238
6 Ilość słów
589
7 Ilość słów
987
8 Ilość słów
1691
9 Ilość słów
2411
10 Ilość słów
2552
11 Ilość słów
2209
12 Ilość słów
1662
13 Ilość słów
1100
14 Ilość słów
647
15 Ilość słów
326

Wystąpienia litery C w słowach polskich

Ilość wystąpień litery C Ilość słów
0 1828059
1 1011929
2 177312
3 13063
4 471
5 5

Rozkład słow według wystąpień litery C

0 Ilość słów
1828059
1 Ilość słów
1011929
2 Ilość słów
177312
3 Ilość słów
13063
4 Ilość słów
471
5 Ilość słów
5

Litera H w słowie ANARCHIZOWAŁOBY

Wyrazy na literę H

Ilość liter Ilość słów
2 7
3 42
4 174
5 587
6 1066
7 1874
8 2764
9 3855
10 4406
11 4457
12 3757
13 3176
14 2688
15 2039

Rozkład wyrazów na literę H

2 Ilość słów
7
3 Ilość słów
42
4 Ilość słów
174
5 Ilość słów
587
6 Ilość słów
1066
7 Ilość słów
1874
8 Ilość słów
2764
9 Ilość słów
3855
10 Ilość słów
4406
11 Ilość słów
4457
12 Ilość słów
3757
13 Ilość słów
3176
14 Ilość słów
2688
15 Ilość słów
2039

Wyrazy kończące się literę H

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 7
4 53
5 153
6 1106
7 3490
8 6746
9 11924
10 17483
11 23800
12 28647
13 30684
14 31231
15 29979

Rozkład wyrazów kończących się literą H

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
7
4 Ilość słów
53
5 Ilość słów
153
6 Ilość słów
1106
7 Ilość słów
3490
8 Ilość słów
6746
9 Ilość słów
11924
10 Ilość słów
17483
11 Ilość słów
23800
12 Ilość słów
28647
13 Ilość słów
30684
14 Ilość słów
31231
15 Ilość słów
29979

Wystąpienia litery H w słowach polskich

Ilość wystąpień litery H Ilość słów
0 2654541
1 360594
2 15505
3 199

Rozkład słow według wystąpień litery H

0 Ilość słów
2654541
1 Ilość słów
360594
2 Ilość słów
15505
3 Ilość słów
199

Litera I w słowie ANARCHIZOWAŁOBY

Wyrazy na literę I

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 39
4 144
5 319
6 648
7 1249
8 1962
9 2595
10 3574
11 3730
12 3750
13 3235
14 2620
15 1938

Rozkład wyrazów na literę I

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
319
6 Ilość słów
648
7 Ilość słów
1249
8 Ilość słów
1962
9 Ilość słów
2595
10 Ilość słów
3574
11 Ilość słów
3730
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
3235
14 Ilość słów
2620
15 Ilość słów
1938

Wyrazy kończące się literę I

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 64
4 517
5 2118
6 5704
7 13147
8 22788
9 34327
10 43392
11 51181
12 55175
13 53558
14 49383
15 43225

Rozkład wyrazów kończących się literą I

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
64
4 Ilość słów
517
5 Ilość słów
2118
6 Ilość słów
5704
7 Ilość słów
13147
8 Ilość słów
22788
9 Ilość słów
34327
10 Ilość słów
43392
11 Ilość słów
51181
12 Ilość słów
55175
13 Ilość słów
53558
14 Ilość słów
49383
15 Ilość słów
43225

Wystąpienia litery I w słowach polskich

Ilość wystąpień litery I Ilość słów
0 966757
1 1262697
2 630934
3 153279
4 16575
5 594
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery I

0 Ilość słów
966757
1 Ilość słów
1262697
2 Ilość słów
630934
3 Ilość słów
153279
4 Ilość słów
16575
5 Ilość słów
594
6 Ilość słów
3

Litera Ł w słowie ANARCHIZOWAŁOBY

Wyrazy na literę Ł

Ilość liter Ilość słów
3 53
4 170
5 534
6 893
7 1302
8 1885
9 1886
10 1823
11 1508
12 1047
13 675
14 446
15 197

Rozkład wyrazów na literę Ł

3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
170
5 Ilość słów
534
6 Ilość słów
893
7 Ilość słów
1302
8 Ilość słów
1885
9 Ilość słów
1886
10 Ilość słów
1823
11 Ilość słów
1508
12 Ilość słów
1047
13 Ilość słów
675
14 Ilość słów
446
15 Ilość słów
197

Wyrazy kończące się literę Ł

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 164
5 643
6 1612
7 2989
8 4199
9 4384
10 3837
11 2986
12 2058
13 1251
14 720
15 357

Rozkład wyrazów kończących się literą Ł

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
164
5 Ilość słów
643
6 Ilość słów
1612
7 Ilość słów
2989
8 Ilość słów
4199
9 Ilość słów
4384
10 Ilość słów
3837
11 Ilość słów
2986
12 Ilość słów
2058
13 Ilość słów
1251
14 Ilość słów
720
15 Ilość słów
357

Wystąpienia litery Ł w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ł Ilość słów
0 2353633
1 632476
2 44690
3 40

Rozkład słow według wystąpień litery Ł

0 Ilość słów
2353633
1 Ilość słów
632476
2 Ilość słów
44690
3 Ilość słów
40

Litera N w słowie ANARCHIZOWAŁOBY

Wyrazy na literę N

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 49
4 232
5 868
6 1821
7 4730
8 10859
9 21699
10 40594
11 68766
12 102343
13 132805
14 150507
15 147124

Rozkład wyrazów na literę N

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
232
5 Ilość słów
868
6 Ilość słów
1821
7 Ilość słów
4730
8 Ilość słów
10859
9 Ilość słów
21699
10 Ilość słów
40594
11 Ilość słów
68766
12 Ilość słów
102343
13 Ilość słów
132805
14 Ilość słów
150507
15 Ilość słów
147124

Wyrazy kończące się literę N

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 73
4 180
5 516
6 961
7 1015
8 1138
9 966
10 822
11 693
12 508
13 347
14 223
15 121

Rozkład wyrazów kończących się literą N

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
73
4 Ilość słów
180
5 Ilość słów
516
6 Ilość słów
961
7 Ilość słów
1015
8 Ilość słów
1138
9 Ilość słów
966
10 Ilość słów
822
11 Ilość słów
693
12 Ilość słów
508
13 Ilość słów
347
14 Ilość słów
223
15 Ilość słów
121

Wystąpienia litery N w słowach polskich

Ilość wystąpień litery N Ilość słów
0 1343316
1 1142049
2 468793
3 72920
4 3717
5 44

Rozkład słow według wystąpień litery N

0 Ilość słów
1343316
1 Ilość słów
1142049
2 Ilość słów
468793
3 Ilość słów
72920
4 Ilość słów
3717
5 Ilość słów
44

Litera O w słowie ANARCHIZOWAŁOBY

Wyrazy na literę O

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 65
4 409
5 1401
6 4192
7 9360
8 16569
9 24207
10 29686
11 30297
12 26446
13 20161
14 14324
15 9613

Rozkład wyrazów na literę O

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
65
4 Ilość słów
409
5 Ilość słów
1401
6 Ilość słów
4192
7 Ilość słów
9360
8 Ilość słów
16569
9 Ilość słów
24207
10 Ilość słów
29686
11 Ilość słów
30297
12 Ilość słów
26446
13 Ilość słów
20161
14 Ilość słów
14324
15 Ilość słów
9613

Wyrazy kończące się literę O

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 63
4 601
5 1958
6 3592
7 7070
8 12134
9 17893
10 21799
11 24620
12 25392
13 24839
14 23699
15 21146

Rozkład wyrazów kończących się literą O

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
601
5 Ilość słów
1958
6 Ilość słów
3592
7 Ilość słów
7070
8 Ilość słów
12134
9 Ilość słów
17893
10 Ilość słów
21799
11 Ilość słów
24620
12 Ilość słów
25392
13 Ilość słów
24839
14 Ilość słów
23699
15 Ilość słów
21146

Wystąpienia litery O w słowach polskich

Ilość wystąpień litery O Ilość słów
0 1083172
1 1279044
2 539953
3 113711
4 13919
5 989
6 49
7 2

Rozkład słow według wystąpień litery O

0 Ilość słów
1083172
1 Ilość słów
1279044
2 Ilość słów
539953
3 Ilość słów
113711
4 Ilość słów
13919
5 Ilość słów
989
6 Ilość słów
49
7 Ilość słów
2

Litera R w słowie ANARCHIZOWAŁOBY

Wyrazy na literę R

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 88
4 382
5 1233
6 2395
7 4650
8 7669
9 11295
10 14862
11 17854
12 18503
13 17340
14 14276
15 10597

Rozkład wyrazów na literę R

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
88
4 Ilość słów
382
5 Ilość słów
1233
6 Ilość słów
2395
7 Ilość słów
4650
8 Ilość słów
7669
9 Ilość słów
11295
10 Ilość słów
14862
11 Ilość słów
17854
12 Ilość słów
18503
13 Ilość słów
17340
14 Ilość słów
14276
15 Ilość słów
10597

Wyrazy kończące się literę R

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 84
4 185
5 472
6 655
7 577
8 609
9 549
10 481
11 318
12 216
13 150
14 81
15 51

Rozkład wyrazów kończących się literą R

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
84
4 Ilość słów
185
5 Ilość słów
472
6 Ilość słów
655
7 Ilość słów
577
8 Ilość słów
609
9 Ilość słów
549
10 Ilość słów
481
11 Ilość słów
318
12 Ilość słów
216
13 Ilość słów
150
14 Ilość słów
81
15 Ilość słów
51

Wystąpienia litery R w słowach polskich

Ilość wystąpień litery R Ilość słów
0 1686394
1 1192485
2 147933
3 3988
4 39

Rozkład słow według wystąpień litery R

0 Ilość słów
1686394
1 Ilość słów
1192485
2 Ilość słów
147933
3 Ilość słów
3988
4 Ilość słów
39

Litera W w słowie ANARCHIZOWAŁOBY

Wyrazy na literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 66
4 412
5 1749
6 4393
7 9840
8 17451
9 26074
10 32232
11 34524
12 32073
13 26459
14 20075
15 14361

Rozkład wyrazów na literę W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
66
4 Ilość słów
412
5 Ilość słów
1749
6 Ilość słów
4393
7 Ilość słów
9840
8 Ilość słów
17451
9 Ilość słów
26074
10 Ilość słów
32232
11 Ilość słów
34524
12 Ilość słów
32073
13 Ilość słów
26459
14 Ilość słów
20075
15 Ilość słów
14361

Wyrazy kończące się literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 28
4 134
5 753
6 1832
7 3271
8 5079
9 5766
10 6077
11 5378
12 3738
13 2593
14 1649
15 1019

Rozkład wyrazów kończących się literą W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
28
4 Ilość słów
134
5 Ilość słów
753
6 Ilość słów
1832
7 Ilość słów
3271
8 Ilość słów
5079
9 Ilość słów
5766
10 Ilość słów
6077
11 Ilość słów
5378
12 Ilość słów
3738
13 Ilość słów
2593
14 Ilość słów
1649
15 Ilość słów
1019

Wystąpienia litery W w słowach polskich

Ilość wystąpień litery W Ilość słów
0 1684393
1 1133664
2 196654
3 15489
4 637
5 2

Rozkład słow według wystąpień litery W

0 Ilość słów
1684393
1 Ilość słów
1133664
2 Ilość słów
196654
3 Ilość słów
15489
4 Ilość słów
637
5 Ilość słów
2

Litera Y w słowie ANARCHIZOWAŁOBY

Wyrazy na literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 4
4 13
5 31
6 39
7 52
8 51
9 29
10 18
11 4
12 7
13 1
14 2

Rozkład wyrazów na literę Y

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
4
4 Ilość słów
13
5 Ilość słów
31
6 Ilość słów
39
7 Ilość słów
52
8 Ilość słów
51
9 Ilość słów
29
10 Ilość słów
18
11 Ilość słów
4
12 Ilość słów
7
13 Ilość słów
1
14 Ilość słów
2

Wyrazy kończące się literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 56
4 699
5 2475
6 6156
7 13195
8 24197
9 39124
10 52808
11 62065
12 64281
13 59940
14 51113
15 39412

Rozkład wyrazów kończących się literą Y

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
56
4 Ilość słów
699
5 Ilość słów
2475
6 Ilość słów
6156
7 Ilość słów
13195
8 Ilość słów
24197
9 Ilość słów
39124
10 Ilość słów
52808
11 Ilość słów
62065
12 Ilość słów
64281
13 Ilość słów
59940
14 Ilość słów
51113
15 Ilość słów
39412

Wystąpienia litery Y w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Y Ilość słów
0 1706682
1 1010985
2 261517
3 45785
4 5529
5 336
6 5

Rozkład słow według wystąpień litery Y

0 Ilość słów
1706682
1 Ilość słów
1010985
2 Ilość słów
261517
3 Ilość słów
45785
4 Ilość słów
5529
5 Ilość słów
336
6 Ilość słów
5

Litera Z w słowie ANARCHIZOWAŁOBY

Wyrazy na literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 293
5 1329
6 3836
7 8941
8 16055
9 24393
10 30950
11 33707
12 32332
13 27469
14 21764
15 16221

Rozkład wyrazów na literę Z

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
293
5 Ilość słów
1329
6 Ilość słów
3836
7 Ilość słów
8941
8 Ilość słów
16055
9 Ilość słów
24393
10 Ilość słów
30950
11 Ilość słów
33707
12 Ilość słów
32332
13 Ilość słów
27469
14 Ilość słów
21764
15 Ilość słów
16221

Wyrazy kończące się literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 46
4 188
5 418
6 988
7 1969
8 3417
9 4970
10 5198
11 4578
12 3471
13 2339
14 1457
15 846

Rozkład wyrazów kończących się literą Z

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
46
4 Ilość słów
188
5 Ilość słów
418
6 Ilość słów
988
7 Ilość słów
1969
8 Ilość słów
3417
9 Ilość słów
4970
10 Ilość słów
5198
11 Ilość słów
4578
12 Ilość słów
3471
13 Ilość słów
2339
14 Ilość słów
1457
15 Ilość słów
846

Wystąpienia litery Z w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Z Ilość słów
0 1721858
1 1049916
2 234263
3 23430
4 1302
5 69
6 1

Rozkład słow według wystąpień litery Z

0 Ilość słów
1721858
1 Ilość słów
1049916
2 Ilość słów
234263
3 Ilość słów
23430
4 Ilość słów
1302
5 Ilość słów
69
6 Ilość słów
1

Ilość liter w słowie ANARCHIZOWAŁOBY: 15

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 15 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 15 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 4643
B 3316
C 3278
D 7495
E 2312
F 2188
G 1983
H 2039
I 1938
J 1112
K 6855
L 1114
M 4904
N 147124
O 9613
P 42331
R 10597
S 11840
T 3627
U 5832
W 14361
Z 16221
Ó 4
Ć 65
Ł 197
Ś 622
Ź 24
Ż 295

15 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
4643
B Ilość słów
3316
C Ilość słów
3278
D Ilość słów
7495
E Ilość słów
2312
F Ilość słów
2188
G Ilość słów
1983
H Ilość słów
2039
I Ilość słów
1938
J Ilość słów
1112
K Ilość słów
6855
L Ilość słów
1114
M Ilość słów
4904
N Ilość słów
147124
O Ilość słów
9613
P Ilość słów
42331
R Ilość słów
10597
S Ilość słów
11840
T Ilość słów
3627
U Ilość słów
5832
W Ilość słów
14361
Z Ilość słów
16221
Ó Ilość słów
4
Ć Ilość słów
65
Ł Ilość słów
197
Ś Ilość słów
622
Ź Ilość słów
24
Ż Ilość słów
295

Zestawienie słow 15 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 19028
C 326
D 9
E 39103
F 6
G 8
H 29979
I 43225
J 16262
K 282
L 5
M 41563
N 121
O 21146
P 2
R 51
S 1
T 13
U 23825
W 1019
Y 39412
Z 846
Ą 14273
Ć 1148
Ę 893
Ł 357
Ń 2434
Ś 7433
Ż 3160

15 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
19028
C Ilość słów
326
D Ilość słów
9
E Ilość słów
39103
F Ilość słów
6
G Ilość słów
8
H Ilość słów
29979
I Ilość słów
43225
J Ilość słów
16262
K Ilość słów
282
L Ilość słów
5
M Ilość słów
41563
N Ilość słów
121
O Ilość słów
21146
P Ilość słów
2
R Ilość słów
51
S Ilość słów
1
T Ilość słów
13
U Ilość słów
23825
W Ilość słów
1019
Y Ilość słów
39412
Z Ilość słów
846
Ą Ilość słów
14273
Ć Ilość słów
1148
Ę Ilość słów
893
Ł Ilość słów
357
Ń Ilość słów
2434
Ś Ilość słów
7433
Ż Ilość słów
3160

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa ANARCHIZOWAŁOBY

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu ANARCHIZOWAŁOBY - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty