Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter ANAPESTOWI

Z liter ANAPESTOWI można ułożyć aż 887 wyrazów - Sprawdź jakie!

10 literowe słowa:

anapestowi12, niepastowa12, niepsowata12, pastowanie12, piastowane12, postawiane12, poswatanie12, stepowania12,

9 literowe słowa:

astenopia11, epatowani11, etapowani11, niepatowa11, pastowane11, pastowani11, petowania11, postawnie11, poswatane11, poswatani11, powstania11, powstanie11, stepowana11, stepowani11, tepowania11, aspanowie10, niepasowa10, ostawanie10, ostawiane10, pasowanie10, ponasiewa10, posiewana10, sepiowana10, sianowate10, tasowanie10,

8 literowe słowa:

awanpost10, pasatowe10, pasatowi10, pastewna10, pastewni10, patisona10, petowana10, petowani10, piastowa10, piastowe10, postania10, postanie10, postawia10, postawie10, postawna10, postawne10, postawni10, powitana10, powitane10, sapowate10, spianato10, stapiane10, stapiano10, tepowana10, tepowani10, wapnista10, wapniste10, wtapiane10, wtapiano10, aspanowi9, nastawie9, opasanie9, opiewana9, owenista9, pasowane9, pasowani9, posiewna9, senatowi9, spawanie9, stawanie9, stawiane9, stawiano9, stawiona9, stawione9, swatanie9, tasowane9, tasowani9, tenisowa9, asanowie8, nieasowa8, osiewana8,

7 literowe słowa:

anapest9, etapowa9, etapowi9, pastowa9, pastowe9, pastowi9, pastwie9, patison9, patosie9, postawa9, postawi9, poswata9, potania9, potasie9, psotnie9, psowata9, psowate9, saponat9, saponit9, spatowi9, spowita9, spowite9, stepowa9, stepowi9, stopiwa9, stopnia9, stopnie9, wopista9, asienta8, asiento8, aspanie8, astenia8, astenio8, enatowi8, esowata8, etanowa8, etanowi8, napasie8, nasapie8, nastawi8, nastawo8, niespaw8, opasane8, opasani8, opisana8, opisane8, ostania8, ostanie8, ostawia8, panowie8, pasanie8, pasiona8, pasione8, pawanie8, pawonia8, pawonie8, peanowi8, pensowa8, pensowi8, pianowa8, pianowe8, piasawo8, ponawia8, posiana8, posiane8, posiewa8, sapanie8, seatowi8, sepiowa8, siepana8, siepano8, sowieta8, spawane8, spawani8, spawano8, spinowa8, spinowe8, stanowa8, stanowe8, stanowi8, stawano8, stenowi8, swatane8, swatani8, swatano8, tanowie8, teinowa8, wpisana8, wpisane8, wpisano8, wstania8, wstanie8, asanowi7, awansie7, nasiewa7, owsiana7, owsiane7, siewana7, siewano7,

6 literowe słowa:

apatie8, apatio8, atopia8, atopie8, napita8, napite8, napito8, natopi8, nepota8, pastwa8, pastwi8, pastwo8, patena8, pateno8, patois8, patowa8, patowe8, patowi8, pentia8, petowi8, piasta8, piasto8, piston8, pointa8, pointe8, postaw8, postna8, postne8, postni8, potani8, potnie8, powiat8, powita8, powite8, psotna8, psotne8, psotni8, ptasia8, ptasie8, ptasio8, sapota8, stapia8, stopie8, stopiw8, stopni8, taipan8, topian8, topnia8, topnie8, wtapia8, wtopie8, asient7, atonia7, atonie7, awista7, entowi7, epsona7, ewipan7, naspie7, nastaw7, nastia7, nastie7, nastio7, nastoi7, natowi7, nawita7, nawite7, nawito7, nepowi7, netowa7, netowi7, nitowa7, nitowe7, nosata7, nosate7, nospie7, opasie7, opiewa7, opsnie7, ostawi7, ostwie7, otawie7, owista7, panwia7, panwie7, panwio7, pasane7, pasani7, pasano7, pasiwa7, pasowa7, pasowe7, pasowi7, pawano7, pawian7, penisa7, penowi7, peonia7, piasaw7, pinasa7, pinaso7, pisana7, pisane7, pisano7, posiew7, psiano7, sapano7, sapnie7, sapowi7, sepowi7, setona7, setowa7, setowi7, sitowa7, sitowe7, snopie7, sonata7, sotnia7, sotnie7, sowiet7, sowita7, sowite7, spania7, spanie7, spawie7, spoina7, spoiwa7, sponie7, stania7, stanie7, stawia7, stawie7, stawna7, stawne7, stawni7, stewia7, stewio7, swapie7, tanowi7, taonie7, tenisa7, tswana7, wapien7, wapnia7, wapnie7, witana7, witane7, witano7, wspina7, wstano7, asanie6, awanse6, naosie6, nawias6, nawisa6, nosiwa6, oseina6, osiana6, osiane6, osiewa6, owiana6, owiane6, sanowa6, sanowe6, sanowi6, senowi6, siewna6, sinawa6, sinawe6, sinawo6, wiosen6, wiosna6, wsiana6, wsiane6, wsiano6,

5 literowe słowa:

apate7, natop7, nepot7, opata7, opiat7, opita7, opite7, pasat7, pasta7, pasto7, pastw7, paten7, patia7, patio7, patos7, pesto7, piast7, piata7, pieta7, pieto7, pinot7, pinta7, pinto7, pitna7, pitne7, pitos7, piwot7, poeta7, point7, posta7, potas7, potna7, potne7, potni7, psota7, ptasi7, sapot7, spita7, spite7, spito7, spota7, stepa7, stopa7, stopi7, tapas7, tipsa7, topie7, topni7, wpita7, wpite7, wpito7, wtopa7, wtopi7, aspan6, atowi6, enata6, epson6, etnos6, inset6, istna6, istne6, napie6, napis6, napoi6, nasap6, naspa6, naspo6, nasta6, naste6, natia6, natie6, natio6, nawet6, nospa6, notes6, notis6, opasa6, opina6, opnie6, ospie6, ostan6, ostaw6, ostew6, ostwa6, ostwi6, otawa6, otnie6, owita6, owite6, panew6, panie6, panwi6, paseo6, pasie6, pawan6, pawia6, pawie6, pawio6, penia6, penis6, pensa6, peona6, peoni6, pewna6, pewni6, pewno6, piana6, piane6, piano6, pinas6, piona6, piwna6, piwne6, poena6, ponie6, powie6, psina6, psino6, sapie6, seata6, senat6, sepia6, sepio6, setna6, setni6, seton6, siata6, siato6, sinto6, sitwa6, sitwo6, snopa6, sonat6, sonet6, sotni6, spano6, spawa6, spina6, spoin6, spoiw6, spona6, spowi6, stano6, stawa6, stawi6, stawo6, stena6, stewa6, stewo6, stone6, swata6, taino6, tania6, tanie6, tanio6, teina6, teino6, tenis6, teowa6, teowi6, toina6, tonie6, wanta6, wanto6, wapna6, wapni6, wapno6, wenta6, wento6, wiata6, wiato6, winta6, wista6, wpina6, ansie5, asani5, asano5, asowa5, asowe5, asowi5, awans5, awena5, aweno5, esowa5, esowi5, iwana5, nawie5, nawis5, nawoi5, newsa5, noise5, nosie5, nosiw5, nowie5, nowsi5, osein5, osina5, owies5, owsie5, sanie5, siana5, siane5, siano5, siewa5, snowi5, sonie5, sowia5, sowie5, wania5, wanie5, wiana5, wiane5, wiano5, wnosi5, wonie5,

4 literowe słowa:

etap6, opat6, pant6, past6, pata6, peta6, piat6, piet6, pint6, pita6, pite6, pito6, post6, psot6, spat6, spot6, step6, stop6, tipo6, tips6, topi6, wtop6, anta5, anto5, apia5, apis5, enat5, enta5, epos5, etan5, etos5, inte5, napa5, napo5, nasp5, nata5, neta5, neto5, nipa5, nipo5, nita5, nosp5, nota5, opas5, open5, opia5, opie5, opis5, osep5, oset5, ospa5, otaw5, pana5, pani5, pasa5, pawi5, pean5, pena5, pens5, peon5, peso5, pian5, pias5, pies5, pina5, pion5, piwa5, piwo5, pnia5, pnie5, poen5, pona5, psia5, psie5, psin5, psio5, sapa5, sapo5, sati5, seat5, seta5, seto5, siat5, siep5, sita5, sito5, sitw5, snop5, spaw5, spie5, spin5, spoi5, spon5, stai5, stan5, staw5, sten5, stew5, stoa5, stoi5, swap5, swat5, swot5, tana5, tani5, taon5, tein5, tion5, tnie5, toea5, toin5, tona5, toni5, twoi5, want5, wapn5, wata5, wato5, went5, weta5, weto5, wiat5, wint5, wist5, wita5, wite5, wito5, wnet5, wota5, wpis5, wpoi5, anoa4, ansa4, anse4, anso4, asan4, asie4, awen4, ensi4, eona4, eoni4, iwan4, naos4, nasi4, nawa4, nawo4, news4, niwa4, niwo4, nosa4, nosi4, nowa4, nowe4, nowi4, osia4, osie4, osin4, owsa4, sana4, sani4, sena4, sian4, siew4, sina4, sine4, sino4, siwa4, siwe4, siwo4, sona4, sowa4, sowi4, swoi4, wana4, wani4, wasi4, wena4, weno4, wian4, wina4, wino4, wisa4, wona4, woni4, wsie4, wsio4,

3 literowe słowa:

pat5, pet5, pit5, pot5, pst5, top5, ant4, ata4, ate4, ent4, eta4, eto4, nap4, nat4, nep4, net4, nip4, nit4, not4, osp4, pai4, pan4, pas4, paw4, pen4, pia4, pie4, pin4, piw4, pni4, poi4, pon4, psa4, psi4, sap4, sep4, set4, sit4, spa4, sto4, tai4, tan4, tao4, tas4, ten4, toi4, ton4, twa4, twe4, wat4, wet4, wte4, ais3, ana3, ani3, ano3, ans3, asa3, eis3, eon3, esa3, ewa3, ewo3, ino3, iwa3, iwo3, nai3, nas3, naw3, nie3, niw3, nos3, oes3, ona3, one3, oni3, osa3, osi3, owa3, owe3, owi3, san3, sen3, sia3, sie3, sio3, siw3, soi3, son3, swa3, swe3, wan3, was3, wen3, wie3, win3, wio3, wis3, won3, wsi3,

2 literowe słowa:

at3, et3, op3, ot3, pa3, pe3, pi3, po3, ta3, te3, to3, ts3, aa2, as2, en2, eo2, es2, ew2, in2, iw2, na2, ni2, no2, on2, os2, se2, si2, we2,


Najdłuższe wyrazy z liter ANAPESTOWI

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter ANAPESTOWI to

niepastowa

. Ilość liter które posiada: 10
Drugie najdłuższe słowo to

niepsowata

. Ilość liter: 10

Anagramy ze słowa ANAPESTOWI

Ze słowa ANAPESTOWI można ułożyć anagram (słowo o innym znaczeniu z tą samą ilością liter).
Ilość możliwych anagramów: 7.
Anagramy jakie można ułożyć ze słowa ANAPESTOWI:

niepastowa

,

niepsowata

,

pastowanie

,

piastowane

,

postawiane

,

poswatanie

,

stepowania


Slowo z liter ANAPESTOWI - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter ANAPESTOWI to

anapestowi

. 12 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

niepastowa

. wartość punktowa tego słowa to: 12

Informacje szczegółowe o słowie ANAPESTOWI

Samogłoski

Ilość samogłosek: 5

Występujące samogłoski: A, A, E, I, O

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 5

Występujące spółgłoski: N, P, S, T, W

Litery

Ilość wszystkich liter: 10

Litery w słowie ANAPESTOWI w kolejności alfabetycznej: A, A, E, I, N, O, P, S, T, W

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: W, T, S, P, O, N, I, E, A, A


Jak prawidłowo wymawiać słowo ANAPESTOWIAnaliza liter - słowo ANAPESTOWI

Słowo ANAPESTOWI po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: A, E, I, N, O, P, S, T, W . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera A w słowie ANAPESTOWI

Wyrazy na literę A

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 59
4 271
5 732
6 1805
7 3516
8 5407
9 7531
10 9234
11 9715
12 9145
13 7672
14 6185
15 4643

Rozkład wyrazów na literę A

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
59
4 Ilość słów
271
5 Ilość słów
732
6 Ilość słów
1805
7 Ilość słów
3516
8 Ilość słów
5407
9 Ilość słów
7531
10 Ilość słów
9234
11 Ilość słów
9715
12 Ilość słów
9145
13 Ilość słów
7672
14 Ilość słów
6185
15 Ilość słów
4643

Wyrazy kończące się literę A

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 83
4 879
5 3140
6 6566
7 12471
8 19154
9 26059
10 31032
11 32614
12 32051
13 29784
14 25122
15 19028

Rozkład wyrazów kończących się literą A

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
83
4 Ilość słów
879
5 Ilość słów
3140
6 Ilość słów
6566
7 Ilość słów
12471
8 Ilość słów
19154
9 Ilość słów
26059
10 Ilość słów
31032
11 Ilość słów
32614
12 Ilość słów
32051
13 Ilość słów
29784
14 Ilość słów
25122
15 Ilość słów
19028

Wystąpienia litery A w słowach polskich

Ilość wystąpień litery A Ilość słów
0 891858
1 1261627
2 691472
3 167614
4 17526
5 727
6 15

Rozkład słow według wystąpień litery A

0 Ilość słów
891858
1 Ilość słów
1261627
2 Ilość słów
691472
3 Ilość słów
167614
4 Ilość słów
17526
5 Ilość słów
727
6 Ilość słów
15

Litera E w słowie ANAPESTOWI

Wyrazy na literę E

Ilość liter Ilość słów
2 16
3 48
4 144
5 301
6 770
7 1599
8 2507
9 3546
10 4159
11 4574
12 4567
13 3835
14 3074
15 2312

Rozkład wyrazów na literę E

2 Ilość słów
16
3 Ilość słów
48
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
301
6 Ilość słów
770
7 Ilość słów
1599
8 Ilość słów
2507
9 Ilość słów
3546
10 Ilość słów
4159
11 Ilość słów
4574
12 Ilość słów
4567
13 Ilość słów
3835
14 Ilość słów
3074
15 Ilość słów
2312

Wyrazy kończące się literę E

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 47
4 383
5 2178
6 5958
7 13260
8 22915
9 33958
10 43678
11 48874
12 50796
13 50385
14 46122
15 39103

Rozkład wyrazów kończących się literą E

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
47
4 Ilość słów
383
5 Ilość słów
2178
6 Ilość słów
5958
7 Ilość słów
13260
8 Ilość słów
22915
9 Ilość słów
33958
10 Ilość słów
43678
11 Ilość słów
48874
12 Ilość słów
50796
13 Ilość słów
50385
14 Ilość słów
46122
15 Ilość słów
39103

Wystąpienia litery E w słowach polskich

Ilość wystąpień litery E Ilość słów
0 1185534
1 1213782
2 519372
3 102552
4 9303
5 293
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery E

0 Ilość słów
1185534
1 Ilość słów
1213782
2 Ilość słów
519372
3 Ilość słów
102552
4 Ilość słów
9303
5 Ilość słów
293
6 Ilość słów
3

Litera I w słowie ANAPESTOWI

Wyrazy na literę I

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 39
4 144
5 319
6 648
7 1249
8 1962
9 2595
10 3574
11 3730
12 3750
13 3235
14 2620
15 1938

Rozkład wyrazów na literę I

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
319
6 Ilość słów
648
7 Ilość słów
1249
8 Ilość słów
1962
9 Ilość słów
2595
10 Ilość słów
3574
11 Ilość słów
3730
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
3235
14 Ilość słów
2620
15 Ilość słów
1938

Wyrazy kończące się literę I

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 64
4 517
5 2118
6 5704
7 13147
8 22788
9 34327
10 43392
11 51181
12 55175
13 53558
14 49383
15 43225

Rozkład wyrazów kończących się literą I

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
64
4 Ilość słów
517
5 Ilość słów
2118
6 Ilość słów
5704
7 Ilość słów
13147
8 Ilość słów
22788
9 Ilość słów
34327
10 Ilość słów
43392
11 Ilość słów
51181
12 Ilość słów
55175
13 Ilość słów
53558
14 Ilość słów
49383
15 Ilość słów
43225

Wystąpienia litery I w słowach polskich

Ilość wystąpień litery I Ilość słów
0 966757
1 1262697
2 630934
3 153279
4 16575
5 594
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery I

0 Ilość słów
966757
1 Ilość słów
1262697
2 Ilość słów
630934
3 Ilość słów
153279
4 Ilość słów
16575
5 Ilość słów
594
6 Ilość słów
3

Litera N w słowie ANAPESTOWI

Wyrazy na literę N

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 49
4 232
5 868
6 1821
7 4730
8 10859
9 21699
10 40594
11 68766
12 102343
13 132805
14 150507
15 147124

Rozkład wyrazów na literę N

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
232
5 Ilość słów
868
6 Ilość słów
1821
7 Ilość słów
4730
8 Ilość słów
10859
9 Ilość słów
21699
10 Ilość słów
40594
11 Ilość słów
68766
12 Ilość słów
102343
13 Ilość słów
132805
14 Ilość słów
150507
15 Ilość słów
147124

Wyrazy kończące się literę N

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 73
4 180
5 516
6 961
7 1015
8 1138
9 966
10 822
11 693
12 508
13 347
14 223
15 121

Rozkład wyrazów kończących się literą N

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
73
4 Ilość słów
180
5 Ilość słów
516
6 Ilość słów
961
7 Ilość słów
1015
8 Ilość słów
1138
9 Ilość słów
966
10 Ilość słów
822
11 Ilość słów
693
12 Ilość słów
508
13 Ilość słów
347
14 Ilość słów
223
15 Ilość słów
121

Wystąpienia litery N w słowach polskich

Ilość wystąpień litery N Ilość słów
0 1343316
1 1142049
2 468793
3 72920
4 3717
5 44

Rozkład słow według wystąpień litery N

0 Ilość słów
1343316
1 Ilość słów
1142049
2 Ilość słów
468793
3 Ilość słów
72920
4 Ilość słów
3717
5 Ilość słów
44

Litera O w słowie ANAPESTOWI

Wyrazy na literę O

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 65
4 409
5 1401
6 4192
7 9360
8 16569
9 24207
10 29686
11 30297
12 26446
13 20161
14 14324
15 9613

Rozkład wyrazów na literę O

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
65
4 Ilość słów
409
5 Ilość słów
1401
6 Ilość słów
4192
7 Ilość słów
9360
8 Ilość słów
16569
9 Ilość słów
24207
10 Ilość słów
29686
11 Ilość słów
30297
12 Ilość słów
26446
13 Ilość słów
20161
14 Ilość słów
14324
15 Ilość słów
9613

Wyrazy kończące się literę O

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 63
4 601
5 1958
6 3592
7 7070
8 12134
9 17893
10 21799
11 24620
12 25392
13 24839
14 23699
15 21146

Rozkład wyrazów kończących się literą O

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
601
5 Ilość słów
1958
6 Ilość słów
3592
7 Ilość słów
7070
8 Ilość słów
12134
9 Ilość słów
17893
10 Ilość słów
21799
11 Ilość słów
24620
12 Ilość słów
25392
13 Ilość słów
24839
14 Ilość słów
23699
15 Ilość słów
21146

Wystąpienia litery O w słowach polskich

Ilość wystąpień litery O Ilość słów
0 1083172
1 1279044
2 539953
3 113711
4 13919
5 989
6 49
7 2

Rozkład słow według wystąpień litery O

0 Ilość słów
1083172
1 Ilość słów
1279044
2 Ilość słów
539953
3 Ilość słów
113711
4 Ilość słów
13919
5 Ilość słów
989
6 Ilość słów
49
7 Ilość słów
2

Litera P w słowie ANAPESTOWI

Wyrazy na literę P

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 520
5 2138
6 5258
7 11921
8 22437
9 37591
10 54348
11 68418
12 74169
13 69747
14 57138
15 42331

Rozkład wyrazów na literę P

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
520
5 Ilość słów
2138
6 Ilość słów
5258
7 Ilość słów
11921
8 Ilość słów
22437
9 Ilość słów
37591
10 Ilość słów
54348
11 Ilość słów
68418
12 Ilość słów
74169
13 Ilość słów
69747
14 Ilość słów
57138
15 Ilość słów
42331

Wyrazy kończące się literę P

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 54
4 150
5 188
6 146
7 140
8 125
9 89
10 51
11 36
12 12
13 8
14 7
15 2

Rozkład wyrazów kończących się literą P

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
54
4 Ilość słów
150
5 Ilość słów
188
6 Ilość słów
146
7 Ilość słów
140
8 Ilość słów
125
9 Ilość słów
89
10 Ilość słów
51
11 Ilość słów
36
12 Ilość słów
12
13 Ilość słów
8
14 Ilość słów
7
15 Ilość słów
2

Wystąpienia litery P w słowach polskich

Ilość wystąpień litery P Ilość słów
0 2105628
1 828748
2 94230
3 2233

Rozkład słow według wystąpień litery P

0 Ilość słów
2105628
1 Ilość słów
828748
2 Ilość słów
94230
3 Ilość słów
2233

Litera S w słowie ANAPESTOWI

Wyrazy na literę S

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 79
4 572
5 2317
6 5673
7 10762
8 17032
9 22936
10 27033
11 27362
12 24547
13 20413
14 15590
15 11840

Rozkład wyrazów na literę S

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
79
4 Ilość słów
572
5 Ilość słów
2317
6 Ilość słów
5673
7 Ilość słów
10762
8 Ilość słów
17032
9 Ilość słów
22936
10 Ilość słów
27033
11 Ilość słów
27362
12 Ilość słów
24547
13 Ilość słów
20413
14 Ilość słów
15590
15 Ilość słów
11840

Wyrazy kończące się literę S

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 60
4 187
5 331
6 387
7 361
8 271
9 241
10 138
11 89
12 42
13 29
14 11
15 1

Rozkład wyrazów kończących się literą S

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
60
4 Ilość słów
187
5 Ilość słów
331
6 Ilość słów
387
7 Ilość słów
361
8 Ilość słów
271
9 Ilość słów
241
10 Ilość słów
138
11 Ilość słów
89
12 Ilość słów
42
13 Ilość słów
29
14 Ilość słów
11
15 Ilość słów
1

Wystąpienia litery S w słowach polskich

Ilość wystąpień litery S Ilość słów
0 2011402
1 913075
2 101900
3 4382
4 73
5 7

Rozkład słow według wystąpień litery S

0 Ilość słów
2011402
1 Ilość słów
913075
2 Ilość słów
101900
3 Ilość słów
4382
4 Ilość słów
73
5 Ilość słów
7

Litera T w słowie ANAPESTOWI

Wyrazy na literę T

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 86
4 387
5 1293
6 2714
7 4734
8 6971
9 8860
10 9619
11 9379
12 7798
13 6410
14 4940
15 3627

Rozkład wyrazów na literę T

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
86
4 Ilość słów
387
5 Ilość słów
1293
6 Ilość słów
2714
7 Ilość słów
4734
8 Ilość słów
6971
9 Ilość słów
8860
10 Ilość słów
9619
11 Ilość słów
9379
12 Ilość słów
7798
13 Ilość słów
6410
14 Ilość słów
4940
15 Ilość słów
3627

Wyrazy kończące się literę T

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 82
4 249
5 571
6 783
7 842
8 820
9 610
10 416
11 246
12 110
13 74
14 34
15 13

Rozkład wyrazów kończących się literą T

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
82
4 Ilość słów
249
5 Ilość słów
571
6 Ilość słów
783
7 Ilość słów
842
8 Ilość słów
820
9 Ilość słów
610
10 Ilość słów
416
11 Ilość słów
246
12 Ilość słów
110
13 Ilość słów
74
14 Ilość słów
34
15 Ilość słów
13

Wystąpienia litery T w słowach polskich

Ilość wystąpień litery T Ilość słów
0 2187191
1 758863
2 80773
3 3931
4 81

Rozkład słow według wystąpień litery T

0 Ilość słów
2187191
1 Ilość słów
758863
2 Ilość słów
80773
3 Ilość słów
3931
4 Ilość słów
81

Litera W w słowie ANAPESTOWI

Wyrazy na literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 66
4 412
5 1749
6 4393
7 9840
8 17451
9 26074
10 32232
11 34524
12 32073
13 26459
14 20075
15 14361

Rozkład wyrazów na literę W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
66
4 Ilość słów
412
5 Ilość słów
1749
6 Ilość słów
4393
7 Ilość słów
9840
8 Ilość słów
17451
9 Ilość słów
26074
10 Ilość słów
32232
11 Ilość słów
34524
12 Ilość słów
32073
13 Ilość słów
26459
14 Ilość słów
20075
15 Ilość słów
14361

Wyrazy kończące się literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 28
4 134
5 753
6 1832
7 3271
8 5079
9 5766
10 6077
11 5378
12 3738
13 2593
14 1649
15 1019

Rozkład wyrazów kończących się literą W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
28
4 Ilość słów
134
5 Ilość słów
753
6 Ilość słów
1832
7 Ilość słów
3271
8 Ilość słów
5079
9 Ilość słów
5766
10 Ilość słów
6077
11 Ilość słów
5378
12 Ilość słów
3738
13 Ilość słów
2593
14 Ilość słów
1649
15 Ilość słów
1019

Wystąpienia litery W w słowach polskich

Ilość wystąpień litery W Ilość słów
0 1684393
1 1133664
2 196654
3 15489
4 637
5 2

Rozkład słow według wystąpień litery W

0 Ilość słów
1684393
1 Ilość słów
1133664
2 Ilość słów
196654
3 Ilość słów
15489
4 Ilość słów
637
5 Ilość słów
2

Ilość liter w słowie ANAPESTOWI: 10

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 10 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 10 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 9234
B 11710
C 9304
D 17230
E 4159
F 5875
G 7566
H 4406
I 3574
J 2488
K 19261
L 5524
M 11993
N 40594
O 29686
P 54348
Q 3
R 14862
S 27033
T 9619
U 12429
W 32232
Y 18
Z 30950
Ó 31
Ć 189
Ł 1823
Ś 2413
Ź 78
Ż 1722

10 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
9234
B Ilość słów
11710
C Ilość słów
9304
D Ilość słów
17230
E Ilość słów
4159
F Ilość słów
5875
G Ilość słów
7566
H Ilość słów
4406
I Ilość słów
3574
J Ilość słów
2488
K Ilość słów
19261
L Ilość słów
5524
M Ilość słów
11993
N Ilość słów
40594
O Ilość słów
29686
P Ilość słów
54348
Q Ilość słów
3
R Ilość słów
14862
S Ilość słów
27033
T Ilość słów
9619
U Ilość słów
12429
W Ilość słów
32232
Y Ilość słów
18
Z Ilość słów
30950
Ó Ilość słów
31
Ć Ilość słów
189
Ł Ilość słów
1823
Ś Ilość słów
2413
Ź Ilość słów
78
Ż Ilość słów
1722

Zestawienie słow 10 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 31032
B 22
C 2552
D 129
E 43678
F 48
G 121
H 17483
I 43392
J 14289
K 2542
L 153
M 46213
N 822
O 21799
P 51
R 481
S 138
T 416
U 16339
W 6077
X 2
Y 52808
Z 5198
Ą 22662
Ć 5559
Ę 6831
Ł 3837
Ń 6144
Ś 12441
Ź 21
Ż 7074

10 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
31032
B Ilość słów
22
C Ilość słów
2552
D Ilość słów
129
E Ilość słów
43678
F Ilość słów
48
G Ilość słów
121
H Ilość słów
17483
I Ilość słów
43392
J Ilość słów
14289
K Ilość słów
2542
L Ilość słów
153
M Ilość słów
46213
N Ilość słów
822
O Ilość słów
21799
P Ilość słów
51
R Ilość słów
481
S Ilość słów
138
T Ilość słów
416
U Ilość słów
16339
W Ilość słów
6077
X Ilość słów
2
Y Ilość słów
52808
Z Ilość słów
5198
Ą Ilość słów
22662
Ć Ilość słów
5559
Ę Ilość słów
6831
Ł Ilość słów
3837
Ń Ilość słów
6144
Ś Ilość słów
12441
Ź Ilość słów
21
Ż Ilość słów
7074

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa ANAPESTOWI

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu ANAPESTOWI - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty